STRONA GŁÓWNA / KALENDARZ WYDARZEŃ /CZYTAJ Z MUZEUM W GLIWICACH - KOLEJNE E-BOOKI!
Szanowni Państwo, informujemy, że od 6 do 8 sierpnia Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej będzie nieczynne - w tych dniach zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej w Radiostacji Gliwice.*** 9 sierpnia wstęp do Radiostacji Gliwice będzie bezpłatny. W tym dniu z przyczyn technicznych w Radiostacji nie będzie można dokonać zakupu wydawnictw i pamiątek - zapraszamy w tym celu do innych oddziałów Muzeum w Gliwicach.*** 12 sierpnia wystawa "Oazy wolności" w Ruinach Teatru Victoria będzie dostępna dla zwiedzających do godz. 16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.30). Za utrudnienia przepraszamy. *** Uwaga! W sobotę, 15 sierpnia w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny będące również Świętem Wojska Polskiego wszystkie Oddziały Muzeum w Gliwicach będą nieczynne. 15 sierpnia również Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej oraz Centrum Informacji Turystycznej będą nieczynne. *** Dodatkowo, w niedzielę, 16 sierpnia niedostępny dla zwiedzających będzie Oddział Odlewnictwa Artystycznego. *** Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z zasadami zwiedzania Muzeum w czasie obowiązywania stanu epidemii. Dziękujemy!
/

Czytaj z Muzeum w Gliwicach - kolejne e-booki!

TERMIN 04-30 maja 2020
Już tradycyjnie na początku tygodnia zapraszamy do lektury publikacji, które Muzeum w Gliwicach udostępnia w postaci e-booków – na czas epidemii i nie tylko. Na Czytelników czekają bestsellerowe „Dzieje Kanału Kłodnickiego i Gliwickiego”, czyli pierwsza całościowa monografia obu kanałów, autorstwa Przemysława Nadolskiego. Książka cieszy się niesłabnącą popularnością, świadczącą o tym, jak ważnym wydarzeniem dla historii Górnego Śląska i Gliwic była budowa Kanału Kłodnickiego. Bezpłatnie będzie można z kolei pobrać XVIII tom „Rocznika Muzeum w Gliwicach”. Polecamy go Państwa uwadze w 99 rocznicę III powstania śląskiego ze względu na zawarte w nim pokłosie konferencji, która przed laty odbyła się w Muzeum w Gliwicach – w 80 rocznicę tego ważnego dla Górnego Śląska wydarzenia. Bezpłatnie udostępniamy również pierwszy tom z cyklu „Gliwice znane i nieznane”, którego nakład od dawna był wyczerpany. Tę ostatnią publikację proponujemy w formacie pdf jako „książkę na tablet”, co pozwala zachować nie tylko jej merytoryczną, ale i ilustracyjną zawartość. „Gliwice znane i nieznane”, dokumentujące Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego, niech będą naszym przewodnikiem pamięci i pomagają odkrywać piękno lokalnego świata – mówi dyrektor Muzeum w Gliwicach, Grzegorz Krawczyk.

 
Publikacje są dostępne w formatach epub, mobi i pdf. Zakupu e-booków będzie można dokonać przez stronę internetową Muzeum w Gliwicach – w „Naszej księgarni” – bądź kontaktując się mailowo (redakcja@muzeum.gliwice.pl). Czekają na Was:


Przemysław Nadolski, „Dzieje Kanału Kłodnickiego i Gliwickiego” (epub i mobi)

Do wydarzeń mających znaczący wpływ na dzieje i rozwój Górnego Śląska należy bez wątpienia budowa Kanału Kłodnickiego na przełomie XVIII i XIX w. Dzięki niemu Odrzańska Droga Wodna prowadziła wprost do serca Górnego Śląska. Kanałem Kłodnickim transportowano m.in. węgiel z zabrzańskiej  kopalni Królowa Luiza oraz z kopalni Król w Królewskiej Hucie do Gliwic i dalej na zachód. Z kolei Kanał Gliwicki powstał w latach 1934–1939. Ta licząca prawie 41 kilometrów droga wodna jest dziś unikatowym dziełem hydrotechnicznej myśli międzywojnia. Publikacja Muzeum w Gliwicach – książka Przemysława Nadolskiego Dzieje Kanału Kłodnickiego i Gliwickiego to pierwsza całościowa monografia  obu kanałów. Przygotowana na bazie archiwaliów polskich i niemieckich, zawiera wiele nowych, szczegółowych danych o obu opisywanych drogach wodnych. Opracowanie to jest tym bardziej wartościowe, że zawiera wyjątkowo bogaty materiał ilustracyjny, pozyskany z archiwów polskich i niemieckich,  ze zbiorów muzealnych i od osób prywatnych.

Koszt zakupu: 20 zł - przejdź do Naszej Księgarni TUTAJ
 

Osobom, które nie posiadają czytników, proponujemy zainstalowanie bezpłatnego oprogramowania np. Calibre: https://calibre-ebook.com/download

BEZPŁATNY DOSTĘP:

Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom XVIII (epub i mobi)

Pobierz z "Naszej Księgarni" - TUTAJ

W tomie ukazały się artykuły:

Artykuły i rozprawy – Historia

Piotr Siemko, Identyfikacja niektórych osad średniowiecznych w kasztelanii toszeckiej

Henryk Gerlic, Siedemnastowieczne fundacje na rzecz gimnazjum opawskiego i edukacji młodzieży gliwickiej

Idzi Panic, Sieć szkolna w dekanacie gliwickim w drugiej połowie XVII wieku (Z badań nad dziejami szkolnictwa w regionie gliwickim w czasach wczesnonowożytnych)

Zdzisław Jedynak, Huta Gliwicka – geneza jej powstania i jej dzieje do połowy XIX wieku w świetle akt Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu

Adam Frużyński, Plany Królewskiej Odlewni Żelaza w Gliwicach znajdujące się w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Przemysław Nadolski, Pomniki Gliwic (do 1945 roku)

Aneta Michoń, Zarys kształtowania się struktury przestrzennej miasta Gliwice

Artykuły i rozprawy – Sztuka

Bogusław Czechowicz, Fundacje artystyczne Przemysława toszeckiego (1445-1484). Przyczynek do dziejów mecenatu artystycznego książąt śląskich u schyłku średniowiecza

Jerzy Gorzelik, Zapomniany rzeźbiarz górnośląski Johannes Nitsche i jego prace w kamieniu

Jerzy Gorzelik, Nowe ustalenia w sprawie działalności rzeźbiarskiego warsztatu Ősterreichów

Artykuły i rozprawy – Socjologia

Aleksandra Kunce, Problemy tożsamościowej układanki. Puzzle Gliwickie

Artykuły i rozprawy – Przyroda

Bożena Kowalczyk, Rośliny naczyniowe „Lasu Łabędzkiego” koło Gliwic (Wyżyna Śląska)

Materiały

Irena Kościelniak, Piśmiennictwo o tematyce śląskiej w zbiorach Biblioteki Muzeum w Gliwicach wydane do 1945 roku

Mirosław Furmanek, Wstępne wyniki badań archeologiczno-architektonicznych w rejonie kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Gliwicach

Jacek Błaszczyk, Jacek Pierzak, Grodziska średniowieczne na ziemi gliwickiej. Najnowsze prace ewidencyjno-pomiarowe i weryfikacyjne

SESJA NAUKOWA „80. ROCZNICA PLEBISCYTU I TRZECIEGO POWSTANIA ŚLĄSKIEGO”

Bogdan Cimała, Ziemia gliwicka podczas III powstania śląskiego

Wacław Długoborski, Powstania śląskie i plebiscyt w historiografii niemieckiej

Marian Marek Drozdowski, Powstania Śląskie i plebiscyt w polskim zapisie literackim i filmowym

Marek Masnyk, Geneza plebiscytu górnośląskiego

Jan Przewłocki, Międzynarodowy aspekt powstań śląskich

Archiwalia

Henryk Gerlic, Gliwickie Matrykuły Chrzcielne z czasów ks. Sebastiana Rzeznitiusa (1623-1631)

Bogusław Małusecki, Dokument odnaleziony w gałce wieży ratusza podczas remontu w 2002 roku

Bernard Szczech, Drewniany kościółek św. Andrzeja w Zabrzu w świetle zapisków archiwalnych

Polemiki, omówienia, recenzje

Henryk Gerlic, Ważniejsze publikacje z dziejów Górnego Śląska z ostatniego czasu

Z żałobnej karty

Jerzy Lewczyński, Halina Vorbrodt z domu Wojnicz, ur. 05.08.1903 r., zm. 29.11.2001 r., Krzysztof Vo ur. 27.12.1929 r., zm. 30.11.2001 r.

Sprawozdania

Grażyna Przybył, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Gliwicach w 2002 roku

Anna Kwiecień, Damian Recław, Bożena Kubit, Joanna Jenczewska-Pajka

Nabytki Muzeum w Gliwicach w 2002 roku

Wystawy Muzeum w Gliwicach w 2002 roku (omówienia)



„Gliwice znane i nieznane” tom I (format - pdf)

Pobierz z "Naszej Księgarni" - TUTAJ

Pierwszy tom cyklu „Gliwice znane i nieznane” stanowi dokumentację Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, zorganizowanych w latach 2003–2005. Na jego kartach odnajdziemy zarówno zabytki będące wizytówką Gliwic, jak i te mniej znane, odkryjemy również tajemnice gliwickich świątyń i nekropolii. Publikacja jest czymś więcej niż tylko kolejnym przewodnikiem po mieście. Odautorskie komentarze pozwalają zrozumieć szeroki kontekst historyczny i kulturowy poznawanych miejsc, a dzięki temu samodzielnie odkrywać bogate dziedzictwo Gliwic.