Agudath Israel, Ortodoksyjni Żydzi - członkowie Związku Izraela podczas konferencji, Źródło Narodowe Archiwum Cyfrowe

Agudath Israel, Ortodoksyjni Żydzi - członkowie Związku Izraela podczas konferencji, Źródło Narodowe Archiwum Cyfrowe

/

Żydzi w przestrzeni politycznej II RP - edukacyjna wystawa czasowa

TERMIN 01 października - 18 grudnia 2019
MIEJSCE Dom Pamięci Żydów Górnośląskich
Od października zapraszamy do  Domu Pamięci Żydów Górnośląskich na wystawę czasową poświęconą historii polskiego parlamentaryzmu i obecności Żydów w jego tworzeniu. W czasach Polski międzywojennej różnorodność etniczna i religijna była widoczna nie tylko na ulicach miast i wsi, ale również w Sejmie. W 1922 roku znaczna część środowisk żydowskich postanowiła wystartować do parlamentu I kadencji w bloku z innymi ugrupowaniami mniejszościowymi. Partie żydowskie miały otrzymać 1/4 mandatów uzyskanych przez koalicję. W Sejmie zasiadło 35 przedstawicieli środowisk żydowskich – w większości reprezentantów syjonistów i Żydów ortodoksyjnych. W pierwszym Sejmie wolnej RP znalazły się też pozostałe, startujące samodzielnie stronnictwa żydowskie, takie jak Zjednoczone Stronnictwa Narodowo-Żydowskie Małopolski Wschodniej czy Ogólnożydowski Związek Robotniczy w Polsce (Bund). Na wystawie przedstawiono sylwetki niektórych żydowskich parlamentarzystów, m.in. Emila Sommersteina, adwokata, filozofa i działacza spółdzielczego, czy wileńskiego rabina Izaaka Rubinsztejna, który w II RP był zarówno posłem, jak i senatorem. Ozjasz Thon, potomek lwowskich chasydów, rabin postępowej synagogi Tempel w Krakowie, był czołowym twórcą ruchu syjonistycznego w Galicji i przez wiele lat przewodniczył Kołu Posłów Żydowskich w polskim parlamencie. Żydowskich rzemieślników reprezentował w Sejmie II RP Chaim Rasner.