STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /MUZEALNY HAT-TRICK!
Patrycja Gwoździewicz odbierająca nagrodę za wystawę "Najwyższej próby! Rzeźbiarze i rzeźby 1. połowy XX w. na Górnym Śląsku"

Patrycja Gwoździewicz odbierająca nagrodę za wystawę "Najwyższej próby! Rzeźbiarze i rzeźby 1. połowy XX w. na Górnym Śląsku"

Bożena Kubit odbierająca medal im. T. Dobrowolskiego za wyjątkowe dokonania w dziedzinie muzealnictwa województwa śląskiego

Bożena Kubit odbierająca medal im. T. Dobrowolskiego za wyjątkowe dokonania w dziedzinie muzealnictwa województwa śląskiego

/

Muzealny HAT-TRICK!

TERMIN czwartek, 10 listopada 2022
Przedsięwzięcia realizowane przez Muzeum w Gliwicach po raz kolejny w ostatnich latach zostały docenione i nagrodzone przez Marszałka Województwa Śląskiego. W ramach Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku nagrodę w kategorii „Publikacje” otrzymała książka „Synagogi na Górnym Śląsku" autorstwa Bożeny Kubit, Przemysława Nadolskiego i  Jerzego Krzysztofa Kosa, dokumentująca wszystkie znane nam, choć w większości już nieistniejące, budowle synagogalne z naszego regionu. To pierwsze kompleksowe opracowanie poświęcone temu zagadnieniu, obejmujące kilkadziesiąt obiektów w 45 miejscowościach, oczekiwane przez historyków, nauczycieli i pasjonatów, a także architektów i historyków sztuki.

W kategorii „Wystawy” nagrodę  otrzymała wystawa „Najwyższej próby! Rzeźbiarze i rzeźby 1 poł. XX w. na Górnym Śląsku” powstała we współpracy gliwickiego Muzeum z Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Jej kuratorką była Barbara Andruszkiewicz z wrocławskiego Muzeum Narodowego. To pierwsza w dziejach muzealnictwa polskiego ekspozycja, w ramach której zaprezentowana została twórczość rzeźbiarska artystów działających na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XX w., zarówno pochodzących z regionu, jak i przybyszy z dalszych stron, którzy znaleźli tu swoją drugą ojczyznę. Wśród ponad 50 dzieł znalazły się prace m.in. Thomasa Myrtka, Hannesa Breitenbacha, Kurta Bimlera, Roberta Bednorza, Josefa Limburga, Paula Ondruscha, Waltera Tuckermanna, Petera Lippa, Wilhelma Chludka. Wystawa stanowiła zaproszenie do tego, by wyruszyć w wędrówkę po górnośląskich miastach, w których po dziś dzień zachowały się świetne modernistyczne, rzeźbiarskie realizacje z pierwszej połowy XX wieku. Ekspozycji towarzyszył także bogaty program edukacyjny.

Z kolei w kategorii „Dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego” zaszczytne wyróżnienie otrzymał wielowymiarowy projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Śląsk – 1000 lat burzliwej historii”, który stanowił historyczną podróż przez burzliwe dzieje naszego regionu. Uczestnicy zajęć zapoznawali się z najważniejszymi postaciami, zjawiskami kulturowymi i problemami charakterystycznymi dla kolejnych okresów historycznych. Podczas każdego spotkania otrzymywali specjalnie opracowane karty pracy, których integralną częścią były mapy, słowniczki, zestawienia ważnych w historii Śląska dat, fragmenty tekstów źródłowych i tropy bibliograficzne. Zajęcia skierowane były zarówno do grup szkolnych i przedszkolnych, jak i do osób indywidualnych – rodziców z dziećmi, a także młodzieży i dorosłych. Projekt opracowała Anna Pikulska - Stępień, we współpracy z Ewą Chudybą w Dziale Edukacji i Promocji Muzeum w Gliwicach.

Szczególnie cieszymy się też z wyróżnienia medalem im. Tadeusza Dobrowolskiego Bożeny Kubit przez oddział śląski Stowarzyszenia Muzealników Polskich, za wyjątkowe dokonania w dziedzinie muzealnictwa województwa śląskiego.

Nagrody i wyróżnienia dla przedsięwzięć Muzeum w Gliwicach wręczono 10 listopada, podczas uroczystości w Sali Sejmu Śląskiego.  

Bardzo się cieszę i dziękuję - Panu Marszałkowi oraz Kapitule Konkursu, że ponownie uznała realizowane przez nas projekty za wartościowe, pożyteczne, a przez to godne wyróżnienia i nagrodzenia. To dla nas zobowiązanie, ale też dowód, że prowadzona przez Muzeum w Gliwicach działalność dobrze służy dziedzictwu, historii i kulturze naszego regionu. Składam gratulacje i podziękowania autorom nagrodzonych przedsięwzięć oraz wielu innym osobom zaangażowanym w ich realizację, a w szczególności: Bożenie Kubit, Przemysławowi Nadolskiemu, Jerzemu Krzysztofowi Kosowi, Barbarze Andruszkiewicz, profesorowi Piotrowi Oszczanowskiemu - dyrektorowi Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Patrycji Gwoździewicz oraz naszym wspaniałym edukatorkom: Marcie Witoń, Annie Pikulskiej-Stępień i Ewie Chudybie” – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

W 2022 roku łączna pula nagród w Konkursie Marszałka Województwa Śląskiego na Wydarzenie Muzealne Roku wyniosła we  wszystkich kategoriach 40.000 zł. tys.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom!
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej