/

Na spacer po Gliwicach z audioprzewodnikiem

TERMIN wtorek, 8 kwietnia 2014
Spacer w towarzystwie audioprzewodnika? W Gliwicach mieszkańcy i przybywający do miasta turyści mogą bezpłatnie je wypożyczyć. Audioprzewodniki, z dwiema trasami spacerowymi do wyboru, czekają na nich w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (ul. Dolnych Wałów 3) prowadzonym przez Muzeum w Gliwicach. To kolejna korzyść, jaką przyniósł udział naszego Muzeum w projekcie Śląski System Informacji Turystycznej, dofinansowanym ze środków unijnych. Ponieważ w audioprzewodnikach zastosowano system nawigacji satelitarnej GPS, z ich pomocą można nie tylko zwiedzić miasto, ale też stworzyć własną trasę wycieczki. Dostępne są również wersje tras w języku angielskim i niemieckim.
 
Pierwsza z przygotowanych tras zwiedzania to Spacer po Starym Mieście”. Rozpoczyna się pod Zamkiem Piastowskim i prowadzi obok najstarszych obiektów architektonicznych Gliwic -  z których wiele pamięta jeszcze czasy średniowiecza – jak mury obronne czy Kościół Wszystkich Świętych. Trasa wycieczki prowadzi oczywiście przez serce miasta czyli rynek. Druga trasa - „Spacer po Śródmieściu” - pozwoli lepiej poznać ten rejon miasta, którego rozwój wiąże się z dynamiczną industrializacją przypadającą na II połowę XIX wieku. Ślady tamtego czasu wciąż odnajdziemy w takich imponujących budowlach jak: neorenesansowa Willa Caro, historyzujące kamienice przy ul. Zwycięstwa czy neogotycki budynek Poczty Głównej, który jest pierwszym punktem wycieczki. „Spacer po Śródmieściu” to również spotkanie z awangardową wizją nowoczesności z lat dwudziestych XX wieku – czyli modernistycznym Domem Tekstylnym Weichmanna, d. Hotelem Haus Oberschliesen obecnie siedzibą Urzędu Miasta, czy domem handlowym DEFAKA/IKAR. Na trasie spaceru znalazła się miejska oaza zieleni czyli Park Chopina z ulokowaną w nim Palmiarnią, w której można zobaczyć egzotyczne gatunki roślin i zwierząt - mówi Magdalena Baraniecka z CIKIT, która wraz z kustoszami Muzeum w Gliwicach opracowała trasy audiowycieczek.


Każdy ze spacerów trwa, w zależności od tempa marszu, od czterdziestu minut do godziny. Audioprzewodnik, oprócz informacji bezpośrednio związanych z danym etapem zwiedzania, wyświetlać będzie dodatkowe zdjęcia oraz mapę obszaru, w którym turysta się znajduje, co ma ułatwić mu orientację w terenie. Dzięki zastosowaniu systemu nawigacji satelitarnej GPS informacje, które odsłuchuje turysta uruchamiać się będą automatycznie przy danym obiekcie. Twórcy audiowycieczek nie zapomnieli o najmłodszych - każdy spacer posiada wersję dostosowaną do odbiorcy w wieku 9-12 lat, a także turystach z zagranicy.

W audioprzewodniki wgrane zostały mapy szlaków przechodzących przez Gliwice i  powiat gliwicki. Mamy nadzieję, że zachęci to użytkowników do dłuższych wycieczek pieszych, czy rowerowych. Tym bardziej, że system nawigacji GPS zapamiętuje przebytą drogę, dzięki czemu można stworzyć własną trasę wędrówki. Zapisaną na audioprzewodniku sczytamy z pomocą infokiosków usytuowanych obok CIKIT i Zamku Piastowskiego – urządzenie zapisze ją w pliku w formacie gpx, który następnie będziemy mogli wysłać e-mailem pod wskazany adres - mówi Magdalena Baraniecka.

Informacje ogólne o projekcie Śląski System Informacji Turystycznej

Czytaj|Zamknij

Projekt Śląski System Informacji Turystycznej realizowany był w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „Systemy Informacji Turystycznej”. Celem projektu jest utworzenie sprawnego systemu informacji turystycznej w skali regionu, obejmującego zintegrowaną sieć punktów informacji turystycznej, platformy informatyczne i bazy danych, stworzenie systemu oznakowania obszarów atrakcyjnych turystycznie i wydanie oraz dystrybucję bezpłatnych materiałów informacyjno – promocyjnych. Lider projektu: Śląska Organizacja Turystyczna Partnerem projektu w naszym subregionie jest Górnośląski Związek Metropolitalny Zakres projektu obejmuje: - wyposażenie 34 istniejących i 33 nowopowstałych punktów informacji turystycznej i ich oznakowanie, - instalację i uruchomienie 101 infokiosków- interaktywnych punktów informacyjnych, - drogowe oznakowanie 193 atrakcji turystycznych województwa śląskiego, - opracowanie i dystrybucję materiałów informacyjno – promocyjnych Stworzenie portalu www.slaskie.travel - Wdrożenie nowych technologii internetowych, w tym: platformy społecznościowej, forum, galerii zdjęć, badania opinii, wirtualnych wycieczek - Wyposażenie punktów informacji w audioprzewodniki z gps-em. Koszty całkowite projektu wynoszą 14 530 000,00 zł , z tego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) – 12 350 500,00 zł. Środki własne to : 2 179 500,00 zł.