STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /„CMENTARZYSKO Z WCZESNEJ EPOKI ŻELAZA W ŚWIBIU NA GÓRNYM ŚLĄSKU” – PREZENTACJA PROJEKTU NAUKOWEGO I NOWEJ PUBLIKACJI WYDANEJ PRZEZ MUZEUM W GLIWICACH WE WSPÓŁPRACY Z WYDAWNICTWEM PROFIL-ARCHEO
Z uwagi na przygotowania do inwestycji mającej na celu modernizację zabytkowego kompleksu urbanistycznego Radiostacja Gliwice i utworzenie w nim nowej, stałej wystawy muzealnej, ODDZIAŁ RADIOSTACJA GLIWICE, ul. Tarnogórska 129, BĘDZIE UDOSTĘPNIONY dla zwiedzających WYŁĄCZNIE W PIĄTKI w godzinach 10:00 - 16:00 oraz w SOBOTY i NIEDZIELE w godzinach 11:00 - 16:00. Zapisy na zwiedzanie grupowe przyjmujemy pod numerem telefonu 783 560 006 oraz adresem mailowym: zapisy@muzeum.gliwice.pl. Przepraszamy za niedogodności. Dyrekcja Muzeum w Gliwicach *** W KAŻDĄ SOBOTĘ wszystkie wystawy we wszystkich Oddziałach Muzeum w Gliwicach ZWIEDZAĆ można BEZPŁATNIE! Zapraszamy! *** Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania. Ze względu na duże zainteresowanie naszymi wystawami czasowymi, prosimy również o przestrzeganie godzin odwiedzania ekspozycji - ostatnie wejście na wystawy jest możliwe najpóźniej pół godziny przed ich zamknięciem, po zakupie biletów. Dziękujemy!
/

„Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Świbiu na Górnym Śląsku” – prezentacja projektu naukowego i nowej publikacji wydanej przez Muzeum w Gliwicach we współpracy z Wydawnictwem Profil-Archeo

TERMIN piątek, 24 marca 2023 godz. 17:00
MIEJSCE Willa Caro
Birytualna nekropolia w Świbiu to stanowisko znane badaczom problematyki wczesnej epoki żelaza oraz pasjonatom archeologicznej przeszłości regionu. Wieloletnie badania wykopaliskowe przyniosły odkrycie niezwykle cennej kolekcji przedmiotów ceramicznych, szklanych, brązowych i żelaznych o doskonale udokumentowanym kontekście funeralnym, który umożliwił wejrzenie obrzędowość pogrzebową społeczności kultury łużyckiej we wczesnej epoce żelaza. Dział archeologii Muzeum w Gliwicach od wielu lat prowadził prace związane z opracowaniem wyników badań wykopaliskowych. Ich zwieńczeniem była realizacja dwuletniego projektu do którego zaproszono naukowców z innych ośrodków badawczych  i dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na spotkaniu, które odbędzie się 24 marca 2023 (piątek) o godz. 17.00 w Willi Caro, zaprezentowany będzie efekt tych prac - dwutomowa monografia cmentarzyska, w której zawarto analizę źródeł archeologicznych oraz wyniki specjalistycznych interdyscyplinarnych badań wykonanych we współpracy ze specjalistami reprezentującymi nie tylko archeologię ale także inne dyscypliny naukowe.

 
Autorzy publikacji - Monika Michnik, Karol Dzięgielewski i Aldona Garbacz-Klempka, przedstawią nie tylko najnowsze ustalenia uzyskane podczas opracowywania stanowiska, ale także sposób przygotowywania monografii i podsumowanie realizowanego projektu. Spotkanie poprowadzi Monika Michnik.


Zabytki, które wzbogaciły zbiory Działu Archeologii podczas trzydziestoletnich badań cmentarzyska kultury łużyckiej w Świbiu, stanowią jedną z najważniejszych i najbardziej unikatowych kolekcji Muzeum w Gliwicach. Dwutomowa monografia cmentarzyska stanowi próbę podsumowania wieloletnich prac archeologicznych i naukowych, które rozpoczęły się na terenie Świbia i ziemi Gliwickiej jeszcze w okresie przedwojennym" – mówi dyrektor Muzeum w Gliwicach, Grzegorz Krawczyk.

 
Cmentarzysko w Świbiu jest jednym z ważniejszych elementów archeologicznego dziedzictwa Górnego Śląska. Wyróżnia się liczbą i różnorodnością zabytków, a także występowaniem obok przedmiotów o proweniencji miejscowej – wyrobów importowanych. Pomimo dużego potencjału badawczego było to jedno z nielicznych dużych cmentarzysk łużyckich podgrupy gliwicko-częstochowskiej badanych od lat 60. XX wieku, które nie zostało wprowadzone do szerszego obiegu naukowego. Dział archeologii od wielu lat prowadził wielotorowe prace przygotowawcze związane z opracowaniem pozyskanych źródeł. Cieszę się, że te lata wytężonej pracy znalazły odzwierciedlenie w materialnej postaci wymienionej monografii” – dodaje Monika Michnik, kierowniczka Działu Archeologii Muzeum w Gliwicach, współautorka publikacji.

 
Muszę wyrazić swój podziw dla osób odpowiedzialnych za koordynację i realizację projektu opartego w znacznej mierze na danych archiwalnych, które zazwyczaj nie są kompletne lub były pozyskiwane w oparciu o inne metody badawcze niż stosowane współcześnie. Opisywana pozycja z pewnością spotka się z ogromnym zainteresowanie nie tylko wąsko rozumianego środowiska naukowego, ale wszystkich pasjonatów przeszłości zainteresowanych ochroną i upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie archeologicznym” – podsumowuje dr hab. Justyna Baron z Uniwersytetu Wrocławskiego, recenzentka publikacji.  

 
***

 
Projekt „Halsztackie cmentarzysko kultury łużyckiej w Świbiu (stan. 16) pow. gliwicki” – dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych” (zadanie nr 1433/21).

Realizacja w trybie dwuletnim (2021 – 2022) łączna kwota dofinansowania 123 500 zł.
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej