STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI 60-LECIA "POKAZU ZAMKNIĘTEGO"
/

SYMPOZJUM NAUKOWE z okazji 60-lecia "Pokazu zamkniętego"

TERMIN 18-19 czerwca 2019
MIEJSCE Czytelnia Sztuki

Wystawa, jaką Zdzisław Beksiński, Jerzy Lewczyński i Bronisław Schlabs otworzyli 20 czerwca 1959 roku w siedzibie Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego, przeszła do legendy. W 2019 roku, w którym mija 60 lat od słynnego "Pokazu zamkniętego", Czytelnia Sztuki – Muzeum w Gliwicach organizuje ekspozycję przywołującą twórczość nieformalnej grupy trzech artystów, której działania w istotny sposób wpłynęły na myślenie o miejscu i roli fotografii w sztuce. Wystawie "Fotografia czy antyfotografia..." towarzyszy dwudniowe sympozjum naukowe, które odbędzie się w Czytelni Sztuki w dniach 18 i 19 czerwca.

 

Sympozjum poświęcone będzie twórczości Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Lewczyńskiego i Bronisława Schlabsa w kontekście fotografii polskiej i europejskiej tego czasu, ze szczególnym uwzględnieniem nurtów awangardowych. Referaty wygłoszą Elżbieta Hak (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Marek Janczyk (Dział Fotografii i Techniki Fotograficznej Muzeum Historii Fotografii w Krakowie), dr Krzysztof Jurecki (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna i Szkoła Filmowa w Łodzi), Weronika Kobylińska-Bunsch (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego), dr Henryk Kuś (badacz niezależny, członek ZPAF), Elżbieta Łubowicz (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu), dr Dorota Łuczak (Instytut Historii Sztuki UAM), dr Adam Mazur (Katedra Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu), Wojciech Nowicki (badacz niezależny), Olga Ptak (badaczka niezależna), dr Adam Sobota (długoletni kustosz Działu Fotografii Muzeum Narodowego we Wrocławiu ), dr Tomasz Szerszeń (Zakład Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej Instytut Sztuki PAN).

 

Program SYMPOZJUM NAUKOWEGO do pobrania

SYMPOZJUM NAUKOWE - program

18.06 / wtorek / moderator dr Adam Sobota

10.00–10.15
Otwarcie sesji, powitanie gości
dyrektor Muzeum w Gliwicach Grzegorz Krawczyk

10.15–10.45
Elżbieta Hak
Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Między słowem a obrazem. Dorobek literacko-artystyczny Zdzisława Beksińskiego

10.45–11.15
dr Krzysztof Jurecki
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Szkoła Filmowa w Łodzi
Między konstruktywizmem a surrealizmem. Zestawy Zdzisława Beksińskiego z lat 1958/1959

11.15–11.30 Przerwa kawowa

11.30–12.00
Weronika Kobylińska-Bunsch
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
Awangardowy bunt czy powojenny egzystencjalizm? O specyfice fotograficznego anty-portretu

12.00–12.30
Olga Ptak
Autorka książki Jerzozwierz o Jerzym Lewczyńskim oraz opracowania korespondencji pt. Zdzisław Beksiński. Listy do Jerzego Lewczyńskiego
"Różnić się pięknie i mocno" – przyjacielskie i artystyczne spory Zdzisława Beksińskiego i Jerzego Lewczyńskiego na podstawie ich korespondencji z lat 1958–1998

12.30–14.00 Lunch

14.00–14.30
Elżbieta Łubowicz
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Tekst jako obraz i jako dokument w fotografii Jerzego Lewczyńskiego

14.30–15.00
dr Henryk Kuś
Autor tekstów z zakresu teorii i historii fotografii oraz komunikacji wizualnej, członek ZPAF
Wobec Nieznanego. Wątki religijne w twórczości Jerzego Lewczyńskiego

15.00-16.00
Dyskusja

Dzień II
19.06 / środa / moderator dr Krzysztof Jurecki

10.00–10.30
dr Adam Mazur
Katedra Fotografii
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
„Rysy tej pięknej kobiety z przodu”. Kobiety i fotografia Jerzego Lewczyńskiego

10.30-11.00
Wojciech Nowicki

Kurator i eseista, autor albumowych wydawnictw na temat twórczości m.in. Jerzego Lewczyńskiego i Zofii Rydet
Rozkwitanie Jerzego Lewczyńskiego

11.00–11.15 Przerwa kawowa


11.15 - 11.54
dr Tomasz Szerszeń
Zakład Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej
Instytut Sztuki PAN
Jerzy Lewczyński jako historyk. Ku archeologii destrukcji

11.45–12.15
Marek Janczyk
Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
Antyfotografia jako refleksja wobec kryzysu egzystencjalnego człowieka XX wieku

12.15- 13.30 Lunch

13.30–14.00
Adam Sobota
Długoletni kustosz Działu Fotografii Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Beksiński – Lewczyński – Schlabs i koncepcje nowoczesności

14.00–14.30
dr Dorota Łuczak
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wobec materii fotograficznej. O fotogramach Bronisława Schlabsa raz jeszcze

14.30-15.00
Dyskusja

 

 

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej