STRONA GŁÓWNA / NASZA KSIĘGARNIA / GLIWICE, CZYTELNIA SZTUKI, FOTOGRAFIA /FOTOGRAFIA CZY ANTYFOTOGRAFIA? MATERIAŁY Z SYMPOZJUM NAUKOWEGO 18 I 19 CZERWCA 2019 ROKU, ZORGANIZOWANEGO PRZEZ MUZEUM W GLIWICACH
/

Fotografia czy antyfotografia? Materiały z sympozjum naukowego 18 i 19 czerwca 2019 roku, zorganizowanego przez Muzeum w Gliwicach

AUTOR red. Krzysztof Jurecki

ROK WYDANIA 2020

INFORMACJE Wydawca: Muzeum w Gliwicach
Wydanie pierwsze
ISBN 978­83­958939­0­2
Stron: 191

60.00 PLN
+
-

Możliwość wysyłki bądź odbioru w Willi Caro po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub wypełnieniu formularza w koszyku.

„Pokaz zamknięty” - wystawa, jaką Zdzisław Beksiński, Jerzy Lewczyński i Bronisław Schlabs otworzyli 20 czerwca 1959 roku w siedzibie Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego, przeszła do legendy. W 2019 roku, w którym minęło 60 lat od słynnego "Pokazu…", Czytelnia Sztuki – Muzeum w Gliwicach zorganizowało ekspozycję przywołującą twórczość nieformalnej grupy trzech artystów, której działania w istotny sposób wpłynęły na myślenie o miejscu i roli fotografii w sztuce. Wystawie towarzyszyło dwudniowe sympozjum naukowe, które odbyło się w Czytelni Sztuki w dniach 18 i 19 czerwca. Nakładem Muzeum w Gliwicach w Serii Czytelnia Sztuki właśnie ukazuje się zbiór referatów, jakie zostały wygłoszone w jego ramach. Redaktorem publikacji jest Krzysztof Jurecki. We „Wstępie” zbioru pisze on: „Wspólnie z dyrektorem Muzeum w Gliwicach Grzegorzem Krawczykiem do sympozjum pt. <Fotografia czy antyfotografia> zaprosiliśmy specjalistów zain­teresowanych historią fotografii polskiej lat 50 . XX wieku . Sympozjum towa­rzyszyło wystawie <Fotografia czy antyfotografia? Zdzisław Beksiński, Jerzy Lewczyński, Bronisław Schlabs – 60-lecie Pokazu zamkniętego> (10.05–5.07.2019) .Historia polskiej fotografii lat 50. wydaje się obszarem określonym badaw­czo, gdzie realizm socjalistyczny po 1956 roku ustąpił miejsca nowoczes­nemu reportażowi oraz tradycji awangardowej, która zdominowała dyskurs artystyczny fotografii. (…) Za kilka czy kilkanaście lat przekonamy się, czy teksty zawarte w wydawnic­twie po sympozjum będą cytowane i czy staną się odniesieniem do kolejnych reinterpretacji w niełatwym temacie antyfotografii, której znaczenie, moim zdaniem, będzie rosło wraz z badaniami na temat modernizmu i postmoder­nizmu oraz ustaleniem ich jakże płynnych granic. Sympozjum i opublikowane materiały są też poniekąd zachętą i wyzwa­niem dla polskich muzeów posiadających najważniejsze kolekcje fotograficzne (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Foto­grafii w Krakowie) oraz dla uniwersytetów i ASP do podjęcia badań historii i współczesności fotografii polskiej, gdyż takich profesjonalnych sympozjów wciąż brakuje. Stanowią one oczywiście podstawę do opracowania kolejnych – w tym syntetycznych i całościowych – historii. Co dało sympozjum? Pokazało twórczość głównie Beksińskiego i Lewczyń­skiego w różnych, czasem przeciwstawnych wizjach i w konsekwencji interpre­tacjach. Zarysowało też nowy wątek związku lite­ratury i sztuk wizualnych, kryzysu wartości i człowieczeństwa”.
 
 
 
"Fotografia czy antyfotografia?
Materiały z sympozjum naukowego 18 i 19 czerwca 2019 roku, zorganizowanego przez Muzeum w Gliwicach"

Red. Krzysztof Jurecki
Red. językowa i korekta: Anna Zygmanowska
Projekt graficzny i skład: Bogusław Nikonowicz
Wydawca: Muzeum w Gliwicach, 2020
Wydanie pierwsze
ISBN 978­83­958939­0­2

"Fotografia czy antyfotografia? Materiały z sympozjum naukowego..." - spis treści

Krzysztof Jurecki „Kilka refleksji na temat sympozjum w Muzeum w Gliwicach” 

Elżbieta Hak „Między słowem a obrazem. Dorobek literacko-artystyczny Zdzisława Beksińskiego” 

Krzysztof Jurecki „Między konstruktywizmem a surrealizmem. Zestawy Zdzisława Beksińskiego z lat 1958–1959” 

Weronika Kobylińska-Bunsch „Awangardowy bunt czy powojenny egzystencjalizm? O specyfice fotograficznego antyportretu na przykładzie twórczości Zdzisława Beksińskiego” 

Olga Ptak „Różnić się pięknie i mocno. Przyjacielskie i artystyczne spory Zdzisława Beksińskiego i Jerzego Lewczyńskiego na podstawie ich korespondencji z lat 1958–1998” 

Elżbieta Łubowicz „Tekst jako obraz i jako dokument w fotografii Jerzego Lewczyńskiego” 

Henryk Kuś „Wobec Nieznanego – wątki religijne w twórczości Jerzego Lewczyńskiego” 

Adam Mazur „Ciało fotografii. Kobiety i fotografia Jerzego Lewczyńskiego” 

Tomasz Szerszeń „Jerzy Lewczyński jako historyk”

Marek Janczyk „Inicjowanie refleksji wobec kryzysu człowieka drugiej połowy XX wieku w twórczości Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Lewczyńskiego i Bronisława Schlabsa” 

Adam Sobota „Beksiński–Lewczyński–Schlabs i koncepcje nowoczesności” 

Dorota Łuczak „Wobec materii fotograficznej .O fotogramach Bronisława Schlabsa raz jeszcze” 

Indeks osób

Polecane

30.00 PLN
Katalog „Fedruję śląski krajobraz... Rafał Malczewski – Antoni Wieczorek – Jan Bułhak”
35.00 PLN
Dziedzictwo lwowskiego szkolnictwa na Politechnice Śląskiej

Powiązane wydarzenia

Tytul

Archiwum wydarzeń

SYMPOZJUM NAUKOWE z okazji 60-lecia "Pokazu...

18-19 czerwca 2019

Czytelnia Sztuki

Powiązane wystawy

Tytul

Fotografia czy antyfotografia? Zdzisław...

11 maja - 05 lipca 2019

Czytelnia Sztuki
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej