STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /SPACEROWNIK „GÓRNY ŚLĄSK WYRZEŹBIONY” - MUZEUM W GLIWICACH
Szanowni Państwo - Oddziały Muzeum w Gliwicach są dostępne dla zwiedzających - prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania. Ze względu na duże zainteresowanie naszymi wystawami czasowymi, prosimy również o przestrzeganie godzin odwiedzania ekspozycji - ostatnie wejście na wystawy jest możliwe najpóźniej pół godziny przed ich zamknięciem, po zakupie biletów. Dziękujemy!
/

Spacerownik „Górny Śląsk wyrzeźbiony” - Muzeum w Gliwicach

TERMIN 10 listopada 2021 - 13 lutego 2022
W Gliwicach, Bytomiu, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Opolu, Żyrowej znajdują się dzieła takich twórców, jak Hanns Breitenbach, Josef Limburg, Paul Ondrusch, Hans Karl Hermann Dammann, Walter Tuckermann, Johannes Kiunka, Johannes Boese, Robert Bednorz, Thomas Myrtek, s. Maria Paschalis… Nazwiska tych artystów, niegdyś cieszących się uznaniem, niewiele nam dzisiaj powiedzą. Ale ich prace – obecne na fasadach budynków w formie reliefów kamiennych bądź wykonanych z ceramiki, albo na skwerach, jako rzeźby wolnostojące (pełnoplastyczne), w parkach i nekropoliach – nie przestają do nas przemawiać, intrygować, ciekawić. Trzeba je tylko odnaleźć i znów się nimi zachwycić, połączyć rzeźbę z autorem, wyzwolić z anonimowości. Opracowany przez Muzeum w Gliwicach „Spacerownik” to tylko początek wielkiej opowieści o wyrzeźbionym, górnośląskim modernizmie, o tym, jak różnorodne i wielonurtowe były tendencje sztuki nowoczesnej 1 połowy XX wieku. Preludium tej opowieści stanowi wystawa „Najwyższej próby! Rzeźbiarze i rzeźby 1. połowy XX w. na Górnym Śląsku” – zrealizowana przez Muzeum w Gliwicach i Muzeum Narodowe we Wrocławiu, której kuratorką jest Barbara Andruszkiewicz. Zwiedzać ją można pomiędzy 15 października 2021 a 13 lutego 2022 roku w Willi Caro.
 
„Ta wystawa to pierwsza w historii ekspozycja prezentująca twórczość rzeźbiarską artystów działających w naszym regionie w pierwszej połowie XX w., zarówno tych pochodzących z Górnego Śląska, jak i przybyszy z dalszych stron, którzy tu znaleźli swoje miejsce. Zgromadzono na niej ponad 50 obiektów – rzeźb, plakiet, rysunków (w tym jeden szkicownik) – portrety, popiersia, realizacje o charakterze sakralnym… Nasz <Spacerownik> dodaje kolejne 50 rzeźb! Zapraszamy do wędrówki po Gliwicach, a także innych miastach Górnego Śląska, w których przestrzeni po dziś dzień zachowały się świetne, rzeźbiarskie realizacje z pierwszej połowy XX wieku” – mówi dyrektor Muzeum w Gliwicach, Grzegorz Krawczyk.
 
„Spacerownik” to wynik współpracy dwu Działów Muzeum w Gliwicach – Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego oraz Działu Edukacji i Promocji. Wytypowane w porozumieniu z Barbarą Andruszkiewicz, kurator wystawy „Najwyższej próby! Rzeźbiarze i rzeźby 1. połowy XX w. na Górnym Śląsku”, realizacje zostały sfotografowane i opatrzone notami informacyjnymi. Dodatkowo, w przypadku Gliwic, ponieważ rzeźb pochodzących z naszego miasta jest najwięcej, umieszczone zostały na specjalnej mapie. Noty towarzyszące zdjęciom rzeźb opracowali Marta Witoń z Działu Edukacji i Promocji  Robert Bartkowski - Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. Wsparcie koncepcyjno-merytoryczne zapewniły: Ewa Chudyba - kierownik Działu Edukacji i Promocji oraz Patrycja Gwoździewicz - kierownik Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, a  konsultację merytoryczną Barbara Andruszkiewicz z Działu Rzeźby Galeria Sztuki XVI-XIX w., Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Oprawę graficzną spacerownika przygotował Lechosław Węglorz. Autorami zdjęć zamieszczonych w '"Spacerowniku" są Robert Bartkowski, Ewa Chudyba, Patrycja Gwoździewicz , Marek Klimurczyk, Ryszard Nakonieczny, Rita Śliwa, część fotografii pochodzi także z archiwum Muzeum w Gliwicach.
 
„Spacerownik” jest bezpłatny, jego egzemplarz można otrzymać w Willi Caro, w godzinach otwarcia Muzeum, a przy okazji zwiedzić wystawę „Najwyższej próby! Rzeźbiarze i rzeźby 1. połowy XX w. na Górnym Śląsku”.
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej