STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /MUZEUM W GLIWICACH NAGRODZONE PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Szanowni Państwo - Oddziały Muzeum w Gliwicach są dostępne dla zwiedzających - prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania. Ze względu na duże zainteresowanie naszymi wystawami czasowymi, prosimy również o przestrzeganie godzin odwiedzania ekspozycji - ostatnie wejście na wystawy jest możliwe najpóźniej pół godziny przed ich zamknięciem, po zakupie biletów. Dziękujemy!
/

Muzeum w Gliwicach nagrodzone przez Marszałka Województwa Śląskiego

TERMIN wtorek, 21 maja 2019
Działalność Muzeum w Gliwicach została doceniona i uhonorowana przez Marszałka Województwa Śląskiego. W ramach Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku  główną nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego otrzymała wystawa stała Żydzi na Górnym Śląsku prezentowana w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich – Oddziale Muzeum w Gliwicach. Kuratorem wystawy i autorką scenariusza ekspozycji jest Bożena Kubit. Z kolei w kategorii publikacja wyróżnienie zdobyła książka Gliwice. Biografia miasta autorstwa Bogusława Tracza, wydana w 2018 roku przez nasze Muzeum. Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu miała miejsce 21 maja 2019 roku, w Muzeum Miejskim w Żorach. Nagrody wręczał Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża. Przyznawanymi corocznie Nagrodami Marszałka za Wydarzenie Muzealne Roku honoruje się najwybitniejsze przedsięwzięcia z zakresu działalności muzealnej w regionie. Zdobyć je można w czterech kategoriach: wystawy, publikacje książkowe, dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych i dokonania z zakresu konserwacji.
 
Wystawa stała w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich jest unikalnym przedsięwzięciem w skali kraju, objętym honorowym patronatem przez Małżonkę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agatę Korhauser-Dudę. W wyjątkowej przestrzeni dawnego żydowskiego domu przedpogrzebowego zgromadziliśmy po raz pierwszy źródła i materiały dokumentujące losy społeczności żydowskiej na Górnym Śląsku oraz jej znaczenie dla rozwoju naszego regionu. Otwarcie ekspozycji domknęło  rozpoczętą przez Samorząd Miasta Gliwice w 2013 roku, kompleksową rewitalizację zrujnowanego obiektu - cennego zabytku i ważnego świadka historii. Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego dla wystawy stałej „Żydzi na Górnym Śląsku” to przyznanie naszej ekspozycji należnej jej rangi, o co nie dbał poprzedni zarząd województwa, nie dotrzymując obietnicy danej prezydentowi Gliwic o przekazaniu dotacji pozwalającej na szybkie ukończenie prac nad wystawą. Z tej perspektywy, dzisiejsze wyróżnienie odbieram jako swoiste zadośćuczynienie – powiedział Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.
 
Oryginalne, zachowane w niewielkiej liczbie judaika górnośląskie oraz liczne dokumenty i ilustracje, unikatowe i w większości przedstawiane publicznie po raz pierwszy – to tylko jeden z walorów wystawy Żydzi na Górnym Śląsku. Ze względu na pograniczny charakter regionu jest ona przedsięwzięciem ważnym dla naszego kraju. To bowiem pierwsza muzealna ekspozycja poświęcona historii osadnictwa i działalności Żydów górnośląskich od czasów najdawniejszych do współczesności.
 
 
 

Główna Nagroda Marszałka Wojewodztwa Śląskiego w kategorii: "wystawa" - dla ekspozycji "Żydzi na Górnym Śląsku"


Wystawa ma na celu zaprezentować wyjątkowy, regionalny charakter społeczności żydowskiej na Górnym Śląsku. Jest to pierwsza ekspozycja tak kompleksowo i w przejrzysty sposób ukazująca tytułowe zagadnienie, poprzedzona licznymi kwerendami i badaniami w wielu instytucjach w kraju i za granicą, między innymi w Berlinie, Jerozolimie i Nowym Jorku. Odrębnym walorem ekspozycji jest miejsce jej prezentacji, to jest dawny żydowski dom przedpogrzebowy, obecnie Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, oddział Muzeum w Gliwicach. To unikatowy architektonicznie, neogotycki obiekt zbudowany w latach 1902–1903 według projektu wiedeńskiego architekta Maksa Fleischera – mówi Bożena Kubit, kurtor wystawy i autorka jej scenariusza.

Wystawa „Żydzi na Górnym Śląsku” jest nie tylko zwieńczeniem naszej dotychczasowej pracy, ale także sposobem na nadanie jej zupełnie nowej perspektywy poznawczej. Przyjęte założenia ekspozycji podkreślają bogactwo płynące z górnośląskiego pogranicza, charakteryzując region jako przestrzeń nie tylko dwubiegunowych podziałów i zmieniającej się przynależności państwowej, ale akcentują także złożoność i różnorodność jego powiązań, budowanych w oparciu o szacunek i współpracę. Miasto Gliwice ze względu na swoją historię, w której znaczącą rolę odegrała społeczność żydowska, jest predestynowane do bycia ośrodkiem badań, przybliżającym dzieje górnośląskich Żydów. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej wystawy, a w szczególności panu Krystianowi Tomali, wiceprezydentowi Gliwic, który zabiegał o nasze sprawy w Samorządzie Miasta, oraz pani Bożenie Kubit, kuratorce wystawy, która wykonała ogromną i rzetelną pracę nad jej scenariuszem – dodaje Grzegorz Krawczyk.

 

 

Wyróżnienie Marszałka Wojewodztwa Śląskiego w kategorii: "publikacja" - dla książki "Gliwice. Biografia miasta"

Dziękuję za wyróżnienie – bardzo się ciszę, że po raz kolejny Pan Marszałek uhonorował działalność wydawniczą gliwickiego Muzeum. Na tym polu przedsięwzięcia Muzeum w Gliwicach cieszą się nieustającym uznaniem Kapituły Konkursu. „Gliwice. Biografia miasta” Bogusława Tracza jest książką docenianą przez recenzentów, ale przede wszystkim przez czytelników, o czym świadczy zaskakująco szybkie wyczerpanie kolejnych dodruków i wydań publikacji. To radość i satysfakcja zarówno dla autora, jak i dla wydawcy – powiedział Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Starałem się napisać taką książkę o Gliwicach, którą sam z przyjemnością chciałbym przeczytać – przyznaje dr Bogusław Tracz. - Oczywiście, nie sposób w jednej publikacji wyczerpać wszystkich tematów, a dobór faktów i postaci jest kwestią autorską. Starałem się jednak uwzględnić najbardziej aktualny stan badań, dzięki czemu poszukujący wiedzy o Gliwicach sięgają po monografię, przedstawiającą dzieje miasta w sposób całościowy, wypełniającą niedostatek wiedzy zwłaszcza w odniesieniu do XIX i XX wieku. Czytelnikom i Kapitule Konkursu dziękuję za docenienie – zarówno książki, jak i badań, które poprzedziły jej powstanie.

Nieczęsto wydawnictwa muzealne cieszą się tak wielką popularnością, jak „Gliwice. Biografia miasta”. To nasz ubiegłoroczny bestseller wydawniczy, który wznawialiśmy już dwukrotnie, a niedługo zrobimy to po raz trzeci. Książka Bogusława Tracza wypełnia istotną niszę na rynku wydawniczym. To pierwsza od czasów ukazania się w 1886 roku „Historii miasta” Gliwice Benno Nietschego monografia Gliwic pióra jednego autora, przedstawiająca dzieje miasta w sposób syntetyczny oraz pozbawiony ideologicznych i naukowych wypaczeń – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Warto przypomnieć, że w 2018 roku w kategorii: "publikacja" główną nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego przyznano wydanej przez Muzeum w Gliwicach książce Żeliwo. Odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796–1945),  a  w 2017 r. główną nagrodę otrzymała książka Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978–1990 – opublikowana przez Muzeum w Gliwicach w serii Czytelnia Sztuki.

W 2019 roku łączna pula nagród w Konkursie Marszałka Województwa Śląskiego na Wydarzenie Muzealne Roku wyniosła we  wszystkich kategoriach 40.000 zł. tys.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom!

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej