/

e-book: "Rocznik Muzeum w Gliwicach" t. XIX - BEZPŁATNIE!

AUTOR

ROK WYDANIA

INFORMACJE

Możliwość wysyłki bądź odbioru w Willi Caro po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub wypełnieniu formularza w koszyku

Zapraszamy do bezpłatnej lektury elektronicznych wydań kolejnych tomów "Rocznika Muzeum w Gliwicach". Publikacje są dostępne w formatach epub i mobi. 

ROCZNIK XIX - EPUB - POBIERZ

ROCZNIK XIX - MOBI - POBIERZ

 

W tomie XIX ukazały się artykuły:

Artykuły i rozprawy – Historia
Bogdan Kloch, Sieć parafialna Archiprezbiteratu gliwickiego w średniowieczu – głos w dyskusji
Piotr Siemko, Uwagi do ikonografii górnośląskiej F.B. Wernera (część 1)
Tadeusz Loster, Przedznaczkowe stemple pocztowe gliwickiego Urzędu Pocztowego
Piotr Greiner, Mapy Kanału Kłodnickiego
Przemysław Nadolski, Pomniki Gliwic (do 1945 roku). Część 2. Obecne dzielnice miasta
Marcin Kordecki, Polegli i zabici w latach 1914-1922 mieszkańcy dawnego powiatu toszecko-gliwickiego (część 1)
Dawid Smolorz, Frankończycy pod Gliwicami. Wybrane zagadnienia z historii Schönwaldu (Bojkowa) do roku 1945
Joanna Rostropowicz, Theophil Woschek. Przedwojenny honorowy obywatel Gliwic
Ryszard Kaczmarek, Samorząd i władze miejskie Gliwic w okresie rządów nazistów (1933-1939)
Małgorzata Kaganiec, Przyczynek do dziejów herbu gliwickiego z lat 1940-1942
Maciej Szymczyk, Zarys dziejów fabryki papieru i tektury w Gliwicach
Bogumiła Bobik, Odbudowa i rozwój szkolnictwa w Gliwicach, Bytomiu i Zabrzu w latach 1945-1950
Przemysław Lipecki, Gliwickie wątki pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego (i powstańca śląskiego)

Artykuły i rozprawy – Sztuka i architektura
Jacek Radziewicz-Winnicki, Architektura Gliwic i jej przemiany historyczne do 1945 roku
Jerzy Gorzelik, Opawski malarz Josef Lux
Dagmara Kobylecka, Drewniany kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach, jego historia i współczesność
Irma Kozina, Moritz Wolf, architekt koncepcji Trójmiasta Bytom – Zabrze – Gliwice w latach 1928-1931
Adam Czerwień, Kościół p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach. Dzieje budowy i architektura

Artykuły i rozprawy – Etnografia
Bernard Szczech, Legendy i podania dotyczące Gliwic oraz Ziemi Gliwickiej (część 1)

Materiały
Mirosław Furmanek, Monika Michnik, Dewocjonalia z cmentarza przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Gliwicach
Monika Michnik, Badania archeologiczne w miejscowości Świbie, stan. 54, pow. Gliwice w 2003 roku
Grzegorz Kamiński, Sprawozdanie z prac porządkowych wykonanych na cmentarzu żydowskim w Wielowsi w latach 2003-2004

Sprawozdania
Leszek Jodliński, Koncepcja funkcjonowania Muzeum w Gliwicach
Leszek Jodliński, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Gliwicach w 2003 roku
Anna Kwiecień, Damian Recław, Bożena Kubit, Joanna Jenczewska-Pajka, Nabytki Muzeum w Gliwicach w 2003 roku
Monika Michnik, Jolanta Wnuk, Damian Recław, Bożena Kubit, Wystawy Muzeum w Gliwicach w 2003 roku (omówienie)

Z żałobnej karty
Jolanta Wnuk, Grażyna Przybył (1949-2004). Etnograf, Dyrektor Muzeum w Gliwicach

Polecane

e-książka: Gliwice znane i nieznane - BEZPŁATNIE!
e-book: "Rocznik Muzeum w Gliwicach" t. XVIII - BEZPŁATNIE!