/

e-book: "Rocznik Muzeum w Gliwicach" t. XVIII - BEZPŁATNIE!

AUTOR

ROK WYDANIA

INFORMACJE

Możliwość wysyłki bądź odbioru w Willi Caro po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub wypełnieniu formularza w koszyku

Zapraszamy do bezpłatnej lektury elektronicznych wydań kolejnych tomów "Rocznika Muzeum w Gliwicach". Publikacje są dostępne w formatach epub i mobi.

ROCZNIK XVIII - EPUB - POBIERZ

ROCZNIK XVIII - MOBI - POBIERZ

 

W tomie ukazały się:

Artykuły i rozprawy – Historia
Piotr Siemko, Identyfikacja niektórych osad średniowiecznych w kasztelanii toszeckiej
Henryk Gerlic, Siedemnastowieczne fundacje na rzecz gimnazjum opawskiego i edukacji młodzieży gliwickiej
Idzi Panic, Sieć szkolna w dekanacie gliwickim w drugiej połowie XVII wieku (Z badań nad dziejami szkolnictwa w regionie gliwickim w czasach wczesnonowożytnych)
Zdzisław Jedynak, Huta Gliwicka – geneza jej powstania i jej dzieje do połowy XIX wieku w świetle akt Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu
Adam Frużyński, Plany Królewskiej Odlewni Żelaza w Gliwicach znajdujące się w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Przemysław Nadolski, Pomniki Gliwic (do 1945 roku)
Aneta Michoń, Zarys kształtowania się struktury przestrzennej miasta Gliwice

Artykuły i rozprawy – Sztuka
Bogusław Czechowicz, Fundacje artystyczne Przemysława toszeckiego (1445-1484). Przyczynek do dziejów mecenatu artystycznego książąt  śląskich u schyłku średniowiecza
Jerzy Gorzelik, Zapomniany rzeźbiarz górnośląski Johannes Nitsche i jego prace w kamieniu
Jerzy Gorzelik, Nowe ustalenia w sprawie działalności rzeźbiarskiego warsztatu Ősterreichów

Artykuły i rozprawy – Socjologia
Aleksandra Kunce, Problemy tożsamościowej układanki. Puzzle Gliwickie

Artykuły i rozprawy – Przyroda
Bożena Kowalczyk, Rośliny naczyniowe „Lasu Łabędzkiego” koło Gliwic (Wyżyna Śląska)

Materiały
Irena Kościelniak, Piśmiennictwo o tematyce śląskiej w zbiorach Biblioteki Muzeum w Gliwicach wydane do 1945 roku
Mirosław Furmanek, Wstępne wyniki badań archeologiczno-architektonicznych w rejonie kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Gliwicach
Jacek Błaszczyk, Jacek Pierzak, Grodziska średniowieczne na  ziemi gliwickiej. Najnowsze prace ewidencyjno-pomiarowe i weryfikacyjne

SESJA NAUKOWA „80. ROCZNICA PLEBISCYTU I TRZECIEGO POWSTANIA ŚLĄSKIEGO”
Bogdan Cimała, Ziemia gliwicka podczas III powstania śląskiego
Wacław Długoborski, Powstania śląskie i plebiscyt  w historiografii niemieckiej
Marian Marek Drozdowski, Powstania Śląskie i plebiscyt w polskim zapisie literackim i filmowym
Marek Masnyk, Geneza plebiscytu górnośląskiego
Jan Przewłocki, Międzynarodowy aspekt powstań śląskich

Archiwalia
Henryk Gerlic, Gliwickie Matrykuły Chrzcielne z czasów ks. Sebastiana Rzeznitiusa (1623-1631)
Bogusław Małusecki, Dokument odnaleziony w gałce wieży ratusza podczas remontu w 2002 roku
Bernard Szczech, Drewniany kościółek św. Andrzeja w Zabrzu w świetle zapisków archiwalnych

Polemiki, omówienia, recenzje
Henryk Gerlic, Ważniejsze publikacje z dziejów Górnego Śląska z ostatniego czasu

Z żałobnej karty
Jerzy Lewczyński, Halina Vorbrodt z domu Wojnicz, ur. 05.08.1903 r., zm. 29.11.2001 r., Krzysztof  Vo ur. 27.12.1929 r., zm. 30.11.2001 r.

Sprawozdania
Grażyna Przybył, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Gliwicach w 2002 roku
Anna Kwiecień, Damian Recław, Bożena Kubit, Joanna Jenczewska-Pajka
Nabytki Muzeum w Gliwicach w 2002 roku
Wystawy Muzeum w Gliwicach w 2002 roku (omówienia)

Polecane

e-book: "Rocznik Muzeum w Gliwicach" t. XXII - BEZPŁATNIE!
30.00 PLN
e-book: Gliwice. Biografia miasta
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej