Szanowni Państwo, informujemy, że ze względu na organizację forum Dom Pamięci Żydów Górnośląskich 21 listopada 2019 r. będzie niedostępny dla zwiedzających. Za utrudnienia przepraszamy.
Plakat wyborczy Komitetu Obywatelskiego Solidarność kolportowany na terenie Gliwic w maju i na początku czerwca 1989 r.  Zbiory Muzeum w Gliwicach

Plakat wyborczy Komitetu Obywatelskiego Solidarność kolportowany na terenie Gliwic w maju i na początku czerwca 1989 r. Zbiory Muzeum w Gliwicach

Fotografia z wiecu wyborczego Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność. 28 maja 1989 r. Zbiory Muzeum w Gliwicach

Fotografia z wiecu wyborczego Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność. 28 maja 1989 r. Zbiory Muzeum w Gliwicach

/

Portal "Gliwicka Opozycja 1945-1990"

TERMIN środa, 29 maja 2019

www.opozycja.muzeum.gliwice.pl

 

29 maja 2019 uruchomiony zostanie portal internetowy Gliwicka Opozycja 1945-1990 poświęcony uczestnikom szeroko pojętego oporu społecznego, działaczom różnych nurtów i środowisk, ludziom odważnym, zaangażowanym w działalność wolnościową i za tę działalność prześladowanym przez komunistyczny reżym. Portal, nad którym prace trwają od 2018 roku, powstał z inicjatywy dyrektora Muzeum w Gliwicach, Grzegorza Krawczyka. Prace nad portalem pracownicy Muzeum w Gliwicach prowadzili we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności oraz historykami Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. W jednym miejscu udało się zgromadzić informacje o wydarzeniach, a przede wszystkim osobach, które nad Kłodnicą przecierały polską drogę do wolności. Projekt ma charakter otwarty, a portal będzie systematycznie rozbudowywany.

W czerwcu 2019 r. mija trzydzieści lat od momentu, kiedy większość Polaków, biorących udział w częściowo demokratycznych wyborach parlamentarnych pokazała rządzącym czerwoną kartkę. Zmiany, które nastąpiły w kolejnych miesiącach, doprowadziły do demontażu systemu komunistycznego i umożliwiły przejście do rządów demokratycznych i gospodarki wolnorynkowej. Wydarzenia te, określane mianem bezkrwawej rewolucji, nie byłyby możliwe, gdyby nie konkretne działania podejmowane wcześniej przez ludzi antyreżimowej opozycji, dziś często zapomnianych i tym samym nieznanych – działania niezwykle ważne, nie tylko przez utorowanie drogi do Polski niepodległej i demokratycznej, ale również jako świadectwo niezłomności postaw w obliczu zagrożenia represjami, inwigilacją ze strony policji politycznej, konsekwencjami w pracy czy ostracyzmem środowiskowym.

Muzeum w Gliwicach jest instytucją mającą za zadanie dokumentować i popularyzować najważniejsze wydarzenia i postaci z dziejów miasta, również tych najnowszych. Zdając sobie sprawę z ulotności niezapisanych świadectw i powiększających się wraz z upływem czasu sfer osobistej i zbiorowej niepamięci, w czerwcu 2018 r. rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia pod nazwą Gliwicka Opozycja. Naszym celem jest zebranie relacji uczestników szeroko pojętego oporu społecznego, działaczy różnych nurtów i środowisk, ludzi odważnych, zaangażowanych w działalność wolnościową i za tę działalność prześladowanych. Chcemy również zgromadzić i zachować dla przyszłych pokoleń pamiątki, fotografie, wydawnictwa niezależne i dokumenty związane z tą tematyką. Mamy nadzieję, że portal internetowy spełni swą rolę informacyjną i edukacyjną. Projekt ma charakter rozwojowy. Nie chcemy ograniczać się jedynie do ostatniej dekady PRL. Planujemy systematycznie rozbudowywać nasz serwis i uzupełniać go o nowe treści. Na stronie internetowej prezentujemy teksty, nagrania, fotografie, grafiki i dokumentację ikonograficzną pochodzącą ze zbiorów własnych, jak również placówek archiwalnych oraz kolekcji prywatnych, w tym osobiste pamiątki osób zaangażowanych w działalność opozycyjną. Część z biogramów umieszczonych na stronie powstała w ramach realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej projektu Encyklopedia Solidarności, pozostałe zostały opracowane na potrzeby niniejszego portalu. Również i one będą sukcesywnie uzupełniane w ramach prac nad projektem – mówi dyrektor Muzeum w Gliwicach, Grzegorz Krawczyk.

W ramach portalu znajdą się biogramy takich działaczy gliwickiej opozycji jak m.in. Władysław Sulecki, Ryszard Kościesza-Kuszełeyko, Jan Tadeusz Żeliński, Jadwiga Rudnicka, Jan Mazurkiewicz,  Marian Krzaklewski, o. Jan Siemiński,  Marian Maciejczyk, Andrzej May-Majewski, Barbara Kozłowska, Zbigniew Siemaszko, Tadeusz Drzazgowski, Andrzej Gałażewski, Władysław Kostrzewski, Bogusław Choina.

Część z biogramów umieszczonych na stronie powstała w ramach realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej projektu Encyklopedia Solidarności, pozostałe zostały opracowane na potrzeby portalu Gliwicka Opozycja 1945-1990. Również i one będą sukcesywnie uzupełniane w ramach prac nad projektem.