Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z komunikatem dot. zawieszenia działalności instytucji kultury do odwołania. Informujemy również, że zamówienia wydawnictw będą realizowane w późniejszym terminie. Dziękujemy!
Powstańcy z Bogucic, I powstanie śląskie, zbiory G. Grześkowiaka

Powstańcy z Bogucic, I powstanie śląskie, zbiory G. Grześkowiaka

/

Czytanie historii - nowy cykl spotkań: Andrzej Chwalba

TERMIN czwartek, 23 stycznia 2020 godz. 17:00
MIEJSCE Willa Caro
W nowym roku rozpoczynamy cykl pod tytułem „Czytanie Historii”. Zapraszamy do willi Caro na spotkania z autorami najbardziej interesujących książek popularyzujących wiedzę o przeszłości, napisanych świetnym językiem, poruszających tematy ważne, pobudzające do refleksji, ułatwiających zrozumienie otaczającego nas świata. Nie chcemy ograniczać się do konkretnych wydarzeń, epok, zagadnień, czy miejsc. Przyświeca nam łacińska maksyma „historia magistra vitae” – historia nauczycielką życia. Dlatego chcemy, aby Gliwiczanie mieli możliwość spotkania i wysłuchania znakomitych autorów, często wybitnych historyków , mających świetne pióra oraz dar opowiadania o historii w sposób mądry i fascynujący – zapowiada Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.  

Na pierwszą odsłonę cyklu zapraszamy w czwartek, 23 stycznia 2020 roku, o godz. 17.00, do Willi Caro. Naszym pierwszym gościem będzie prof. Andrzej Chwalba – wybitny historyk, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, eseista, specjalizując się w historii XIX wieku, historii relacji polsko-rosyjskich oraz historii najnowszej Polski.

Bez wątpienia rok 1919 był dla społeczeństwa polskiego pierwszym rokiem wolności i czasem, w którym przyszło mu zdać egzamin. Rokiem pierwszych wyborów do Sejmu Ustawodawczego, który tworzył podwaliny ustrojowe państwa, konfliktów zbrojnych z Czechosłowacją, Niemcami, Ukraińcami i bolszewicką Rosją, skomplikowanej gry i zabiegów dyplomatycznych podczas konferencji pokojowej w Paryżu, która decydowała o losach Europy i kształcie granic. Był zatem rokiem, w którym większość wydarzeń miała swój początek. I o nim właśnie traktuje książka prof. Andrzeja Chwalby 1919. Pierwszy rok wolności, o której porozmawiamy już 23 stycznia 2020 roku.

Proces budowy państwa polskiego po przeszło wiekowej niewoli trwał blisko cztery lata. Od momentu zawiązania się pierwszych ośrodków władzy w roku 1918, młode państwo  musiało stawić czoła wielu przeciwnościom. Mozolna budowa struktur i podstaw ustrojowych, zmagania zbrojne na praktycznie wszystkich frontach, walka dyplomatyczna, prowadzone były w zasadzie przez cały ten okres i trudno wskazać, który moment był najważniejszy. Dwa miesiące roku 1918 były zaledwie preludium do dalszych wydarzeń. A zatem rok 1919, czy 1920? Czy też może 1921, kiedy wynegocjowano kształt granicy wschodniej i wywalczono część Górnego Śląska?