STRONA GŁÓWNA / NASZA KSIĘGARNIA / GLIWICE, CZYTELNIA SZTUKI, FOTOGRAFIA /FOTOGRAFIA CZY ANTYFOTOGRAFIA? MATERIAŁY Z SYMPOZJUM NAUKOWEGO 18 I 19 CZERWCA 2019 ROKU, ZORGANIZOWANEGO PRZEZ MUZEUM W GLIWICACH
/

Fotografia czy antyfotografia? Materiały z sympozjum naukowego 18 i 19 czerwca 2019 roku, zorganizowanego przez Muzeum w Gliwicach

AUTOR red. Krzysztof Jurecki

ROK WYDANIA 2020

INFORMACJE Wydawca: Muzeum w Gliwicach
Wydanie pierwsze
ISBN 978­83­958939­0­2
Stron: 191

60.00 PLN
+
-

Możliwość wysyłki bądź odbioru w Willi Caro po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub wypełnieniu formularza w koszyku.

„Pokaz zamknięty” - wystawa, jaką Zdzisław Beksiński, Jerzy Lewczyński i Bronisław Schlabs otworzyli 20 czerwca 1959 roku w siedzibie Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego, przeszła do legendy. W 2019 roku, w którym minęło 60 lat od słynnego "Pokazu…", Czytelnia Sztuki – Muzeum w Gliwicach zorganizowało ekspozycję przywołującą twórczość nieformalnej grupy trzech artystów, której działania w istotny sposób wpłynęły na myślenie o miejscu i roli fotografii w sztuce. Wystawie towarzyszyło dwudniowe sympozjum naukowe, które odbyło się w Czytelni Sztuki w dniach 18 i 19 czerwca. Nakładem Muzeum w Gliwicach w Serii Czytelnia Sztuki właśnie ukazuje się zbiór referatów, jakie zostały wygłoszone w jego ramach. Redaktorem publikacji jest Krzysztof Jurecki. We „Wstępie” zbioru pisze on: „Wspólnie z dyrektorem Muzeum w Gliwicach Grzegorzem Krawczykiem do sympozjum pt. <Fotografia czy antyfotografia> zaprosiliśmy specjalistów zain­teresowanych historią fotografii polskiej lat 50 . XX wieku . Sympozjum towa­rzyszyło wystawie <Fotografia czy antyfotografia? Zdzisław Beksiński, Jerzy Lewczyński, Bronisław Schlabs – 60-lecie Pokazu zamkniętego> (10.05–5.07.2019) .Historia polskiej fotografii lat 50. wydaje się obszarem określonym badaw­czo, gdzie realizm socjalistyczny po 1956 roku ustąpił miejsca nowoczes­nemu reportażowi oraz tradycji awangardowej, która zdominowała dyskurs artystyczny fotografii. (…) Za kilka czy kilkanaście lat przekonamy się, czy teksty zawarte w wydawnic­twie po sympozjum będą cytowane i czy staną się odniesieniem do kolejnych reinterpretacji w niełatwym temacie antyfotografii, której znaczenie, moim zdaniem, będzie rosło wraz z badaniami na temat modernizmu i postmoder­nizmu oraz ustaleniem ich jakże płynnych granic. Sympozjum i opublikowane materiały są też poniekąd zachętą i wyzwa­niem dla polskich muzeów posiadających najważniejsze kolekcje fotograficzne (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Foto­grafii w Krakowie) oraz dla uniwersytetów i ASP do podjęcia badań historii i współczesności fotografii polskiej, gdyż takich profesjonalnych sympozjów wciąż brakuje. Stanowią one oczywiście podstawę do opracowania kolejnych – w tym syntetycznych i całościowych – historii. Co dało sympozjum? Pokazało twórczość głównie Beksińskiego i Lewczyń­skiego w różnych, czasem przeciwstawnych wizjach i w konsekwencji interpre­tacjach. Zarysowało też nowy wątek związku lite­ratury i sztuk wizualnych, kryzysu wartości i człowieczeństwa”.
 
 
 
"Fotografia czy antyfotografia?
Materiały z sympozjum naukowego 18 i 19 czerwca 2019 roku, zorganizowanego przez Muzeum w Gliwicach"

Red. Krzysztof Jurecki
Red. językowa i korekta: Anna Zygmanowska
Projekt graficzny i skład: Bogusław Nikonowicz
Wydawca: Muzeum w Gliwicach, 2020
Wydanie pierwsze
ISBN 978­83­958939­0­2

"Fotografia czy antyfotografia? Materiały z sympozjum naukowego..." - spis treści

Krzysztof Jurecki „Kilka refleksji na temat sympozjum w Muzeum w Gliwicach” 

Elżbieta Hak „Między słowem a obrazem. Dorobek literacko-artystyczny Zdzisława Beksińskiego” 

Krzysztof Jurecki „Między konstruktywizmem a surrealizmem. Zestawy Zdzisława Beksińskiego z lat 1958–1959” 

Weronika Kobylińska-Bunsch „Awangardowy bunt czy powojenny egzystencjalizm? O specyfice fotograficznego antyportretu na przykładzie twórczości Zdzisława Beksińskiego” 

Olga Ptak „Różnić się pięknie i mocno. Przyjacielskie i artystyczne spory Zdzisława Beksińskiego i Jerzego Lewczyńskiego na podstawie ich korespondencji z lat 1958–1998” 

Elżbieta Łubowicz „Tekst jako obraz i jako dokument w fotografii Jerzego Lewczyńskiego” 

Henryk Kuś „Wobec Nieznanego – wątki religijne w twórczości Jerzego Lewczyńskiego” 

Adam Mazur „Ciało fotografii. Kobiety i fotografia Jerzego Lewczyńskiego” 

Tomasz Szerszeń „Jerzy Lewczyński jako historyk”

Marek Janczyk „Inicjowanie refleksji wobec kryzysu człowieka drugiej połowy XX wieku w twórczości Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Lewczyńskiego i Bronisława Schlabsa” 

Adam Sobota „Beksiński–Lewczyński–Schlabs i koncepcje nowoczesności” 

Dorota Łuczak „Wobec materii fotograficznej .O fotogramach Bronisława Schlabsa raz jeszcze” 

Indeks osób

Polecane

35.00 PLN
Dziedzictwo lwowskiego szkolnictwa na Politechnice Śląskiej
30.00 PLN
"Wywieziono nas bydlęcymi wagonami". Relacje deportowanych z Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 roku.

Powiązane wydarzenia

Tytul

Archiwum wydarzeń

SYMPOZJUM NAUKOWE z okazji 60-lecia "Pokazu...

18-19 czerwca 2019

Czytelnia Sztuki

Powiązane wystawy

Tytul

Fotografia czy antyfotografia? Zdzisław...

11 maja - 05 lipca 2019

Czytelnia Sztuki
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej