Szanowni Państwo - Oddziały Muzeum w Gliwicach są dostępne dla zwiedzających - prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania. Ze względu na duże zainteresowanie naszymi wystawami czasowymi, prosimy również o przestrzeganie godzin odwiedzania ekspozycji - ostatnie wejście na wystawy jest możliwe najpóźniej pół godziny przed ich zamknięciem, po zakupie biletów. Dziękujemy!
O muzeum

O muzeum

Muzeum w Gliwicach to miejsce, w którym warto być dziś, a równocześnie instytucja z ponad 100-letnią tradycją. Powstało w 1905 roku jako Muzeum Górnośląskie (Oberschlesische Museum). Od 1945 roku funkcjonuje pod nazwą Muzeum w Gliwicach. Obecnie tworzy je pięć oddziałów: Willa Caro, Zamek Piastowski, Oddział Odlewnictwa Artystycznego, Radiostacja Gliwice i Dom Pamięci Żydów Górnośląskich oraz działy: Sztuka i Rzemiosło Artystyczne, Archeologia, Historia, Etnografia, Fotografia Artystyczna, Konserwacja oraz Edukacja i Promocja. W Muzeum w Gliwicach funkcjonuje również Czytelnia Sztuki – przestrzeń, w której spotkać się można z najważniejszymi zjawiskami sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii.

Muzeum oprócz wystaw stałych proponuje liczne wystawy czasowe. Jest organizatorem wielu interesujących spotkań i wykładów, koncertów oraz różnorodnych warsztatów dla rodzin z dziećmi, a także zajęć  dla grup przedszkolnych i szkolnych. Muzeum prowadzi również bogatą i zróżnicowaną działalność wydawniczą - obok albumów, katalogów wystaw i Rocznika Muzeum - książki w ramach Serii Monograficznej, poświęcone historii Gliwic, Śląska, fotografii, Kresowianom, Górnośląskim Żydom, a także związane z działalnością Czytelni Sztuki. Publikacje znaleźć można w muzealnej Naszej księgarni TUTAJ.


Dyrektor Muzeum

Grzegorz Krawczyk - dyrektor Muzeum w Gliwicach i Teatru Miejskiego w Gliwicach. Jest wszechstronnym menedżerem kultury. Ukończył Filologię Polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukę kontynuował na tej samej uczelni na studiach podyplomowych w dziedzinie zarządzania kulturą w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (www.isp.uj.edu.pl). Następnie ukończył międzynarodowe studia podyplomowe MPA (Master of Public Administration) na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej (www.gap.uek.krakow.pl) kierowanej przez prof. Jerzego Hausnera. Zdobył tam wiedzę z zakresu zarządzania instytucjami finansów publicznych. Uczestniczył w warsztatach menadżerów sztuki i w wielu specjalistycznych szkoleniach m.in. na temat sponsoringu i public relatons w kulturze, funduszy unijnych i zamówień publicznych.
 
Grzegorz Krawczyk odpowiada za bogaty i ważki merytorycznie program Muzeum w Gliwicach W 2010 roku powołał do życia Czytelnię Sztuki, która stała się istotnym miejscem prezentującym sztukę współczesną - szczególnie w dziedzinie fotografii artystycznej. To on przybliżył szerokiej publiczności postaci Wilhelma von Blandowskiego i Jerzego Lewczyńskiego. Był zaangażowany w uruchomienie Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. Rozwinął - sięgając po niestandardowe formy publikacji - takie jak komiks czy baśń, działalność muzealnej oficyny wydawniczej - z jego inicjatywy po raz pierwszy została przetłumaczona i wydana w języku polskim XIX -wieczna monografia Benno Nietzschego "Historia miasta Gliwice", która szybko osiągnęła status bestsellera. Zainicjował wydanie pierwszego "Przewodnika po mieście Gliwice", który również stał się bestsellerem. Przeformułował zasady funkcjonowania muzealnego Działu Edukacji i stworzył specjalnie dedykowane mu pracowanie, dzięki czemu bogactwo muzealnych treści jest dostępne dla coraz większej liczby dzieci i młodzieży. Nawiązał współpracę z szerokim gronem twórców, artystów, badaczy, naukowców oraz instytucji - jak chociażby Instytut Pamięci Narodowej czy Polska Akademia Umiejętności. Niezmordowany w przywracaniu pamięci o bohaterach nie dla wszystkich wygodnych - takich jak Władysław Sulecki, prof. Stanisław Bylina czy Franz Honiok.

 

Grzegorz Krawczyk odpowiada także za kompletne przeobrażenie gliwickiego teatru. Zanim przejął stery w TM-ie, kierował stroną administracyjną Gliwickiego Teatru Muzycznego. Wcześniej współtworzył teatry w Bielsku-Białej, Supraślu i Warszawie. W Gliwicach postawił na teatr miejski z bardzo różnorodnym programem i mocnym zespołem aktorskim. Przy Nowym Świecie grane są dramaty, spektakle muzyczne i farsy. W 2019 roku przedstawienie „Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach” zdobyło kilka nagród w prestiżowym 25. Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Grzegorz Krawczyk rozwija program spektakli dla dzieci. Napisał sztukę „Chłopiec z Gliwic”, nawiązującą do historii miasta. Powołał też prężnie działający Dział Edukacji Teatralnej.

Z-ca dyrektora Muzeum

Funkcję zastępcy dyrektora Muzeum sprawuje Beata Badura-Wituła

Główna siedziba Muzeum w Gliwicach oraz Sekretariat mieści się w Willi Caro 

ul. Dolnych Wałów 8a
44-100 Gliwice

tel: 32 231 08 54
fax: 32 332 47 42
e-mail: info@muzeum.gliwice.pl  

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej