Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z zasadami zwiedzania Muzeum w czasie obowiązywania stanu epidemii. Dziękujemy!
/

Nagroda Prezydenta Miasta Gliwice w dziedzinie kultury dla dyrektora Muzeum Grzegorza Krawczyka!

TERMIN wtorek, 8 października 2019
Grzegorz Krawczyk - dyrektor Muzeum w Gliwicach i Teatru Miejskiego w Gliwicach otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice w dziedzinie kultury! Cieszymy się i gratulujemy wszystkim nagrodzonym!
 
Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 4 października w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Wszyscy nagrodzeni zostali wyróżnieni za całokształt działalności. Była to XXVI edycja konkursu. W imieniu samorządu nagrody wręczył ludziom kultury zastępca prezydenta Gliwic Adam Neumann.

Grzegorz Krawczyk
- dyrektor Muzeum w Gliwicach i Teatru Miejskiego w Gliwicach. Jest wszechstronnym menedżerem kultury. Ukończył Filologię Polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukę kontynuował na tej samej uczelni na studiach podyplomowych w dziedzinie zarządzania kulturą w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (www.isp.uj.edu.pl). Następnie ukończył międzynarodowe studia podyplomowe MPA (Master of Public Administration) na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej (www.gap.uek.krakow.pl) kierowanej przez prof. Jerzego Hausnera. Zdobył tam wiedzę z zakresu zarządzania instytucjami finansów publicznych. Uczestniczył w warsztatach menadżerów sztuki i w wielu specjalistycznych szkoleniach m.in. na temat sponsoringu i public relatons w kulturze, funduszy unijnych i zamówień publicznych.
 
Grzegorz Krawczyk odpowiada za  bogaty i ważki merytorycznie program Muzeum w Gliwicach W 2010 roku powołał do życia Czytelnię Sztuki, która stała się istotnym miejscem prezentującym sztukę współczesną - szczególnie w dziedzinie fotografii artystycznej. To on przybliżył szerokiej publiczności postaci Wilhelma von Blandowskiego i Jerzego Lewczyńskiego. Był zaangażowany w uruchomienie Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. Rozwinął - sięgając po niestandardowe formy publikacji - takie jak komiks czy baśń, działalność muzealnej oficyny wydawniczej - z jego inicjatywy po raz pierwszy została przetłumaczona i wydana w języku polskim XIX -wieczna monografia Benno Nietzschego "Historia miasta Gliwice", która szybko osiągnęła status bestsellera. Zainicjował wydanie pierwszego "Przewodnika po mieście Gliwice", który również stał się bestsellerem. Przeformułował zasady funkcjonowania muzealnego Działu Edukacji i stworzył specjalnie dedykowane mu pracowanie, dzięki czemu bogactwo muzealnych treści jest dostępne dla coraz większej liczby dzieci i młodzieży. Nawiązał współpracę z szerokim gronem twórców, artystów, badaczy, naukowców oraz instytucji - jak chociażby Instytut Pamięci Narodowej czy Polska Akademia Umiejętności. Niezmordowany w przywracaniu pamięci o bohaterach nie dla wszystkich wygodnych - takich jak Władysław Sulecki, prof. Stanisław Bylina czy Franz Honiok.
 
Grzegorz Krawczyk odpowiada także za kompletne przeobrażenie gliwickiego teatru. Zanim przejął stery w TM-ie, kierował stroną administracyjną Gliwickiego Teatru Muzycznego. Wcześniej współtworzył teatry w Bielsku-Białej, Supraślu i Warszawie. W Gliwicach postawił na teatr miejski z bardzo różnorodnym programem i mocnym zespołem aktorskim. Przy Nowym Świecie grane są dramaty, spektakle muzyczne i farsy. W tym roku przedstawienie „Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach” zdobyło kilka nagród w prestiżowym 25. Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Grzegorz Krawczyk rozwija program spektakli dla dzieci. Napisał sztukę „Chłopiec z Gliwic”, nawiązującą do historii miasta. Powołał też prężnie działający Dział Edukacji Teatralnej.
 
Najważniejsza jest dla niego publiczność.
 
Zobacz nagrodzonych przez Prezydenta Miasta Gliwice w dziedzinie kultury - TUTAJ