/

Pławniowice – archeologiczna przeszłość
Wystawa „Pławniowice – archeologiczna przeszłość” przybliża odkrycia dokonane na terenie podgliwickiej osady, której przeszłość sięga czasów prehistorycznych

TERMIN 20 maja - 16 lipca 2017
MIEJSCE Zamek Piastowski

Otwarcie wystawy:
Noc Muzeów, 20 maja 2017, Zamek Piastowski, godz. 19.30 i 20.30
„Pławniowice – archeologiczna przeszłość”
Prelekcja: Radosław Zdaniewicz, archeolog Muzeum w Gliwicach

Kuratorzy: Monika Michnik, Radosław Zdaniewicz

Wśród zgromadzonych eksponatów znajdą się srebrny denar cesarzowej rzymskiej Faustyny I z II wieku n.e., który może świadczyć o udziale miejscowej ludności w dalekosiężnym handlu z Cesarstwem Rzymskim i wyposażenie grobu wojownika z okresu II/III wieku n.e., odkryte przed niespełna dekadą. Podczas Nocy Muzeów o prowadzonych w Pławniowicach badaniach opowie archeolog – Radosław Zdaniewicz.

Miłośnikom historii Górnego Śląska Pławniowice kojarzą się przede wszystkim ze wspaniałym pałacem zbudowanym w 2 połowie XIX wieku przez arystokratyczną rodzinę Ballestremów. Niewiele osób jednak wie, iż historia tej niewielkiej podgliwickiej wsi sięga o wiele odleglejszych czasów. Najstarsza wzmianka historyczna o osadzie pochodzi wprawdzie dopiero z 1317 r., jednak z pewnością założono ją wcześniej. Trudno niestety określić kto przyczynił się do jej powstania i w czyim posiadaniu była wieś w średniowieczu. W 1364 r. jako świadek na dokumencie książęcym pojawia się Marcus de Plawniowicz, być może rycerz, do którego w tym czasie należały okoliczne włości. Co ciekawe pod koniec XIV w. we wsi istniało nieznane do dziś fortalicium, które odegrało kluczową rolę podczas jednej z wojen pomiędzy królem Polski Władysławem Jagiełłą a księciem śląskim Władysławem Opolczykiem. Prawdopodobnie jego ślady odkryto w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w latach 60. XX w. W samych Pławniowicach i w okolicznych terenach znaleziono ślady obozowisk i osad ludzkich jeszcze z czasów przedhistorycznych. Piaszczyste brzegi pobliskiej rzeki Kłodnicy przyciągały łowców i zbieraczy mezolitu – środkowej części epoki kamienia, o czym świadczą znaleziska drobnych narzędzi krzemiennych. Trwalsze osadnictwo pojawia się tu w dopiero we wczesnej epoce żelaza i związane jest z ludnością kultury łużyckiej. Pozostałości dużej osady tej ludności odkryto w centralnej części wsi jeszcze przed II wojną światową. Z Pławniowic pochodzą również interesujące znaleziska związane z ludnością zamieszkującą ten teren u schyłku starożytności. Odkryto tu m.in. srebrny denar cesarzowej rzymskiej Faustyny I z II wieku n.e., który być może świadczy o udziale w dalekosiężnym handlu miejscowej ludności z Cesarstwem Rzymskim. Niespełna dekadę temu w Pławniowicach natrafiono także na grób wojownika z okresu II/III wieku n.e. Obok spalonych szczątek znaleziono w nim rytualnie połamany żelazny miecz, grot włóczni, żelazne ostrogi i wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Wszystkie dotychczasowe znaleziska sprawiają, iż Pławniowice jawią się jako wieś o bogatej przeszłości archeologicznej.

 

Naczynia nowożytne z Pławniowic, fot. arch Muzeum w Gliwicach

Przedmioty z grobu wojownika, fot. arch. Muzeum w Gliwicach