STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /TAJEMNICE ZATORZA – KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH XXI GLIWICKICH DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
/

Tajemnice Zatorza – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w ramach XXI Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego

TERMIN 30 maja - 15 września 2023
MIEJSCE Willa Caro
Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego czekają nas we wrześniu, ale już dzisiaj ogłaszamy im towarzyszący konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Bohaterem tegorocznej XXI edycji GDDK będzie Zatorze – dzielnica Gliwic, która wciąż skrywa wiele tajemnic i zasługuje na lepsze poznanie. Tematyka prac plastycznych jest dowolna, może więc dotyczyć architektury (któż nie kojarzy charakterystycznej bryły Domu Pamięci Żydów Górnośląskich lub kościoła pw. Chrystusa Króla?), przyrody czy życia codziennego, ale warunkiem koniecznym jest to, aby prace obrazowały właśnie dzielnicę Zatorze.
 
Do udziału w konkursie zachęcamy dzieci i młodzież szkolną z terenu Gliwic. Na zwycięzców czekają nagrody, a ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum w Gliwicach oraz na wystawie czasowej w Muzeum.
 
Zabezpieczone prace wraz ze zgodami na przetwarzanie danych należy dostarczyć do siedziby Muzeum w Gliwicach w Willi Caro przy ul. Dolnych Wałów 8a. Prace przyjmujemy od 30 maja, przez całe wakacje, aż do 15 września 2023.
 
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu, który wchodzi w życie z dniem 30 maja 2023. Prace nie spełniające wymogów formalnych, nie będą brane pod uwagę.
 
 
POBIERZ REGULAMIN KONKURSU: TUTAJ
 
POBIERZ OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU: TUTAJ

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „TAJEMNICE ZATORZA”

Informacje ogólne

1.      Organizatorem Konkursu Plastycznego „Tajemnice Zatorza” jest Muzeum w Gliwicach z siedzibą w Willi Caro przy ul. Dolnych Wałów 8a.

2.      Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne dotyczące dzielnicy Gliwice-Zatorze w jej obecnych granicach administracyjnych (ale dopuszczalna jest wschodnia granica dzielnicy na ul. Chorzowskiej).

3.      Tematyka pracy jest dowolna, a więc może dotyczyć architektury, przyrody, życia codziennego i innych tematów na terenie Zatorza.

4.      Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum w Gliwicach, a następnie na wystawie czasowej w Muzeum (do dalszego ustalenia lokalizacji wystawy).


Cele konkursu:

1.      Zwiększenie zainteresowania dzielnicą Zatorze.

2.      Promocja dzielnicy Gliwice-Zatorze.

3.      Rozwijanie umiejętności plastycznych uczestników konkursu.

4.      Uwrażliwienie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.

5.      Praktyczne stosowanie różnych technik plastycznych.

 
Zasady konkursu i przygotowania prac:

1.      Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.

2.      Uczestnikami konkursu mogą zostać dzieci i młodzież szkolna z terenu Gliwic chętne do wzięcia udziału w konkursie.

3.      Sugerowane techniki plastyczne: malarstwo, rysunek, kolaż, wydzieranka, itp.

4.      Format prac A3, czyli tzw. duży blok (297 x 420 mm).

5.      Gotowych prac nie należy składać ani rolować.

6.      Prace w różnych technikach płaskich należy oprawić w tzw. paspartu, a więc kartonową ramkę, obramiającą brzegi obrazu.

7.      Zabezpieczone prace wraz ze zgodami na przetwarzanie danych (druk Oświadczeń w załączniku) należy dostarczyć do siedziby Muzeum w Gliwicach w Willi Caro przy ul. Dolnych Wałów 8a.

8.      Harmonogram konkursu:

- czas trwania konkursu: 30 V do 15 IX 2023 r.

- termin składania prac konkursowych: od 30 V do 15 IX 2023 r.

- zebranie komisji konkursowej: 19 IX 2023 r.

- wręczenie nagród w konkursie: (termin do ustalenia)

- wystawa pokonkursowa (termin do ustalenia).

 
Opis na odwrocie pracy:

Imię i nazwisko uczestnika

Wiek, klasa

Imię, nazwisko opiekuna plastycznego i telefon kontaktowy do niego

Adres szkoły do jakiej uczęszcza uczeń

Nr telefonu i e-mail szkoły

 
Kategorie wiekowe uczestników:

1.      kategoria I –   uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

2.      kategoria II –  uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

3.      kategoria III – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych

4.      kategoria IV – uczniowie klas szkół ponadpodstawowych

 

Ogłoszenie wyników:

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą e-mail i telefonicznie.

Ostateczny termin wręczenia nagród oraz otwarcia wystawy pokonkursowej zostanie przekazany w odrębnej wiadomości.

 
Prawa organizatora:

Zgłoszenie jest równoznaczne ze zgodą rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac zgłoszonych do konkursu. Prace nie będą zwracane uczestnikom.


Projekt z ramienia Muzeum w Gliwicach nadzoruje:

Marta Witoń – Specjalista ds. Edukacji i Promocji, Dział Edukacji i Promocji Muzeum w Gliwicach

email: mwiton@muzeum.gliwice.pl; tel. 783-560-006

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej