STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /PORTAL "GLIWICKA OPOZYCJA 1945-1990"
Plakat wyborczy Komitetu Obywatelskiego Solidarność kolportowany na terenie Gliwic w maju i na początku czerwca 1989 r.  Zbiory Muzeum w Gliwicach

Plakat wyborczy Komitetu Obywatelskiego Solidarność kolportowany na terenie Gliwic w maju i na początku czerwca 1989 r. Zbiory Muzeum w Gliwicach

Fotografia z wiecu wyborczego Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność. 28 maja 1989 r. Zbiory Muzeum w Gliwicach

Fotografia z wiecu wyborczego Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność. 28 maja 1989 r. Zbiory Muzeum w Gliwicach

/

Portal "Gliwicka Opozycja 1945-1990"

TERMIN środa, 29 maja 2019

www.opozycja.muzeum.gliwice.pl

 

29 maja 2019 uruchomiony został portal internetowy Gliwicka Opozycja 1945-1990 poświęcony uczestnikom szeroko pojętego oporu społecznego, działaczom różnych nurtów i środowisk, ludziom odważnym, zaangażowanym w działalność wolnościową i za tę działalność prześladowanym przez komunistyczny reżym. Portal, nad którym prace trwają od 2018 roku, powstał z inicjatywy dyrektora Muzeum w Gliwicach, Grzegorza Krawczyka. Prace nad portalem pracownicy Muzeum w Gliwicach prowadzili we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności oraz historykami Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. W jednym miejscu udało się zgromadzić informacje o wydarzeniach, a przede wszystkim osobach, które nad Kłodnicą przecierały polską drogę do wolności. Projekt ma charakter otwarty, a portal będzie systematycznie rozbudowywany.

W czerwcu 2019 r. mija trzydzieści lat od momentu, kiedy większość Polaków, biorących udział w częściowo demokratycznych wyborach parlamentarnych pokazała rządzącym czerwoną kartkę. Zmiany, które nastąpiły w kolejnych miesiącach, doprowadziły do demontażu systemu komunistycznego i umożliwiły przejście do rządów demokratycznych i gospodarki wolnorynkowej. Wydarzenia te, określane mianem bezkrwawej rewolucji, nie byłyby możliwe, gdyby nie konkretne działania podejmowane wcześniej przez ludzi antyreżimowej opozycji, dziś często zapomnianych i tym samym nieznanych – działania niezwykle ważne, nie tylko przez utorowanie drogi do Polski niepodległej i demokratycznej, ale również jako świadectwo niezłomności postaw w obliczu zagrożenia represjami, inwigilacją ze strony policji politycznej, konsekwencjami w pracy czy ostracyzmem środowiskowym.

Muzeum w Gliwicach jest instytucją mającą za zadanie dokumentować i popularyzować najważniejsze wydarzenia i postaci z dziejów miasta, również tych najnowszych. Zdając sobie sprawę z ulotności niezapisanych świadectw i powiększających się wraz z upływem czasu sfer osobistej i zbiorowej niepamięci, w czerwcu 2018 r. rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia pod nazwą Gliwicka Opozycja. Naszym celem jest zebranie relacji uczestników szeroko pojętego oporu społecznego, działaczy różnych nurtów i środowisk, ludzi odważnych, zaangażowanych w działalność wolnościową i za tę działalność prześladowanych. Chcemy również zgromadzić i zachować dla przyszłych pokoleń pamiątki, fotografie, wydawnictwa niezależne i dokumenty związane z tą tematyką. Mamy nadzieję, że portal internetowy spełni swą rolę informacyjną i edukacyjną. Projekt ma charakter rozwojowy. Nie chcemy ograniczać się jedynie do ostatniej dekady PRL. Planujemy systematycznie rozbudowywać nasz serwis i uzupełniać go o nowe treści. Na stronie internetowej prezentujemy teksty, nagrania, fotografie, grafiki i dokumentację ikonograficzną pochodzącą ze zbiorów własnych, jak również placówek archiwalnych oraz kolekcji prywatnych, w tym osobiste pamiątki osób zaangażowanych w działalność opozycyjną. Część z biogramów umieszczonych na stronie powstała w ramach realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej projektu Encyklopedia Solidarności, pozostałe zostały opracowane na potrzeby niniejszego portalu. Również i one będą sukcesywnie uzupełniane w ramach prac nad projektem – mówi dyrektor Muzeum w Gliwicach, Grzegorz Krawczyk.

W ramach portalu znajdą się biogramy takich działaczy gliwickiej opozycji jak m.in. Władysław Sulecki, Ryszard Kościesza-Kuszełeyko, Jan Tadeusz Żeliński, Jadwiga Rudnicka, Jan Mazurkiewicz,  Marian Krzaklewski, o. Jan Siemiński,  Marian Maciejczyk, Andrzej May-Majewski, Barbara Kozłowska, Zbigniew Siemaszko, Tadeusz Drzazgowski, Andrzej Gałażewski, Władysław Kostrzewski, Bogusław Choina.

Część z biogramów umieszczonych na stronie powstała w ramach realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej projektu Encyklopedia Solidarności, pozostałe zostały opracowane na potrzeby portalu Gliwicka Opozycja 1945-1990. Również i one będą sukcesywnie uzupełniane w ramach prac nad projektem.

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej