STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /GLIWICE ZNANE I NIEZNANE. TOM VI. ŁABĘDY I SZOBISZOWICE
Szanowni Państwo - Oddziały Muzeum w Gliwicach są dostępne dla zwiedzających - prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania. Ze względu na duże zainteresowanie naszymi wystawami czasowymi, prosimy również o przestrzeganie godzin odwiedzania ekspozycji - ostatnie wejście na wystawy jest możliwe najpóźniej pół godziny przed ich zamknięciem, po zakupie biletów. Dziękujemy!
/

Gliwice znane i nieznane. Tom VI. Łabędy i Szobiszowice

TERMIN poniedziałek, 15 lutego 2021
Długo oczekiwany, szósty tom niezwykle popularnej i cenionej przez miłośników historii i zabytków serii „Gliwice znane i nieznane” wydawanej przez Muzeum w Gliwicach od wtorku, 16 lutego można zakupić w Willi Caro, a już dziś w muzealnej Naszej księgarni. W najnowszej publikacji zajmujemy się historią dwóch gliwickich dzielnic: Łabęd i Szobiszowic, którym poświęcono kolejno XV i XVIII edycją Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Redaktorami VI tomu serii są gliwiccy muzealnicy: Monika Michnik, archeolog i Damian Recław, historyk.

„Dzieje Gliwic i ziemi gliwickiej odkrywać można na wiele sposobów, o czym świadczą realizowane nieprzerwanie od lat 18 Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Ich pokłosiem jest seria <Gliwice znane i nieznane> – złożona z tematycznych przewodników, wyczerpująco opisujących zabytki miasta, w tym również takie, które nie są znane lub wręcz niedostępne dla mieszkańców. Przewodniki odsłaniają przed nami kolejne, często fascynujące wątki historii i kultury naszego miasta. Tym razem dwie dzielnice miasta, które miały kapitalne znaczenie dla jego rozwoju – Łabędy i Szobiszowice” – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Publikację, w cenie 40 zł. nabyć można w muzealnej Naszej księgarni: TUTAJ

 

„W VI tomie <Gliwic znanych i nieznanych>, w części poświęconej Łabędom, znajdziemy między innymi omówienie jednego z najciekawszych i zupełnie nieoczekiwanych odkryć archeologicznych XX wieku. Było nim odkrycie w Łabędach – przypadkowo, podczas wybierania piasku – cmentarzyska kultury łużyckiej liczącego około dwóch i pół tysiąca lat (datowane na 650 – 400 r. p.n.e.). Znajdziemy też informacje o dwu średniowiecznych grodziskach, które były tu usytuowane. Reprodukcje archiwalnych map, pocztówek i fotografii pozwolą zapoznać się i umiejscowić charakterystyczne dla dzielnicy obiekty sakralne, a także łabędzkie pałace. W związku ze szczególnym znaczeniem gospodarczym tej dzielnicy osobno opracowano rozwój łabędzkiego przemysłu i znajdujące się na jej terenie

obiekty transportowe. Podczas lektury kolejnych artykułów przemierzymy Łabędy historyczną ścieżką wiodącą od średniowiecza aż do współczesności” – mówi redaktor VI tomu, Monika Michnik.

„Szobiszowice to obecnie jest to nieco zapomniana i niedoceniana dzielnica Gliwic, ale w przeszłości miała ona kluczowe znaczenie dla ich przekształcenia w nowoczesne miasto. Szczególna rola przypadła tutaj powiązanej z Sobiszowicami (bo to prawidłowa polska nazwa tej miejscowości) kolonii Nowa Wieś (niem. Neudorf). Istniała ona pomiędzy Placem Piastów a 18 śluzą na Kanale Kłodnickim. To właśnie w niej w pierwszej kolejności powstały nowe prywatne już – a nie jak państwowe jak Huta Królewska – zakłady przemysłowe. Grupowały się w większości wzdłuż Kanału Kłodnickiego, a potem linii kolejowej i wytoczonych nowych dróg: Toszeckiej, Tarnogórskiej i Śliwki. Wykreowany w niej duch przedsiębiorczości prywatnej był inspiracją dla licznych innych inwestorów, którzy wznieśli swe zakłady w tym samym rejonie. Część  <Gliwic znanych i nieznanych> poświęcona Szobiszowicom  obejmuje teksty i materiał ilustracyjny aż szesnastu folderów. Przedstawiono w nich pradzieje dzielnicy, jej historię i gospodarkę, rozwój terytorialny, znaczące obiekty sakralne, wybrane szkoły, dawne osiedla mieszkaniowe, i inne godne uwagi obiekty zabytkowe. Osobno omówiono okres plebiscytu i powstań śląskich w tej z krwi i kości robotniczej dzielnicy. Zawarte w książce teksty mają charakter popularnonaukowy, jednak w większości zawierają wiele nowych informacji źródłowych, a niekiedy są także pierwszymi i jak dotąd jedynymi opracowaniami danego tematu. Mamy nadzieję, że ich lektura nie tylko przypomni uczestnikom organizowanych przez nas GDDK miło spędzone chwile podczas wycieczek po naszym mieście, ale także znajdzie uznanie tych, których sercu miła jest historia miejsc ich zamieszkania” - mówi Damian Recław, redaktor VI tomu.

Gliwice znane i nieznane. Tom VI. Łabędy i Szobiszowice - spis treści

Wstęp

XV Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego 5–17 IX 2017 r. Łabędy. Od wsi rycerskiej do przemysłowej dzielnicy miasta

Monika Michnik, Radosław Zdaniewicz Archeologiczne znaleziska w Łabędach 

Anna Kulczyk Historia Łabęd od XIII do połowy XX wieku  

Anna Kwiecień Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Łabędach

Dagmara L. Wójcik Kościół pw. św. Jerzego w Łabędach 

Dagmara L. Wójcik Kościół ewangelicki Marcina Lutra w Łabędach 

Monika Michnik Łabędzkie pałace

Anna Kulczyk Obiekty przemysłowe i transportowe 

Anna Kulczyk, Bogusław Małusecki Polsko-niemiecki spis ulic w Łabędach

XVIII Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego 19–20 IX 2020 r. Szobiszowice – inkubator nowoczesnego miasta

Radosław Zdaniewicz Szobiszowice okiem archeolog

Damian Recław Zarys dziejów Szobiszowic

Andrzej Wysocki Rozwój terytorialny dzielnicy

Anna Kulczyk Stary kościół pw. św. Bartłomieja

Anna Kulczyk Nowy kościół pw. św. Bartłomieja

Bogusław Małusecki Dwór Welczka

Damian Recław Rozwój przemysłu w Szobiszowicach

Zbigniew Gołasz Powstania śląskie i plebiscyt

Zbigniew Gołasz Radiostacja przy ul. Tarnogórskiej .

Jarosław Mach Dawne osiedla mieszkaniowe

Joanna Puchalik Szkoła Podstawowa nr 20 przy ul. J. Śliwki

Joanna Puchalik Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Tarnogórskiej

Ewa Pokorska-OżógDzieje i architektura wybranych zabytkowych domów

Anna Kulczyk Dawne kino „Grażyna”

Ewa Pokorska-Ożóg Restauracja „Zum Eiskeller”

Jarosław Mach Niektóre ciekawsze obiekty zabytkowe

Spis ilustracji

Organizatorzy i partnerzy

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej