STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /KONFERENCJA NAUKOWA „ROK 1920 NA GÓRNYM ŚLĄSKU”
Przemarsz wojsk francuskich ulicami Opola, 1920 r. Zbiory Narodowej Biblioteki Francuskiej.

Przemarsz wojsk francuskich ulicami Opola, 1920 r. Zbiory Narodowej Biblioteki Francuskiej.

/

Konferencja naukowa „Rok 1920 na Górnym Śląsku”

TERMIN 09-11 grudnia 2020
godz. 18.00
Rok 1920 rozpoczął się istotnymi dla Górnego Śląska wydarzeniami. 10 stycznia został ratyfikowany i wszedł w życie traktat wersalski. Jego artykuł 88 stanowił o przeprowadzeniu plebiscytu, w którym mieszkańcy mieli wypowiedzieć się, czy chcą przyłączenia regionu do Polski, czy pozostania w Niemczech. Ruszyły przygotowania… Toczące się wówczas procesy często miały dramatyczny przebieg. To czas politycznego wrzenia, gospodarczego i ekonomicznego kryzysu, niepokojów społecznych i powszechnego terroru oraz bandytyzmu, których geneza sięga roku 1918, a nawet wcześniejszych lat. Absorbowały one zarówno polską jak i niemiecką, ale też i światową opinię publiczną. Znajdowały się wtedy w centrum jej uwagi. W setną rocznicę tamtych wydarzeń Muzeum w Gliwicach oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach organizują konferencję naukową pod tytułem „Rok 1920 na Górnym Śląsku”. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo prelegentów, jak i odbiorców, wystąpienia uczestników zostaną upublicznione w sieci internetowej w trzech blokach w dniach 9-11 grudnia b.r. o godz. 18.00. Konferencja dostępna będzie na kanale YouTube Muzeum w Gliwicach oraz stronie Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
 
 

Przejdź do muzealnego kanału na YouTube TUTAJ

 
 
W 1920 roku niemiecka administracja państwowa oraz siły wojskowe zostały wycofane z wytyczonego w traktacie wersalskim obszaru plebiscytowego. Władzę zwierzchnią objęła rezydująca w Opolu Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa Górnego Śląska. Jej zbrojnym ramieniem był kontyngent wojskowy złożony z oddziałów francuskich, włoskich a później także brytyjskich. Utworzone zostały polski i niemiecki komisariaty plebiscytowe, zaczęła działać machina propagandowa zabiegająca o głosy Górnoślązaków. Dodatkowo sytuację komplikowały czechosłowackie roszczenia wobec części Ziemi Raciborskiej (Ziemi Hulczyńskiej)…

PROGRAM KONFERENCJI

I. 9 XII 2020 r.


Otwarcie konferencji
Michał Miwa-Młot (OBEN IPN w Katowicach)
Prasa polska wobec wydarzeń na Górnym Śląsku w 1920 r.

Ryszard Mozgol (OBEN IPN w Katowicach)
„Jesteśmy tu tylko po to, aby utrzymać porządek…” Górnośląski sierpień 1920 r. w opiniach prasy francuskiej. Przyczynek do zagadnienia.

Dr Bernard Linek (Instytut Śląski w Opolu),
W oczekiwaniu na Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową.
Niemcy wobec Górnego Śląska na przełomie 1919 i 1920 r.

Dr Sebastian Rosenbaum (OBBH IPN w Katowicach)
Sytuacja na Górnym Śląsku w roku 1920 w świetle raportów instytucji niemieckich

Mirosław Węcki (OBBH IPN w Katowicach/Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ewangelicy na Górnym Śląsku w czasie plebiscytu i powstań

 

II. 10 XII 2020 r.Zbigniew Gołasz (Muzeum w Gliwicach)
Wojska okupacyjne w Gliwicach 1920-1922. Wybrane aspekty.

Aleksandra Korol-Chudy (OBEN IPN w Katowicach)
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Górnym Śląsku w 1920 r. jako manifestacja żywiołu polskiego.

Dr Krzysztof Gwóźdź (Muzeum w Tarnowskich Górach)
Narastanie konfliktu. Sytuacja w powiecie tarnogórskim przed sierpniem 1920 r.

Rafał Ludwikowski (Muzeum w Tarnowskich Górach)
Przebieg II powstania śląskiego w powiecie tarnogórskim.

Dr hab. Grzegorz Bębnik (IPN w Katowicach)
Mikołów w czasie II powstania śląskiego.

 

III. 11 XII 2020 r.

 

Dr Janusz Mikitin (AWF im. J. Kukuczki w Katowicach)
„Szczerze i lojalnie służyć Komisji Rządzącej i Plebiscytowej”. Policja Plebiscytowa Górnego Śląska APO.

Dr hab. Piotr Pałys (Instytut Śląski w Opolu)
 Problem hulczyński po I wojnie światowej.

Dr Dawid Keller (Muzeum w Chorzowie)
 Wydział Kolei i Poczt Polskiego Komisariatu Plebiscytowego - organizacja i funkcjonowanie.

Andrzej Albiniak (Janów Lubelski)
Udział duchownych i studentów lubelskich w wydarzeniach górnośląskich w 1920 r.

Matthias Lempart
Ruhe vor dem Sturm? Ein Beitrag zu Biografien bekannter Freikorpsführer im Jahr 1920 und zur Vorgeschichte der Oberschlesienkämpfe 1921./Cisza przed burzą? Przyczynek do biografii znanych dowódców freikorpsów w 1920 r. i  prehistorii walk na Górnym Śląsku w 1921 r.
 
Zamkniecie konferencji.

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej