/

Z cyklu: Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku. Wykład: Pyskowice / Peiskretscham

TERMIN czwartek, 14 listopada 2019
godz. 18.00
MIEJSCE Dom Pamięci Żydów Górnośląskich
Pyskowice to nieduże górnośląskie miasteczko, które przed II wojną światową liczyło około 8 tysięcy mieszkańców. Jak wiele górnośląskich ośrodków miejskich, było to religijnym tyglem, w którym współżyli katolicy, ewangelicy i Żydzi. Wokół pyskowickiego rynku zamieszkiwały rodziny żydowskie: Perlów, Leubuscherów, Luftów, Binderów i Lomnitzerów. Ich członkowie pracowali między innymi jako kupcy, blacharze czy sprzedawcy węgla. W czasie Wielkiej Wojny (1914–1918) ginęli na frontach całej Europy, a w kolejnych latach bronili niemieckiej państwowości podczas powstań śląskich. Niestety przed II wojną światową musieli zostawić swój dobytek i uciekać poza granice III Rzeszy. Podczas prelekcji usłyszymy o losach najważniejszych rodów żydowskich zamieszkujących Pyskowice przed i po II wojnie światowej. Ponadto dowiemy się: kto z Pyskowic znalazł się Szanghaju, kto sponsorował w Pyskowicach katolicki sierociniec oraz kogo z żydowskich mieszkańców Pyskowic odznaczono tzw. Schlesischer Adler, czyli odznaką militarną Freikorpsu. Kolejne spotkanie z cyklu „Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku” poprowadzi Maciej Mazur. 
 
Historia miast Górnego Śląska to dzieje przenikania się kultur i religii. Tutaj mieszkali obok siebie Niemcy, Ślązacy, Czesi, Żydzi, Polacy. Ich koegzystencja była wartością regionu. Różniące się od siebie społeczności wspólnie budowały miasta – często w oparciu o odmienne tradycje i preferencje kulturowe. To historyczne pogranicze było przyjaznym miejscem dla Żydów. Stanowiąc mniejszość etniczną i religijną górnośląskich ośrodków, wznosili oni własne świątynie, szkoły, budynki użyteczności publicznej, zakładali cmentarze, współtworzyli miejską tkankę jako handlarze, rzemieślnicy, przemysłowcy czy elita intelektualna. Posłuchajmy o historii gmin żydowskich w dużych miastach i miasteczkach naszego regionu.