STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /„GLIWICKA OPOZYCJA”
Z uwagi na przygotowania do inwestycji mającej na celu modernizację zabytkowego kompleksu urbanistycznego Radiostacja Gliwice i utworzenie w nim nowej, stałej wystawy muzealnej, ODDZIAŁ RADIOSTACJA GLIWICE, ul. Tarnogórska 129, BĘDZIE UDOSTĘPNIONY dla zwiedzających WYŁĄCZNIE W PIĄTKI w godzinach 10:00 - 16:00 oraz w SOBOTY i NIEDZIELE w godzinach 11:00 - 16:00. Zapisy na zwiedzanie grupowe przyjmujemy pod numerem telefonu 783 560 006 oraz adresem mailowym: zapisy@muzeum.gliwice.pl. Przepraszamy za niedogodności. Dyrekcja Muzeum w Gliwicach *** W KAŻDĄ SOBOTĘ wszystkie wystawy we wszystkich Oddziałach Muzeum w Gliwicach ZWIEDZAĆ można BEZPŁATNIE! Zapraszamy! *** Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania. Ze względu na duże zainteresowanie naszymi wystawami czasowymi, prosimy również o przestrzeganie godzin odwiedzania ekspozycji - ostatnie wejście na wystawy jest możliwe najpóźniej pół godziny przed ich zamknięciem, po zakupie biletów. Dziękujemy!
Tablica ku czci Władysława Suleckiego, fot. L. Węglorz

Tablica ku czci Władysława Suleckiego, fot. L. Węglorz

/

„Gliwicka opozycja”

TERMIN niedziela, 13 grudnia 2020
godz. 12.00
W niedzielę, 13 grudnia, w niechlubną rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, zapraszamy na wirtualną premierę książki „Gliwicka opozycja 1976–1990. Relacje świadków i uczestników” wydanej przez Muzeum w Gliwicach i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. O godzinie 12.00, na muzealnym kanale YouTube udostępniona zostanie rozmowa poświęcona gliwickiej opozycji. O książce rozmawiać będą dr Bogusław Tracz - redaktor publikacji  i Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach. Gliwice były w ostatniej dekadzie PRL jednym z najważniejszych ośrodków opozycji i oporu społecznego w całym województwie katowickim, a niektóre osoby z opisanych w książce środowisk odegrały również ważną rolę w skali ogólnopolskiej, a po 1989 r. pełniły najważniejsze funkcje państwowe i samorządowe.  

 
"W niedzielę, 13 grudnia także o godzinie 12.00, pod tablicą upamiętniającą Władysława Suleckiego, posadowioną na terenie dawnej KWK <Gliwice>, złożymy wraz z przedstawicielami Prezydenta Miasta i Samorządu Miasta Gliwice kwiaty i zapalimy znicze. Władysław Sulecki, wspaniały Polak i gliwiczanin, patriota, robotnik, człowiek niezłomniej wiary, który od lat 60. XX wieku czynnie walczył z komunistycznym zniewoleniem. Był współzałożycielem pierwszych w powojennej Polsce, powstałych w 1978 r., Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska, które przygotowały grunt pod narodziny fenomenu <Solidarności”>. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w uroczystości w Nowych Gliwicach. Osoba Władysława Suleckiego godna jest najwyższego szacunku. Odsłonięcie w 2014 roku poświęconego mu pomnika zainicjowało wieloletni projekt Gliwicka Opozycja 1945 – 1990. Jego uwieńczeniem jest prezentowana właśnie książka. Chcemy chronić pamięć o działalności gliwickich opozycjonistów, aby była nie tylko słowem wyrytym w kamieniu, ale przede wszystkim w naszej indywidualnej i zbiorowej pamięci, pomagając odróżniać dobro od zła, ziarno od plewy" - powiedział Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Rozmowa o gliwickiej opozycji dr. Bogusława Tracza - redaktora publikacji i Grzegorza Krawczyka, dyrektora Muzeum w Gliwicach na muzealnym kanale YouTube dostępna będzie od 13 grudnia, godz. 12.00 TUTAJ


W czerwcu 2018 roku Muzeum w Gliwicach wraz ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności rozpoczęło realizację przedsięwzięcia pod nazwą Gliwicka Opozycja, którego celem było zgromadzenie i opracowanie informacji o wydarzeniach i osobach, które w czasach PRL w mieście nad Kłodnicą przecierały polską drogę do wolności. W ramach projektu został uruchomiony edukacyjno-informacyjny portal internetowy Gliwicka Opozycja 1945–1990 (www.opozycja.muzeum.gliwice.pl), którego inauguracji towarzyszyła wystawa plenerowa „Już zachodzi czerwone słoneczko. Wybory’89 w województwie katowickim”, udostępniona od maja do lipca 2019 roku na Rynku w Gliwicach. Kolejny etap przedsięwzięcia podsumowuje książka „Gliwicka opozycja 1976–1990. Relacje świadków i uczestników”. Materiał do niej został przygotowany wspólnie przez Muzeum w Gliwicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, z merytoryczną pomocą katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W książce zebrano i opatrzono historycznym komentarzem siedemnaście z zarejestrowanych relacji, będących ważnym materiałem do dalszych badań, a także źródłem wiedzy o Gliwicach oraz gliwickiej opozycji lat 1976–1990. Wydawnictwo wpisuje się w obchody 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.

„Zdając sobie sprawę z ulotności niezapisanych świadectw i powiększających się z upływem czasu obszarów niepamięci, w czerwcu 2018 roku Muzeum w Gliwicach wraz ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności rozpoczęło realizację przedsięwzięcia pod nazwą Gliwicka Opozycja. Naszym celem było zgromadzenie i opracowanie informacji o wydarzeniach, a przede wszystkim osobach, które w czasach PRL w mieście nad Kłodnicą przecierały polską drogę do wolności. Nasze działania skoncentrowały się na zebraniu relacji uczestników szeroko pojętego oporu społecznego, działaczy różnych nurtów i środowisk, ludzi odważnych, zaangażowanych w działalność wolnościową i za tę działalność prześladowanych i represjonowanych. Zachowaliśmy również dla przyszłych pokoleń pamiątki, fotografie, niezależne wydawnictwa i dokumenty związane z tą tematyką. Mamy nadzieję, że będą kiedyś elementem nowej, stałej ekspozycji poświęconej historii miasta.

W ramach projektu w 2019 roku został uruchomiony edukacyjno-informacyjny portal internetowy Gliwicka Opozycja 1945–1990 (www.opozycja.muzeum.gliwice.pl), przygotowany przez pracowników Muzeum w Gliwicach we współpracy i konsultacji merytorycznej ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności oraz historykami z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. Portal, wciąż rozbudowywany i uzupełniany, został obudowany różnorakimi programami edukacyjnymi, koordynowanymi przez Muzeum w Gliwicach, a jego inauguracji towarzyszyła wystawa plenerowa Już zachodzi czerwone słoneczko. Wybory ’89 w województwie katowickim, udostępniona od maja do lipca 2019 roku na Rynku w Gliwicach.

Książka jest więc kolejnym etapem realizacji naszego przedsięwzięcia. Na jej kartach odnajdziemy wspomnienia osób, którym my – mieszkańcy Gliwic i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej – wiele zawdzięczamy, które nieraz kładły na szali swoją karierę i wolność osobistą, by iść drogą działalności opozycyjnej w latach 1976–1990, zwłaszcza w ostatniej dekadzie PRL" - napisali we wstępie do publikacji Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności i Grzegorz Krawczyk, dyrektor gliwickiego muzeum, współwydawcy książki.

Przy okazji wydania tej książki i oddania jej w ręce czytelników 13 grudnia nie sposób nie wspomnieć o wydarzeniu, które zainicjowało wieloletni projekt Gliwicka Opozycja 1945 - 1990. Otóż w październiku 2014 r. w Gliwicach odsłonięto obelisk upamiętniający Władysława Suleckiego – człowieka prawego, dzielnego, niezłomnego patriotę, jednego z nielicznych działaczy opozycji przedsierpniowej na Górnym Śląsku, którego działalność przygotowała grunt pod narodziny fenomenu „Solidarności” w 1980 roku. Pomnik powstał z inicjatywy Henryka Wujca, zasłużonego dla naszego kraju działacza opozycyjnego, i Zygmunta Frankiewicza, ówczesnego prezydenta Gliwic. Stanął na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice”, gdzie pracował Władysław Sulecki. Nad jego projektem oraz wykonaniem czuwało Muzeum w Gliwicach. Jednak przed 2014 r. o Suleckim, zmuszonym w 1979 roku  przez służby bezpieczeństwa PRL do wyjazdu z kraju w Gliwicach zapomniano. Z tego względu zdecydowaliśmy, aby czynnie chronić pamięć o działalności gliwickich opozycjonistów, aby była nie tylko słowem wyrytym w kamieniu, ale przede wszystkim w naszej indywidualnej i zbiorowej pamięci pomagając odróżniać dobro od zła, ziarno od plewy. Z tą myślą i słowami Władysława Suleckiego oddajemy do Państwa rąk niniejszą publikację:

"Będą Wam obiecywać różne korzyści, lepszą robotę, premie czy dni wolne w zamian za podjęcie nędznej roli psa gończego, żebyście donosili i wydawali swoich kolegów. Musicie mieć siłę, by móc wtedy powiedzieć NIE, by zachować ludzką godność. Największe pieniądze i bogactwa nie są warte utraty czci ludzkiej."

/Fragment pożegnalnego Listu otwartego do górników Śląska autorstwa Władysława Suleckiego, opublikowanego w 30. numerze wydawanego w podziemiu pisma „Robotnik” w  1979 r./

 

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej