STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /ŚLĄSK - TYSIĄC LAT BURZLIWEJ HISTORII. NOWY PROJEKT EDUKACYJNY MUZEUM W GLIWICACH
Szanowni Państwo - Oddziały Muzeum w Gliwicach są dostępne dla zwiedzających - prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania. Ze względu na duże zainteresowanie naszymi wystawami czasowymi, prosimy również o przestrzeganie godzin odwiedzania ekspozycji - ostatnie wejście na wystawy jest możliwe najpóźniej pół godziny przed ich zamknięciem, po zakupie biletów. Dziękujemy!
/

Śląsk - tysiąc lat burzliwej historii. Nowy projekt edukacyjny Muzeum w Gliwicach

TERMIN 12 października 2021 - 03 czerwca 2022
MIEJSCE Willa Caro
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, szczególnie dzieci i młodzież, do historycznej podróży przez burzliwe dzieje naszego wyjątkowego regionu - Śląska. W ramach nowego projektu edukacyjnego pt. „Śląsk – tysiąc lat burzliwej historii” przygotowanego przez Muzeum w Gliwicach, w czasie 9 spotkań, od października do czerwca przyszłego roku, usystematyzujemy wiedzę z historii Śląska, zapoznamy się z najważniejszymi postaciami, zjawiskami kulturowymi i problemami charakterystycznymi dla kolejnych okresów historycznych. Uczestnicy podczas każdych zajęć otrzymają specjalnie opracowane karty pracy, których integralną częścią będą mapy, słowniczki, zestawienia ważnych w historii Śląska dat, fragmenty tekstów źródłowych i tropy bibliograficzne. Na najmłodszych czekają kolorowanki tematyczne. Zajęcia skierowane są zarówno do grup szkolnych i przedszkolnych, jak i do osób indywidualnych – rodziców z dziećmi, a także młodzieży i dorosłych. Projekt opracowują historyczki - Anna Pikulska-Stępień i Rita Śliwa, we współpracy z filozofką - Ewą Chudybą. Na pierwsze zajęcia dla grup szkolnych i przedszkolnych zapraszamy w tygodniu pomiędzy 12 a 15 października, natomiast osoby indywidualne – rodziców z dziećmi, młodzież i dorosłych – w sobotę, 23 października. Koszt udziału w zajęciach stacjonarnych dla grup szkolnych i przedszkolnych to 1 zł od grupy. W przypadku osób indywidulanych – 1 zł od osoby. W zależności od sytuacji pandemicznej zajęcia prowadzone będą stacjonarnie bądź za pośrednictwem platformy ZOOM.


Zapisy pod numerem telefonu: 783 560 006

Śląsk – kraina historyczna zasobna w bogactwa naturalne, przez stulecia przechodząca skomplikowane koleje losu, „perła w koronie” kolejnych władców… Co wiemy o tym rozległym regionie, którego jesteśmy tu, w Gliwicach, częścią? Kim byli i są jego mieszkańcy? Do XIV wieku Śląsk był jedną z głównych dzielnic Polski Piastów, w kolejnych stuleciach stanowił najpierw część Królestwa Czeskiego,  następnie do wieku XVIII był prowincją monarchii Habsburgów austriackich, a po wojnach śląskich – częścią różnych form państwowości niemieckiej (Królestwa Prus, Cesarstwa Niemieckiego i Rzeszy Niemieckiej). Koniec Wielkiej Wojny (I wojna światowa 1914-1918), był także końcem XIX-wiecznych mocarstw - Rosji, Austro-Węgier i Cesarstwa Niemieckiego. Wraz z ich upadkiem, w 1918 roku, odrodziła się, jako niepodległe państwo, po 123 latach niewoli – Rzeczpospolita. Bardzo szybko rozpoczęto starania o przyłączenie Śląska do Polski – zarówno na polu dyplomatycznym, ale również zbrojnym. W wyniku trzech Powstań Śląskich (1919, 1920, 1921) najbardziej uprzemysłowione fragmenty Górnego Śląska przyłączono w 1922 roku do Rzeczypospolitej. Utworzono z nich województwo śląskie, które Stefan Żeromski nazwał „siedliskiem nowoczesności”. Niestety po kilkunastu latach zapaliły się ognie kolejnego światowego konfliktu...

 

Harmonogram zajęć w ramach projektu edukacyjnego dla szkół i przedszkoli:

Spotkanie pierwsze: Śląsk – kraina historyczna i moja mała ojczyzna


12, 13, 14 i 15 października 2021, Willa Caro bądź platforma ZOOM, godz. 09.00, 10.30, 12.00

Podczas pierwszego spotkania spróbujemy przybliżyć ten skomplikowany „organizm”, jakim jest Śląsk. Zapoznamy się z położeniem Śląska, z symbolami, z barwami regionu oraz ich pochodzeniem, omówimy warunki naturalne, zaznaczymy na mapie najważniejsze ośrodki miejskie i kulturalne, a także związane z nimi osoby. Spróbujemy odpowiedzieć ma pytanie, skąd się wzięła nazwa „Śląsk”? Zastanowimy się także, ile jest „tych Śląsków”, skoro znamy Śląsk Dolny, Górny, Cieszyński, Opawski… Przyjrzymy się również granicom dzisiejszego województwa śląskiego, które – jak się okaże – wcale nie ułatwiają odpowiedzi na pytanie o to, gdzie leży historyczna, śląska kraina…


Karta pracy do pobrania w formacie PDF: TUTAJ. Uwaga! Uczestnicy otrzymają kartę pracy podczas zajęć.Spotkanie drugie: Śląsk - domena Piastów

16, 17, 18 i 19 listopada 2021, Willa Caro bądź platforma ZOOM, godz. 09.00, 10.30, 12.00

Śląsk znalazł się w granicach tworzonego przez Piastów państwa w końcu wieku X. Dokonało się to za panowania pierwszego historycznego władcy polskiego Mieszka I, prawdopodobnie około roku 990. Śląsk zamieszkiwały wówczas różne plemiona słowiańskie. W ciągu pierwszych wieków formowania państwa polskiego dokonał się we wszystkich dziedzinach niemały postęp i rozwój. Należy zaznaczyć, że na Śląsku te przemiany dokonały się znacznie szybciej niż na innych ziemiach polskich. Stąd szły nowe metody i wzory gospodarki. Śląsk przodował ponadto na polu kultury tak na przykładzie piśmiennictwa
jaki działalności uczonych.

Śląsk, jako obszar leżący przy zachodnich granicach państwa polskiego, spełniał od samego początku istnienia państwa zaszczytną, ale zarazem trudną, okupioną wieloma ofiarami, rolę przedmurza. Tutaj w pierwszym rzędzie stawiano opór najazdom zarówno niemieckich jak
i czeskich władców, dążących do podporządkowania sobie państwa polskiego.

Podczas spotkania drugiego z cyklu „Śląsk – 1000 lat burzliwej historii” będziemy zastanawiać się nad rolą historycznych ziem Śląska w budowaniu zrębów polskiej państwowości a także dynamiką zmian politycznych, gospodarczych i kulturalnych, które temu towarzyszyły
od czasów prahistorycznych do końca okresu wczesnośredniowiecznego (1138r.).

 

Karta pracy do pobrania w formacie PDF: TUTAJ. Uwaga! Uczestnicy otrzymają kartę pracy podczas zajęć.

Spotkanie trzecie: Śląsk w okresie rozbicia dzielnicowego. 200 lat zawirowań dziejowych (1138-1335)

7, 8, 9 i 10 grudnia 2021, Willa Caro bądź platforma ZOOM, godz. 09.00, 10.30, 12.00

Spotkanie trzecie: Śląsk w okresie rozbicia dzielnicowego. 200 lat zawirowań dziejowych. (1138-1335)

 

opis

 

Karta pracy do pobrania w formacie PDF: TUTAJ. Uwaga! Uczestnicy otrzymają kartę pracy podczas zajęć.

Spotkanie czwarte: Dzieje Śląska w okresie późnego średniowiecza (XIV -XV w.)

11, 12, 13 i 14 stycznia 2022, Willa Caro bądź platforma ZOOM, godz. 09.00, 10.30, 12.00

opis

 

Karta pracy do pobrania w formacie PDF: TUTAJ. Uwaga! Uczestnicy otrzymają kartę pracy podczas zajęć.

Spotkanie piąte: Śląsk we władaniu Habsburgów (XVI – poł XVIII w.)

1, 2, 3 i 4 lutego 2022, Willa Caro bądź platforma ZOOM, godz. 09.00, 10.30, 12.00

opis


Karta pracy do pobrania w formacie PDF: TUTAJ. Uwaga! Uczestnicy otrzymają kartę pracy podczas zajęć.

Spotkanie szóste: Śląsk jako prowincja Królestwa Prus, a następnie Cesarstwa Niemieckiego

8, 9, 10 i 11 marca 2022, Willa Caro bądź platforma ZOOM, godz. 09.00, 10.30, 12.00

 

opis


Karta pracy do pobrania w formacie PDF: TUTAJ. Uwaga! Uczestnicy otrzymają kartę pracy podczas zajęć.

Spotkanie siódme: „Wiek nowoczesności” czyli XIX stulecie na Śląsku: Wiosna Ludów, kulturkampf, industrializacja, przebudzenie narodowe

26, 27, 28 i 29 kwietnia 2022, Willa Caro bądź platforma ZOOM, godz. 09.00, 10.30, 12.00

opis


Karta pracy do pobrania w formacie PDF: TUTAJ. Uwaga! Uczestnicy otrzymają kartę pracy podczas zajęć.

Spotkanie ósme: Śląsk w czasie I wojny światowej i w dwudziestoleciu międzywojennym

10, 11, 12 i 13 maja 2022, Willa Caro bądź platforma ZOOM, godz. 09.00, 10.30, 12.00

opis


Karta pracy do pobrania w formacie PDF: TUTAJ. Uwaga! Uczestnicy otrzymają kartę pracy podczas zajęć.

Spotkanie dziewiąte: Śląsk – od II wojny światowej do współczesności

31 maja, 1, 2 i 3 czerwca 2022, Willa Caro bądź platforma ZOOM, godz. 09.00, 10.30, 12.00


opis


Karta pracy do pobrania w formacie PDF: TUTAJ. Uwaga! Uczestnicy otrzymają kartę pracy podczas zajęć.

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej