STRONA GŁÓWNA / ZBIORY /PRACOWNIA KONSERWACJI

Pracownia Konserwacji

/

Pracownia Konserwatorska przy Muzeum w Gliwicach istnieje od II połowy lat 40 tych XX w. (ustna informacja od śp. Ingeborgi Wrzołek). Obecnie w Pracowni zatrudniona jest jedna osoba - konserwator zabytków o specjalizacji „konserwacja malarstwa”.

Specyfika pracy w Pracowni Konserwatorskiej Gliwickiego Muzeum polega na tym, że obsługujemy cztery działy zróżnicowane między sobą pod względem charakteru zbiorów. Obiekty zróżnicowane są pod względem artystycznym, materiałowym oraz technologicznym. Są to obiekty z drewna i materiałów drewnopodobnych – meble, ramy, naczynia etnograficzne, obrazy na deskach, obiekty prezentujące tzw. rzemiosło artystyczne np. z wikliny, broń z elementami drewnianymi; obiekty na podłożach papierowych- grafiki, dokumenty, malarstwo na papierze, oleodruki, dekoracje papierowe, obiekty ceramiczne oraz wykonane ze szkła- użytkowe i dekoracyjne w tym także ceramika z wykopalisk archeologicznych; obiekty z metali- żeliwa, żelaza, brązu, miedzi, srebra, złota; obiekty z tkanin- sztandary, ubiory, obrazy na płótnie; obiekty z nietypowych materiałów np. kroszonki czy obiekty etnograficzne, do produkcji których zastosowano materiały organiczne(ziarna, futra, kłosy, suszone owoce). Często w naszej pracy mamy do czynienia z obiektami złożonymi z dwóch lub więcej materiałów, do których należy dostosować różne sposoby renowacji i konserwacji. Niektóre obiekty ze względu na brak wyspecjalizowanej kadry oraz odpowiedniego sprzętu oddawane są do konserwacji pracowniom prywatnym.

W ostatnim roku 2012 w Pracowni Konserwatorskiej przy Muzeum w Gliwicach poddano zabiegom konserwatorskim o zróżnicowanym zakresie 238 obiektów. Termin „zróżnicowany zakres” oznacza, że niektóre obiekty wymagają jedynie powierzchniowego oczyszczenia czy niewielkich napraw, natomiast inne poddawane są wielomiesięcznej pełnej konserwacji. Dotyczy to przede wszystkim obiektów prezentujących wysoki poziom artystyczny.

 

Można powiedzieć, że specjalizacją Pracowni Konserwatorskiej przy Muzeum w Gliwicach jest rzemiosło artystyczne, ilościowo najwięcej obiektów tego typu przechodzi przez naszą pracownię.

Pracownicy Pracowni opracowują dokumentacje konserwatorskie (dokumentacja opisowa i fotograficzna) mające na celu dokumentację przeprowadzanych w Pracowni zabiegów konserwatorskich. Opracowuje się także stany zachowania obiektów dla zabytków, które przekazywane są do pracowni konserwatorskiej lub przeznaczone do wypożyczeń. Poza zabiegami „stricte” konserwatorskimi zajmujemy się także tzw. „profilaktyką konserwatorską” polegającą na cyklicznych przeglądach obiektów znajdujących się na wystawach stałych, czasowych oraz w magazynach, a także regulacji warunków klimatycznych w pomieszczeniach muzealnych

Pracownicy Pracowni Konserwatorskiej współuczestniczą w organizowanych przez Muzeum cyklicznych imprezach takich jak: Noc Muzeum, Dni Dziedzictwa oraz w imprezach organizowanych w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Pomagamy wówczas w przygotowaniu oprawy plastycznej oraz w różnego rodzaju warsztatach towarzyszących imprezom lub prezentujemy ciekawsze prace konserwatorskie wykonane w naszej pracowni lub w pracowniach obcych.

 

Pracownia Konserwacji

Anna Kruszyna - konserwator muzealny

Kontakt

Muzeum w Gliwicach - Willa Caro
ul. Dolnych Wałów 8a
44-100 Gliwice
akruszyna@muzeum.gliwice.pl
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej