STRONA GŁÓWNA / WYSTAWY /100-LECIE PLEBISCYTU I TRZECIEGO POWSTANIA ŚLĄSKIEGO
Dowództwo 7pp (potem 4pp) gliwickiego im. S. Batorego, w środku (oznaczony krzyżykiem) siedzi jego szef Stanisław Mastalerz, 1921 r. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Historii, fotografia: MGB/H/ZF/260, rep. W. Szołtys

Dowództwo 7pp (potem 4pp) gliwickiego im. S. Batorego, w środku (oznaczony krzyżykiem) siedzi jego szef Stanisław Mastalerz, 1921 r. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Historii, fotografia: MGB/H/ZF/260, rep. W. Szołtys

Francuski samochód pancerny na Bahnhofstrasse (ul. Dworcowa) w Gliwicach, fot. P. Gollan, 26 VI 1921 r. Zbiory Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach

Francuski samochód pancerny na Bahnhofstrasse (ul. Dworcowa) w Gliwicach, fot. P. Gollan, 26 VI 1921 r. Zbiory Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach

Poświęcenie sztandaru kadry powiatu zabrskiego w Szywałdzie (Bojkowie), Mszę św. prowadzi ks. Emanuel Krzoska, maj 1921 r. Zbiory Muzeum w Gliwicach

Poświęcenie sztandaru kadry powiatu zabrskiego w Szywałdzie (Bojkowie), Mszę św. prowadzi ks. Emanuel Krzoska, maj 1921 r. Zbiory Muzeum w Gliwicach

Pociąg pancerny „Kabicz” wraz z załogą na postoju w Szywałdzie (Bojkowie), maj-czerwiec 1921 r.; Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego

Pociąg pancerny „Kabicz” wraz z załogą na postoju w Szywałdzie (Bojkowie), maj-czerwiec 1921 r.; Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego

Wywieszenie sztandaru polskiego, Łabędy, 3 V 1921 r. Zbiory Muzeum w Gliwicach

Wywieszenie sztandaru polskiego, Łabędy, 3 V 1921 r. Zbiory Muzeum w Gliwicach

/

100-lecie plebiscytu i Trzeciego Powstania Śląskiego

TERMIN 07 maja - 18 czerwca 2021
W tym roku przypada 100-lecie plebiscytu i Trzeciego Powstania Śląskiego. Zryw zbrojny z 1921 r. był jednym z trzech powstań śląskich jakie zorganizowali polscy Górnoślązacy we wschodniej części Górnego Śląska w latach 1919-1921. Było to największe z powstań śląskich, a zarazem takie, które zdecydowało o przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski w 1922 r. Polscy insurgenci zapłacili za to zwycięstwo wysoką cenę, bo wielu z nich zginęło wówczas w walce. Mogiły byłych powstańców śląskich znajdują się także w Gliwicach i powiecie.
 
Z okazji 100-rocznicy tych wydarzeń Muzeum w Gliwicach przygotowało okolicznościową wystawę czasową. I choć temat powstań śląskich już wielokrotnie był podejmowany w przeszłości przez nasze muzeum, to jednak obecna wystawa różni się od tych dawnych prezentacji. Po pierwsze, jest to wystawa planszowa, bo zorganizowanie w obecnych warunkach wystawy eksponatowej uznaliśmy za niewykonalne. Po drugie, nie jest to jednak typowa wystawa planszowa, wykorzystująca jedynie ogólnie dostępną wiedzę i łatwo osiągalne materiały. Przy jej tworzeniu wykorzystano bowiem liczne mniej znane archiwalia i zbiory muzealne, a także najnowsze badania naukowe.
 
Dzięki tak szerokiej kwerendzie bibliotecznej, archiwalnej i muzealnej udało mi się zgromadzić wiele mało znanych lub nieznanych materiałów dotyczących powstań śląskich. Udostępniłem je w większości na tej wystawie, ale jednak nie wszystkie, bo nie pozwalały na to ograniczone ramy samej wystawy. Wszystkie zebrane przez mnie materiały udostępnione zostaną dopiero w książce popularnonaukowej o powstaniach śląskich nad jaką pracuję. Zgodnie z planem powinna się ona ukazać drukiem jeszcze w tym roku.
 
Przygotowana wystawa nie jest jednak kolejną prezentacją całości powstań śląskich, a jedynie przedstawieniem tego wszystkiego, co działo się w ich okresie w Gliwicach i powiecie toszecko-gliwickim, na tle ich ogólnego przebiegu. Cała trudność w przygotowaniu takiej wystawy polegała na tym, że okres powstań i plebiscytu w Gliwicach i powiecie nie był jak dotąd tematem bardziej dogłębnych studiów historycznych, stąd i wiedza o tym okresie na tym właśnie obszarze wciąż zawiera wiele niewiadomych. Wpływ na pamięć o powstaniach w wypadku naszego miasta miało na pewno także to, że po podziale Górnego Śląska w 1922 r., Gliwice pozostały w jego niemieckiej części. Nie sprzyjało kultywowaniu pamięci o powstańcach śląskich, bo Niemcy postrzegali ich w tym czasie prawie wyłącznie jako zdrajców i polskich bandytów.
 
Wystawa składa się z 16 plansz, obejmuje ok. 70 stron tekstu i zawiera ok. 120 ilustracji. Poszczególne plansze omawiają zawsze jeden wybrany temat, np. Pierwszemu Powstaniu Śląskiemu poświęcona jest jedna plansza, ale na kluczowe tematy związane i plebiscytem i Trzecim Powstaniem Śląskim poświęcono więcej plansz. Dlaczego na wystawie przedstawiono także Pierwsze i Drugie Powstanie Śląskie, a także kilka powiązanych z nimi tematów pokrewnych? Bo bez choćby wspomnienia o nich, nie można by wyjaśnić, całej złożoności sytuacji, jaka doprowadziła do plebiscytu i Trzeciego Powstania Śląskiego.
 
Tematyka poszczególnych plansz przedstawia się następująco: Plansza 1: Co nazywamy powstaniami śląskimi?, Plansza 2: Polskie odrodzenie narodowe na Górnym Śląsku w XIX i początkach XX w., Plansza 3: Ogólna charakterystyka Górnego Śląska w przededniu powstań, Plansza 4: Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne powstań śląskich, Plansza 5: Międzynarodowe uwarunkowania powstań śląskich: Plansza 6: Pierwsze Powstanie Śląskie (16-24 VIII 1919), Plansza 7: Górny Śląsk pod zarządem aliantów, Plansza 8: Drugie Powstanie Śląskie (17/18-25 VIII 1920 r.), Plansza 9: Trzy drogi do przyszłości Górnego Śląska, Plansza 10: Plebiscyt narodowościowy (20 III 1921 r.), Plansza 11: Polska i niemiecka konspiracja wojskowa w przededniu Trzeciego Powstania, Plansza 12: Trzecie Powstanie Śląskie (2/3 V do 5 VII 1921 r.) okres zwycięstw polskich (2/3 do 20 maja), Plansza 13: Trzecie Powstanie Śląskie (2/3 V do 5 VII 1921 r.) ofensywa niemiecka, rokowania i koniec powstania (21 maja do 5 lipca), Plansza 14: Podział Górnego Śląska, Plansza 15: Polscy działacze narodowi i powstańcy z Gliwic i powiatu (wybrane sylwetki), Plansza 16: Miejsca pamięci związane z polskim życiem narodowym, plebiscytem i powstaniami śląskimi w Gliwicach.
 
Zachęcam Państwa do zapoznania się z tą wystawą, bo dzięki temu będzie można lepiej zrozumieć to, czym były powstania śląskie, a przy okazji oddać hołd powstańcom, poprzez przypomnienie ich czynów, a zwłaszcza za daninę krwi, złożoną przez nich w walce o przyłączenie tego terenu do Polski. Dzięki przypomnieniu tych wydarzeń będziemy też lepiej mogli zrozumieć naszą lokalną historię, a także jej wpływ na świat, w którym obecnie żyjemy.
 
Instytucje z jakich pozyskano materiały do tej wystawy zostały wymienione na końcu tego tekstu. Bez pochodzących z nich zabytków przygotowanie tej wystawy nie byłoby możliwe. Ale przy tej okazji chciałbym też podziękować tym ich pracownikom, którzy bezpośrednio przygotowywali dla mnie wybrane przez mnie zabytki lub dostarczyli mi cennych informacji. Bez wsparcia tych osób nie mógłbym przygotować tej wystawy w takiej formie, w jakiej ostatecznie powstała.
 
Na zakończenie dziękuję także następującym osobom: dyrektorowi Grzegorzowi Krawczykowi za pomoc i danie mi „wolnej ręki” w organizacyjnym i merytorycznym przygotowaniu tej wystawy, koleżance z Działu Historii, Joannie Puchalik, za pomoc w kwerendzie archiwalnej, a także Bogusławowi Małuseckiemu – kierownikowi Oddziału gliwickiego Archiwum Państwowego w Katowicach i germaniście Dawidowi Smolorzowi za pomoc w poszukiwaniach rzadkich materiałów źródłowych.
 
Przy tworzeniu wystawy wykorzystano zbiory następujących instytucji:
 
Zbiory Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach
Zbiory Archiwum Państwowego w Opolu
Zbiory Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie
 
Zbiory Muzeum w Chorzowie
Zbiory Muzeum Czynu Powstańczego – Oddział Muzeum Śląska Opolskiego
Zbiory Muzeum w Gliwicach
Zbiory Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Zbiory Muzeum Historii Katowic
Zbiory Muzeum Miejskiego w Zabrzu
Zbiory Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
Zbiory Muzeum w Raciborzu
Zbiory Muzeum w Rudzie Śląskiej
Zbiory Muzeum w Rybniku
Zbiory Muzeum w Tarnowskich Górach
Zbiory Muzeum w Wodzisławiu Śląskim
 
Zbiory Centralnej Biblioteki Narodowej Polona
Zbiory Library of Congress w USA
Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego
Zbiory Opolskiej Biblioteki Cyfrowej
Zbiory Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
Zbiory Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
 
Zasoby cyfrowe Wikipedii
Zbiory prywatne
 
Autor scenariusza wystawy: Damian Recław
Projekt graficzny wystawy: Lechosław Węglorz
 
Damian Recław
Kierownik Działu Historii i Dokumentacji Mechanicznej
Muzeum w Gliwicach
 
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej