STRONA GŁÓWNA / WYSTAWY /DZIEJOPISARZE NA ZAMKU PIASTOWSKIM
Szanowni Państwo ze względu na sytuację epidemiczną wszystkie Oddziały Muzeum w Gliwicach są niedostępne do 30 grudnia br. Ale jesteśmy z Wami ON-LINE! Zapraszamy do zwiedzania i aranżowania ekspozycji z pomocą nowej podstrony - "Twoja wirtualna wystawa", a także do uczestniczenia w spotkaniach przedświątecznych on-line!

Dziejopisarze na Zamku Piastowskim

TERMIN 13 stycznia - 15 kwietnia 2012
MIEJSCE Zamek Piastowski
Dawni dziejopisarze górnośląscy


Od 13 stycznia na wieży Zamku Piastowskiego oglądać można wystawę „Dawni dziejopisarze górnośląscy. Wybrane postacie”. Ta poświęcona historykom związanym ze Śląskiem ekspozycja przygotowana została w związku z ważnym dla Muzeum w Gliwicach wydarzeniem, jakim jest wydanie Historii miasta Gliwice Benno Nietschego. Potężna monografia z 1886 roku, która w języku polskim ukazuje się po raz pierwszy, jest jedynym, jak dotąd, autorskim zarysem dziejów Gliwic. Zostanie ona uroczyście zaprezentowana 20 stycznia w Wilii Caro. Do tego czasu z sylwetką Benno Nietschego – nauczyciela gliwickiego gimnazjum i innymi śląskimi dziejopisarzami zapoznać się można na wystawie w Zamku Piastowskim.

 

Ekspozycja prezentuje dzieła takich historyków, jak np. Colmar Grünhagen, Ezechiel Zivier, Adolf Harald Stenzel, czy Alfons Perlick. Oprócz oryginalnych, bardzo rzadkich ksiąg wydanych drukiem, na wieży Zamku Piastowskiego znalazły się rękopisy, np. „Historische Nachrichten zur Geschichte der Stadt Tarnowitz” Carla Winklera, listy Augustina Weltzela czy notatki Artura Trunkhardta.

Wśród ważnych dla Śląska i Gliwic dziejopisarzy na wystawie odnaleźć można również sylwetkę księdza doktora Johannesa Chrząszcza, jednego z założycieli Oberschlesisches Museum – obecnego Muzeum w Gliwicach.

Najważniejszy element ekspozycji to oczywiście jeden z nielicznie już zachowanych egzemplarzy „Geschichte der Stadt Gleiwitz” z 1886 roku, czyli „Historia miasta Gliwice” Benno Nietschego. Po roku 1945, kiedy Gliwice znalazły się w granicach państwa polskiego, większość przedwojennych egzemplarzy książki została zniszczona lub zaginęła. W latach późniejszych znaczenie pracy Nietschego było umniejszane, a o historii miasta pisano tak, jakby dzieło to w ogóle nie istniało. Przed 1989 rokiem ze względu na kontekst polityczny, a później brak środków finansowych czy problemy translatorskie, „Geschichte der Stadt Gleiwitz” nigdy nie została przetłumaczona na język polski. Przedsięwzięcie to stało się możliwe dopiero teraz, po 125 latach od wydania książki nakładem wydawnictwa Paula Raschdorffa w 1886 roku.

Zwiedzając wystawę warto zwrócić uwagę na kopie odręcznych notatek Benno Nietschego i Johannesa Chrząszcza, których oryginały przechowywane są w gliwickim Oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach.

Prezentowane na wystawie zabytki pochodzą ze zbiorów Muzeum w Gliwicach, Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach i w Pszczynie, Muzeum w Raciborzu, Muzeum w Tarnowskich Górach, Muzeum w Chorzowie, oraz Muzeum w Rybniku.

Kurator wystawy: Anna Kulczyk
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej