STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /WAKACJE Z MUZEALNYM E-BOOKIEM: „ROCZNIK MUZEUM W GLIWICACH” T. XXVI I XXVII
Uwaga! Od 16 lipca do 1 sierpnia br. Oddział Odlewnictwa Artystycznego będzie nieczynny dla zwiedzających. Za utrudnienia przepraszamy! Szanowni Państwo - od 4 maja wszystkie Oddziały Muzeum w Gliwicach są już dostępne dla zwiedzających - choć w reżymie sanitarnym, ale to zawsze coś, tym bardziej, że wakacyjne zajęcia prowadzimy stacjonarnie w ogrodzie Willi Caro! Zapraszamy!
/

Wakacje z muzealnym e-bookiem: „Rocznik Muzeum w Gliwicach” t. XXVI i XXVII

TERMIN 16-23 lipca 2020
W tym tygodniu muzealną bibliotekę e-booków uzupełniamy o najnowsze tomy „Rocznika Muzeum w Gliwicach” – XXVI i XXVII. Tradycyjnie już odnajdziemy w nich bogactwo tekstów omawiających zagadnienia związane z dziejami naszego miasta i regionu, a także tych przybliżające działalność i zbiory Muzeum w Gliwicach. Autorzy prezentują różne dyscypliny, nadając tomom interdyscyplinarny charakter. Zapraszamy do lektury! Dostęp do wszystkich e-booków „Rocznika Muzeum w Gliwicach” jest bezpłatny!
 
Zakupu e-booków można dokonać przez stronę internetową Muzeum w Gliwicach – w „Naszej księgarni” – bądź kontaktując się mailowo (redakcja@muzeum.gliwice.pl). Czekają na Was:

„Rocznik Muzeum w Gliwicach” t. XXVI (epub i mobi) – BEZPŁATNIE

POBIERZ „Rocznik Muzeum w Gliwicach” t. XXVI (epub i mobi) TUTAJ

 

W tomie ukazały się:

Artykuły i rozprawy – Historia

Małgorzata Kaganiec, Zapomniana piastówna. Eufemia oleśnicko-kozielska

Piotr Siemko, Najstarsze dzieje Starych Gliwic na tle dziejów okolicy

Sebastian Grois, Dawni kronikarze wsi Schönwald

Błażej Kupski, Żydzi nad Dramą na przestrzeni wieków. Materiały do monografii miasta Pyskowice

Paweł Parys, Józef Rassek (1880–1942) powstaniec śląski, działacz plebiscytowy, artysta kabaretowy

Paweł Parys, „Prawda historyczna” o powstaniach śląskich na podstawie epizodu spod Sławięcic z początku czerwca 1921 roku

Wojciech Jaworski, Żydowska oświata ogólnokształcąca na Górnym Śląsku

Marcin Kordecki, Dzieje Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w latach 1945-2000 (cz. 2). Sylwetki dyrektorów biblioteki

Wiesław Jan Bąba, Zygmunt Wojciech Ciechanowski (1873–1966). Część 1 – edukacja i działalność zawodowa

 

Artykuły i rozprawy – Architektura, sztuka i konserwacja

Martyna Rutkowska, Tryptyk z Wilczy

 

Materiały

Monika Michnik, Radosław Zdaniewicz, Badania archeologiczne przy kościele pw. św. Mikołaja w Kozłowie, woj. śląskie

Radosław Zdaniewicz, Topór taborowy z Toszka – źródło do poznania wyposażenia piechoty w XV/XVI w.

Adam Kubacz, Urbarz majątku Ciochowice z 1698 roku

Anna Kulczyk, Dokument pergaminowy – „Świadectwo ukończenia nauki w zawodzie leśnego i polnego myśliwego” ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Renata Skoczek, Zabytki dotyczące Gliwic i powiatu gliwickiego w zbiorach Muzeum w Chorzowie

 

Wspomnienia

Stanisław Duźniak, W łagrach Workuty (wspomnienia)

„Rocznik Muzeum w Gliwicach” t. XXVII (epub i mobi) – BEZPŁATNIE

POBIERZ „Rocznik Muzeum w Gliwicach” t. XXVII (epub i mobi) TUTAJ

 

W tomie ukazały się:

Artykuły i rozprawy – Historia

Bożena Małachowska, Sfragistyka miejska Gliwic na tle pieczęci miast górnośląskich (od początków miasta do wojen śląskich)

Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Hrabiowie ze Strachowic, Wielkiej Suchej i Kamieńca

Małgorzata Kaganiec, Schnapkowie – dynastia gliwickich piernikarzy

Sebastian Różyński, Historia gliwickich browarów działających w XIX i XX w. (nowe ustalenia)

Piotr Hnatyszyn, Fotografie przemysłu górnośląskiego autorstwa Maksa Steckla. Wydawnictwa

Adam Frużyński, Materiały do historii górnictwa z lat 1870–1945 w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Bogusław Małusecki, Archiwalia o tematyce przemysłowej z okresu 1870–1945 w oddziale gliwickim Archiwum Państwowego w Katowicach

Przemysław Nadolski, Przemysłowcy górnośląscy uczczeni pomnikami – przykłady z Chorzowa, Rudy Śląskiej i Ozimka

Paweł Parys, Pierwsza wojna światowa w życiorysach powstańców śląskich z powiatu gliwicko-toszeckiego

Wiesław Jan Bąba, Zygmunt Wojciech Ciechanowski (1873–1966). Część II . Życie prywatne

 

Artykuły i rozprawy  – Architektura, sztuka i konserwacja

Krzysztof Polak, Problemy i postępowanie konserwatorskie przy restrukturyzacji zespołu broni dalekowschodniej z Muzeum w Gliwicach

Joanna Koryciarz-Kitamikado, Janusz Lukaszczyk, Konserwacja i restauracja japońskich zbroi samurajskich z okresu Edo z kolekcji Muzem w Gliwicach

 

Materiały

Paweł Milejski, Skrab groszy praskich z Błażejowic gm. Wielowieś – ponowna analiza

Radosław Zdaniewicz, Średniowieczne militaria ze zbiorów przedwojennego Oberschlesisches Museum in Gleiwitz

Adam Kubacz, Wieś Taciszów w świetle urbarza z 1723 roku

Anna Kulczyk, Dokument pergaminowy – „Świadectwo ukończenia nauki w sztuce ogrodnictwa” ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej