STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /GLIWICKIE MUZEUM WYRÓŻNIONE W KONKURSIE „SYBILLA”
fot. Łukasz Gągulski/PAP

fot. Łukasz Gągulski/PAP

/

Gliwickie Muzeum wyróżnione w konkursie „Sybilla”

TERMIN czwartek, 1 czerwca 2023
Muzeum w Gliwicach otrzymało zaszczytne wyróżnienie w najbardziej prestiżowym polskim konkursie muzealnym „Sybilla”. Uroczysta ceremonia odbyła się 31 maja na Zamku Królewskim na Wawelu. Jury konkursowe tegorocznej edycji Sybilli dokonało oceny ponad 140 zrealizowanych w 2022 roku muzealnych projektów, przesłanych w ramach sześciu kategorii konkursowych: konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury; edukacja; projekty naukowo-badawcze; nowe i zmodernizowane wystawy stałe; wystawy czasowe; inwestycje. Uznanie Jury zyskał – realizowany przez kilka ostatnich lat przez dział archeologii gliwickiego Muzeum – projekt „Halsztackie cmentarzysko kultury łużyckiej w Świbiu (stan. 16), powiat gliwicki”. Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla jest najważniejszą formą uznania najwybitniejszych osiągnięć polskich muzeów działających oraz realizujących zadania statutowe w kraju i poza jego granicami. Sybilla to też propagowanie najlepszych wzorów działalności muzealnej oraz nieocenione źródło wiedzy o historii oraz kierunkach rozwoju polskiego muzealnictwa. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, którego rolą jest wyznaczanie standardów w muzealnictwie, kreowanie warunków jego rozwoju, upowszechnianie jego osiągnięć jak również sieciowanie polskich muzeów.
 
W efekcie wykopalisk gliwicka placówka zgromadziła niezwykle cenną kolekcję ponad 8000 przedmiotów: ceramicznych, szklanych, brązowych i żelaznych, fragmenty tekstyliów oraz pozostałości drewnianych konstrukcji grobów. Po zbadaniu pozyskanych artefaktów wydano dwutomową publikację „Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Świbiu na Górnym Śląsku” autorstwa Moniki Michnik, Karola Dzięgielewskiego i Aldony Garbacz-Klempki (przy współpracy z zespołem naukowców z wielu ośrodków badawczych w Polsce).

Realizowany projekt naukowo-badawczy, którego efektem jest interdyscyplinarna monografia stanowiska w Świbiu, to owoc pracy nie tylko obecnego zespołu naukowego, ale również moich poprzedniczek, pracowników działu, a przede wszystkim naszej macierzystej placówki muzealnej wspierającej te działania – mówi Monika Michnik, kierownik działu archeologii Muzeum w Gliwicach.
 
Wieloaspektowy projekt pozwolił na uzyskanie dokładniejszego niż dotąd obrazu społeczności użytkującej nekropolię w Świbiu przed ponad dwoma tysiącami lat. Dodatkowym walorem były działania popularyzatorskie: wystawa czasowa, katalog popularno-naukowy oraz wykłady i warsztaty.

To wielka przyjemność i zaszczyt być wśród najlepszych muzeów w Polsce i odbierać tak cenne wyróżnienie na Zamku Królewskim na Wawelu.  Prowadzenie badań naukowych, często wieloletnich i żmudnych, jest ważną częścią naszej działalności statutowej, może mniej spektakularną niż organizowane przez nas w Willi Caro wystawy czasowe, ale bezcenną dla dokumentowania i ochrony naszego dziedzictwa kulturowego – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Tegoroczne wyróżnienie to już kolejny wyraz uznania, jaki Muzeum w Gliwicach otrzymuje w ramach tego prestiżowego konkursu. Dotychczas były to: ekspozycje czasowe: „Naturalista, czyli Wilhelm von Blandowski w Australii” (2011) oraz „Oazy wolności” (2020); „Rewitalizacja zabytkowego żydowskiego domu przedpogrzebowego i zorganizowanie w nim nowego oddziału – Domu Pamięci Żydów Górnośląskich” (2017); książka „Żeliwo. Odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796–1945)” autorstwa Anny Kwiecień (2018).
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej