Zbiory

System Informacji Muzealnej to platforma prezentująca różnorodne dane publikowane przez Muzea uczestniczące w projekcie. Celem projektu jest upublicznienie innym placówkom muzealnym oraz wszystkim zainteresowanym osobom informacji o zabytkach, wydarzeniach w Muzeum oraz prowadzonych pracach badawczych.

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej