STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /KOLEJNE E-BOOKI - W TYM BEZPŁATNIE - "ROCZNIK MUZEUM TOM XIX" I "OPERETKA PRZY NOWYM ŚWIECIE..."
Szanowni Państwo - Muzeum w Gliwicach jest już dostępne dla zwiedzających! Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zwiedzania obowiązującym ze względu na sytuację epidemiczną.
/

Kolejne e-booki - w tym bezpłatnie - "Rocznik Muzeum tom XIX" i "Operetka przy Nowym Świecie..."

TERMIN 27 kwietnia - 30 maja 2020
Wraz z nowym tygodniem zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi tytułami, które Muzeum w Gliwicach udostępnia w postaci e-booków – na czas epidemii i nie tylko. Tym razem proponujemy publikacje wydane w ramach muzealnej „Serii Monograficznej” i naszego „Rocznika”. Na początek „Serii…” dwie cieszące się dużą popularnością książki, których nakład od dawna jest wyczerpany – Piotra Boronia „Dawne Gliwice…” oraz Jacka Mikołajczyka „Operetka przy Nowym Świecie”. Rozpoczynamy także udostępnianie tomów „Rocznika Muzeum w Gliwicach”, które będzie można bezpłatnie pobrać ze strony Muzeum. Książkę Jacka Mikołajczyka o gliwickiej operetce również będzie można pobrać nieodpłatnie – zaprasza do lektury dyrektor Muzeum w Gliwicach, Grzegorz Krawczyk.

 
Publikacje są dostępne w formatach epub i mobi. Zakupu e-booków będzie można dokonać przez stronę internetową Muzeum w Gliwicach – w Naszej księgarni – bądź kontaktując się mailowo (redakcja@muzeum.gliwice.pl). Czekają na Was:


Piotr Boroń, „Dawne Gliwice. Studia z dziejów miasta i jego mieszkańców do końca XIX wieku. Wokół Gliwickiego Rynku”

Książka autorstwa dr. hab. Piotra Boronia, pracownika Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wydana w ramach Serii Monograficznej Muzeum w Gliwicach. Po raz pierwszy tak wszechstronnie i w oparciu o badania nieznanego do tej pory materiału źródłowego ukazano barwną panoramę dziejów gliwickich mieszczan w okresie od XVI do końca XIX w. Publikacja nie tylko przedstawia historie najbardziej zamożnych rodzin gliwickich, ale także pozwala prześledzić szersze przemiany dotykające w przeciągu kilku stuleci całą grupę społeczną, którą owe rody współtworzyły. Zawiera wiele nowych spostrzeżeń o strukturze społecznej i zawodowej gliwickich mieszczan, pozostającej w ścisłym związku z układem przestrzennym miasta. Z obszernej lektury wyłania się więc opowieść złożona z pozornie banalnych spraw dnia codziennego, które wypełniają życie dawnych mieszczan; spraw zwykłych i dlatego bliskich każdemu z nas, współczesnych.

Koszt zakupu: 30 zł - przejdź do Naszej Księgarni

Osobom, które nie posiadają czytników, proponujemy zainstalowanie bezpłatnego oprogramowania np. Calibre: https://calibre-ebook.com/download

BEZPŁATNY DOSTĘP:

Jacek Mikołajczyk, „Operetka przy Nowym Świecie. Historia teatru muzycznego w Gliwicach w latach 1952-2015”

Pobierz z "Naszej Księgarni" - TUTAJ

Burzliwe dzieje Operetki Śląskiej do jej przekształcenia w 1996 roku w Teatr Muzyczny w Gliwicach, który z kolei, po kolejnej reformie w 2001 roku, został zastąpiony Gliwickim Teatrem Muzycznym, były tematem kolejnego numeru w ramach Serii Monograficznej wydawanej przez Muzeum w Gliwicach. Ciekawie napisana i skonstruowana publikacja, jest rzetelnym opracowaniem dotyczącym historii teatru muzycznego w Gliwicach. Mimo iż zawiera wiele drobiazgowych informacji o datach premier, tytułach przedstawień, nazwiskach realizatorów i wykonawców, nie jest tylko suchą kroniką wydarzeń. Wykorzystując rozmaite materiały źródłowe, podane także w formie cytatów i zachowując porządek chronologiczny Autor pokazał historię gliwickiego teatru muzycznego w szerokiej perspektywie przemian, jakie dokonywały się w tego rodzaju teatrze w Polsce w II połowie XX na początku XXI wieku.
 
Operetka Śląska powstała w Gliwicach w 1952 roku była pierwszym w PRL-u państwowym rozrywkowym teatrem muzycznym, jednocześnie pierwszym stałym teatrem w powojennych Gliwicach. W zaadaptowanym dla potrzeb sceny budynku byłego Domu Strzelców miejscowego bractwa kurkowego, dawnej restauracji, położonej zdecydowanie na uboczu, właściwie poza śródmieściem Gliwic, powołano przybytek rozrywki, którego widzowie – najlepiej górnicy i hutnicy dowożeni z fabryk okolicznych miast – mieli się odtąd zanurzać w świecie dawnych hrabiów i książąt, odrywać od rzeczywistości dzięki bajkom dla dorosłych, wymyślonym na potrzeby bywalców wiedeńskich teatrów epoki fin de siècle’u. W szarzyźnie wczesnego PRL-u, zaledwie siedem lat po wojnie, w mozolnie odbudowującym się kraju, na niewygodnych, drewnianych krzesłach siedzieli zaproszeni premierowi goście i oglądali namiastkę światowego blichtru, stworzoną na nieprzystosowanej do tego scenie, pewnie zadowoleni, że nowy teatr dało się otworzyć choćby w tymczasowej, jak ogłaszano wszem i wobec, siedzibie.
 

Rocznik Muzeum w Gliwicach - tom XIX (2003 r.)

Zapraszamy do bezpłatnej lektury elektronicznych wydań kolejnych tomów "Rocznika Muzeum w Gliwicach". Publikacje są dostępne w formatach epub i mobi.


Pobierz z "Naszej Księgarni" - TUTAJ


W tomie XIX ukazały się artykuły:

Artykuły i rozprawy – Historia
Bogdan Kloch, Sieć parafialna Archiprezbiteratu gliwickiego w średniowieczu – głos w dyskusji
Piotr Siemko, Uwagi do ikonografii górnośląskiej F.B. Wernera (część 1)
Tadeusz Loster, Przedznaczkowe stemple pocztowe gliwickiego Urzędu Pocztowego
Piotr Greiner, Mapy Kanału Kłodnickiego
Przemysław Nadolski, Pomniki Gliwic (do 1945 roku). Część 2. Obecne dzielnice miasta
Marcin Kordecki, Polegli i zabici w latach 1914-1922 mieszkańcy dawnego powiatu toszecko-gliwickiego (część 1)
Dawid Smolorz, Frankończycy pod Gliwicami. Wybrane zagadnienia z historii Schönwaldu (Bojkowa) do roku 1945
Joanna Rostropowicz, Theophil Woschek. Przedwojenny honorowy obywatel Gliwic
Ryszard Kaczmarek, Samorząd i władze miejskie Gliwic w okresie rządów nazistów (1933-1939)
Małgorzata Kaganiec, Przyczynek do dziejów herbu gliwickiego z lat 1940-1942
Maciej Szymczyk, Zarys dziejów fabryki papieru i tektury w Gliwicach
Bogumiła Bobik, Odbudowa i rozwój szkolnictwa w Gliwicach, Bytomiu i Zabrzu w latach 1945-1950
Przemysław Lipecki, Gliwickie wątki pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego (i powstańca śląskiego)

Artykuły i rozprawy – Sztuka i architektura
Jacek Radziewicz-Winnicki, Architektura Gliwic i jej przemiany historyczne do 1945 roku
Jerzy Gorzelik, Opawski malarz Josef Lux
Dagmara Kobylecka, Drewniany kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach, jego historia i współczesność
Irma Kozina, Moritz Wolf, architekt koncepcji Trójmiasta Bytom – Zabrze – Gliwice w latach 1928-1931
Adam Czerwień, Kościół p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach. Dzieje budowy i architektura

Artykuły i rozprawy – Etnografia
Bernard Szczech, Legendy i podania dotyczące Gliwic oraz Ziemi Gliwickiej (część 1)

Materiały
Mirosław Furmanek, Monika Michnik, Dewocjonalia z cmentarza przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Gliwicach
Monika Michnik, Badania archeologiczne w miejscowości Świbie, stan. 54, pow. Gliwice w 2003 roku
Grzegorz Kamiński, Sprawozdanie z prac porządkowych wykonanych na cmentarzu żydowskim w Wielowsi w latach 2003-2004

Sprawozdania
Leszek Jodliński, Koncepcja funkcjonowania Muzeum w Gliwicach
Leszek Jodliński, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Gliwicach w 2003 roku
Anna Kwiecień, Damian Recław, Bożena Kubit, Joanna Jenczewska-Pajka, Nabytki Muzeum w Gliwicach w 2003 roku
Monika Michnik, Jolanta Wnuk, Damian Recław, Bożena Kubit, Wystawy Muzeum w Gliwicach w 2003 roku (omówienie)

Z żałobnej karty
Jolanta Wnuk, Grażyna Przybył (1949-2004). Etnograf, Dyrektor Muzeum w Gliwicach

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej