Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z zasadami zwiedzania Muzeum w czasie obowiązywania stanu epidemii. Dziękujemy!
/

Młodym autorom na Dzień Dziecka i nie tylko...

TERMIN 01-07 czerwca 2020
Zapraszamy do lektury kolejnych publikacji, które Muzeum w Gliwicach udostępnia w postaci e-booków. Nieprzypadkowo właśnie z okazji Dnia Dziecka udostępniamy bezpłatnie publikację przygotowaną przez najmłodszych: Martynę Werle, Michała Dylewskiego, Kacpra Jatty, uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach-Bojkowie, którzy podjęli się przygotowania biografii Franza (Franicszka) Honioka. To książka dla starszych i młodszych czytelników, przywracająca pamięć o człowieku, który na stałe zapisał się na kartach naszej lokalnej i światowej historii – mówi dyrektor Muzeum w Gliwicach, Grzegorz Krawczyk. Ponadto powraca w formie cyfrowej publikacja Jerzego Gorzelika „Rezydencja – klasztor – miasto”. Polecamy ją nie tylko historykom sztuki, ale wszystkim, których interesuje kultura Górnego Śląska, zwłaszcza w odniesieniu do dziedzictwa europejskiego – dodaje.
 

Zakupu e-booków można dokonać przez stronę internetową Muzeum w Gliwicach – w „Naszej księgarni” bądź kontaktując się mailowo (redakcja@muzeum.gliwice.pl). Czekają na Was:


BEZPŁATNY DOSTĘP:

„Franz (Franciszek) Honiok 1899–1939. Pierwsza ofiara II wojny światowej” autorstwa Martyny Werle, Michała Dylewskiego, Kacpra Jatty, uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach-Bojkowie (cbz)

Praca, przygotowana pod kierunkiem nauczyciela historii Krzysztofa Kruszyńskiego, otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Bohaterowie są wśród nas”. Młodzi autorzy wykonali kwerendy i przeprowadzili wywiady, dzięki którym przybliżają czytelnikom biografię Franza Honioka – Polaka, śląskiego powstańca, zamordowanego przez Niemców dla uwiarygodnienia tzw. prowokacji gliwickiej, 31 sierpnia 1939 roku.

Franz Honiok jest dla mnie jednym z wielu bohaterów II wojny światowej oraz świadkiem oszustwa Niemców. To pierwsza ofiara II wojny światowej. Postać mało znana w Polsce, która nie jest jeszcze należycie upamiętniona – mówi Kacper Jatta, jeden z młodych autorów. Jego zdanie podziela Martyna Werle – Franz Honiok jest dla mnie bohaterem. Z jednej strony nie zrobił nic spektakularnego, ale z drugiej strony stał się jakby powodem do wybuchu międzynarodowego konfliktu. Jego cechami były pokora, wierność Bogu, pracowitość i lokalny patriotyzm. Brał on udział w III powstaniu śląskim, więc był jednym z wielu bohaterów w walce o polskość Śląska. Był człowiekiem, z którego każdy z nas powinien brać przykład.

Razem z uczniami współtworzymy w naszej szkole Klub Cichociemnych, którego jednym z zadań jest rozszerzona edukacja historyczna. Mieszkamy w Gliwicach, gdzie w sierpniu 1939 r. doszło do prowokacji, która stała się dla III Rzeszy pretekstem do rozpoczęcia II wojny światowej. Ten fakt zmotywował nas do pogłębienia wiedzy o historii miejsca, w którym żyjemy. W prowokacji istotną rolę odegrał zastrzelony powstaniec śląski – Franz Honiok, postać przez wiele lat przemilczana. Zaproponowałem uczniom, aby na bohatera naszej pracy wybrać właśnie jego – pierwsza ofiarę II wojny światowej. Cieszę się że Martyna, Michał i Kacper z dużym zainteresowaniem podjęli temat i z ochotą przystąpili do pracy – mówi Krzysztof Kruszyński. Naszym celem było zebranie w całość wszystkich dostępnych materiałów dotyczących Franza Honioka. Okazało się jednak, że informacje z książek czy czasopism nie wystarczą. Postanowiliśmy uzupełnić nasz szkic o relacje osób, które znały Franza Honioka z przekazu ustnego lub były kompetentne w wypowiadaniu się na tematy historyczne. Dodatkowo, wcielając się w Honioka, przygotowaliśmy kilka wypowiedzi, które mogły być przemyśleniami naszego bohatera. To sprawiło, że Franz Honiok stał się dla uczniów bardziej realny, obdarzony uczuciami – dodaje. Podkreśla również, że Honiok jest postacią ważną także dla niego – Franz Honiok jest pojedynczym symbolem wszystkich ofiar bolesnej historii, jaką była II wojna światowa. Jego osoba stanowi dla mnie symbol imiennych i bezimiennych, policzonych i niepoliczonych istnień ludzkich zgładzonych przez dwa systemy – faszyzm i komunizm.

 
Pobierz z Naszej Księgarni TUTAJ
 

 

Jerzy Gorzelik, „Rezydencja – klasztor – miasto. Sztuka Górnego Śląska wobec trydenckiej konfesjonalizacji” (epub i mobi)

Książka, wydana w „Serii monograficznej” Muzeum w Gliwicach, wniosła istotne nowe elementy poznawcze nie tylko do spraw historii sztuki, ale szerokiego krajobrazu polityczno-kulturowego Górnego Śląska. Autor ukazał peryferyjny region w odniesieniu i relacji do wielkich ośrodków europejskich, obierając obszar regionu górnośląskiego usystematyzowany w trzech wątkach: dominium głogóweckie (feudalno-szlacheckie), ośrodek monastyczny cysterskich Rud Wielkich i gliwickie dobra kameralne jako odniesienie do miasta i mieszczaństwa. Jerzy Gorzelik badał wątki dzieł sztuki wbudowane w procesy ideowej konfesjonalizacji na tle wielkiej europejskiej „schizmy” – katolicko-protestanckiej. Najbardziej wartościowy, najwięcej wnoszący jest rozdział poświęcony Gliwicom (oraz fundacjom mieszczan w najbliższej okolicy miasta). Badacz w pewnym sensie wydobył ten ośrodek z naukowego niebytu, a także uczynił to w sposób bardzo sugestywny. Umiejętnie połączył w swojej książce ogląd przez lupę ze spojrzeniem z wysoka, tworząc drobiazgową, a zarazem sugestywną panoramę barokowego Górnego Śląska z Wiedniem, Monachium i nade wszystko Rzymem na horyzoncie.


Koszt zakupu: 30 zł - przejdź do Naszej Księgarni TUTAJ