Rynek – centrum średniowiecznego i nowożytnego miasta

TERMIN 09 września 2011 - 02 marca 2014
MIEJSCE Zamek Piastowski
Rynek oczami archeologów

Wyniki prac wykopaliskowych prowadzonych na gliwickiej starówce, unikalne zabytki,  ryciny  i mapy  zaprezentowane są na wystawie „Rynek – centrum średniowiecznego i nowożytnego  miasta”. Wystawa przybliża obraz przemian, jakim od XIII wieku, aż po współczesność, podlegało miejsce skupiające w sobie najważniejsze funkcje społeczne, administracyjne i gospodarcze miasta.

Na odwiedzających czeka bogata dokumentacja  badań archeologicznych Rynku, które rzuciły nowe światło na kwestię funkcjonowania i zabudowy tego najważniejszego w mieście placu oraz pozwoliły uzyskać  nowe informacje na temat budynku Ratusza – w późnym średniowieczu symbolizował on administracyjno-samorządowe aspiracje mieszczan, dlatego często nadawano mu reprezentacyjny charakter. Opracowano plany  ilustrujące fazy zagospodarowania Rynku, rysunki i fotografie odsłoniętych reliktów małej architektury z XVII i XVIII wieku – między innymi masywnego, barokowego postumentu. Być może umieszczona była na nim figura Matki Boskiej, znajdująca się obecnie na wschodniej elewacji Ratusza. Odkrycie reliktów małej architektury było jedną z największych niespodzianek podczas prowadzonych prac. Pomimo stosunkowo dobrych źródeł historycznych nie posiadaliśmy o nich żadnej informacji – mówi Monika Michnik, kurator wystawy.

Ważny element wystawy stanowi ekspozycja najbardziej interesujących spośród znalezionych podczas wykopalisk  przedmiotów.  Odkryliśmy prawie 40 tys. fragmentów ceramiki i około 1000 wyrobów z metalu, szkła, kościanych, glinianych i kamiennych – opowiada Monika Michnik – poprzez ich prezentację chcemy przybliżyć współczesnym ludziom wielobarwną strukturę życia codziennego w dawnych czasach, a w szczególności zapomniane już dziś dawne rzemiosło.

Dopełnienie zgromadzonych zbiorów stanowią materiały historyczne i ikonograficzne – w tym przedwojenne fotografie – dzięki którym można dowiedzieć się, jak wyglądał i funkcjonował Rynek w nie tak odległej przeszłości, jaką jest rzeczywistość XIX i XX wieku.

Organizacja: Muzeum w Gliwicach
Dyrektor: Grzegorz Krawczyk
Kurator wystawy: Monika Michnik