STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /„GLIWICKA OPOZYCJA”
Szanowni Państwo - ze względu na sytuację epidemiczną do 25 kwietnia wszystkie Oddziały Muzeum w Gliwicach będą niedostępne dla zwiedzających. Jesteśmy z Państwem ON-LINE - zapraszamy do udziału w wykładach, warsztatach i lekcjach w Internecie!
Tablica ku czci Władysława Suleckiego, fot. L. Węglorz

Tablica ku czci Władysława Suleckiego, fot. L. Węglorz

/

„Gliwicka opozycja”

TERMIN niedziela, 13 grudnia 2020
godz. 12.00
W niedzielę, 13 grudnia, w niechlubną rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, zapraszamy na wirtualną premierę książki „Gliwicka opozycja 1976–1990. Relacje świadków i uczestników” wydanej przez Muzeum w Gliwicach i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. O godzinie 12.00, na muzealnym kanale YouTube udostępniona zostanie rozmowa poświęcona gliwickiej opozycji. O książce rozmawiać będą dr Bogusław Tracz - redaktor publikacji  i Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach. Gliwice były w ostatniej dekadzie PRL jednym z najważniejszych ośrodków opozycji i oporu społecznego w całym województwie katowickim, a niektóre osoby z opisanych w książce środowisk odegrały również ważną rolę w skali ogólnopolskiej, a po 1989 r. pełniły najważniejsze funkcje państwowe i samorządowe.  

 
"W niedzielę, 13 grudnia także o godzinie 12.00, pod tablicą upamiętniającą Władysława Suleckiego, posadowioną na terenie dawnej KWK <Gliwice>, złożymy wraz z przedstawicielami Prezydenta Miasta i Samorządu Miasta Gliwice kwiaty i zapalimy znicze. Władysław Sulecki, wspaniały Polak i gliwiczanin, patriota, robotnik, człowiek niezłomniej wiary, który od lat 60. XX wieku czynnie walczył z komunistycznym zniewoleniem. Był współzałożycielem pierwszych w powojennej Polsce, powstałych w 1978 r., Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska, które przygotowały grunt pod narodziny fenomenu <Solidarności”>. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w uroczystości w Nowych Gliwicach. Osoba Władysława Suleckiego godna jest najwyższego szacunku. Odsłonięcie w 2014 roku poświęconego mu pomnika zainicjowało wieloletni projekt Gliwicka Opozycja 1945 – 1990. Jego uwieńczeniem jest prezentowana właśnie książka. Chcemy chronić pamięć o działalności gliwickich opozycjonistów, aby była nie tylko słowem wyrytym w kamieniu, ale przede wszystkim w naszej indywidualnej i zbiorowej pamięci, pomagając odróżniać dobro od zła, ziarno od plewy" - powiedział Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Rozmowa o gliwickiej opozycji dr. Bogusława Tracza - redaktora publikacji i Grzegorza Krawczyka, dyrektora Muzeum w Gliwicach na muzealnym kanale YouTube dostępna będzie od 13 grudnia, godz. 12.00 TUTAJ


W czerwcu 2018 roku Muzeum w Gliwicach wraz ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności rozpoczęło realizację przedsięwzięcia pod nazwą Gliwicka Opozycja, którego celem było zgromadzenie i opracowanie informacji o wydarzeniach i osobach, które w czasach PRL w mieście nad Kłodnicą przecierały polską drogę do wolności. W ramach projektu został uruchomiony edukacyjno-informacyjny portal internetowy Gliwicka Opozycja 1945–1990 (www.opozycja.muzeum.gliwice.pl), którego inauguracji towarzyszyła wystawa plenerowa „Już zachodzi czerwone słoneczko. Wybory’89 w województwie katowickim”, udostępniona od maja do lipca 2019 roku na Rynku w Gliwicach. Kolejny etap przedsięwzięcia podsumowuje książka „Gliwicka opozycja 1976–1990. Relacje świadków i uczestników”. Materiał do niej został przygotowany wspólnie przez Muzeum w Gliwicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, z merytoryczną pomocą katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W książce zebrano i opatrzono historycznym komentarzem siedemnaście z zarejestrowanych relacji, będących ważnym materiałem do dalszych badań, a także źródłem wiedzy o Gliwicach oraz gliwickiej opozycji lat 1976–1990. Wydawnictwo wpisuje się w obchody 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.

„Zdając sobie sprawę z ulotności niezapisanych świadectw i powiększających się z upływem czasu obszarów niepamięci, w czerwcu 2018 roku Muzeum w Gliwicach wraz ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności rozpoczęło realizację przedsięwzięcia pod nazwą Gliwicka Opozycja. Naszym celem było zgromadzenie i opracowanie informacji o wydarzeniach, a przede wszystkim osobach, które w czasach PRL w mieście nad Kłodnicą przecierały polską drogę do wolności. Nasze działania skoncentrowały się na zebraniu relacji uczestników szeroko pojętego oporu społecznego, działaczy różnych nurtów i środowisk, ludzi odważnych, zaangażowanych w działalność wolnościową i za tę działalność prześladowanych i represjonowanych. Zachowaliśmy również dla przyszłych pokoleń pamiątki, fotografie, niezależne wydawnictwa i dokumenty związane z tą tematyką. Mamy nadzieję, że będą kiedyś elementem nowej, stałej ekspozycji poświęconej historii miasta.

W ramach projektu w 2019 roku został uruchomiony edukacyjno-informacyjny portal internetowy Gliwicka Opozycja 1945–1990 (www.opozycja.muzeum.gliwice.pl), przygotowany przez pracowników Muzeum w Gliwicach we współpracy i konsultacji merytorycznej ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności oraz historykami z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. Portal, wciąż rozbudowywany i uzupełniany, został obudowany różnorakimi programami edukacyjnymi, koordynowanymi przez Muzeum w Gliwicach, a jego inauguracji towarzyszyła wystawa plenerowa Już zachodzi czerwone słoneczko. Wybory ’89 w województwie katowickim, udostępniona od maja do lipca 2019 roku na Rynku w Gliwicach.

Książka jest więc kolejnym etapem realizacji naszego przedsięwzięcia. Na jej kartach odnajdziemy wspomnienia osób, którym my – mieszkańcy Gliwic i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej – wiele zawdzięczamy, które nieraz kładły na szali swoją karierę i wolność osobistą, by iść drogą działalności opozycyjnej w latach 1976–1990, zwłaszcza w ostatniej dekadzie PRL" - napisali we wstępie do publikacji Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności i Grzegorz Krawczyk, dyrektor gliwickiego muzeum, współwydawcy książki.

Przy okazji wydania tej książki i oddania jej w ręce czytelników 13 grudnia nie sposób nie wspomnieć o wydarzeniu, które zainicjowało wieloletni projekt Gliwicka Opozycja 1945 - 1990. Otóż w październiku 2014 r. w Gliwicach odsłonięto obelisk upamiętniający Władysława Suleckiego – człowieka prawego, dzielnego, niezłomnego patriotę, jednego z nielicznych działaczy opozycji przedsierpniowej na Górnym Śląsku, którego działalność przygotowała grunt pod narodziny fenomenu „Solidarności” w 1980 roku. Pomnik powstał z inicjatywy Henryka Wujca, zasłużonego dla naszego kraju działacza opozycyjnego, i Zygmunta Frankiewicza, ówczesnego prezydenta Gliwic. Stanął na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice”, gdzie pracował Władysław Sulecki. Nad jego projektem oraz wykonaniem czuwało Muzeum w Gliwicach. Jednak przed 2014 r. o Suleckim, zmuszonym w 1979 roku  przez służby bezpieczeństwa PRL do wyjazdu z kraju w Gliwicach zapomniano. Z tego względu zdecydowaliśmy, aby czynnie chronić pamięć o działalności gliwickich opozycjonistów, aby była nie tylko słowem wyrytym w kamieniu, ale przede wszystkim w naszej indywidualnej i zbiorowej pamięci pomagając odróżniać dobro od zła, ziarno od plewy. Z tą myślą i słowami Władysława Suleckiego oddajemy do Państwa rąk niniejszą publikację:

"Będą Wam obiecywać różne korzyści, lepszą robotę, premie czy dni wolne w zamian za podjęcie nędznej roli psa gończego, żebyście donosili i wydawali swoich kolegów. Musicie mieć siłę, by móc wtedy powiedzieć NIE, by zachować ludzką godność. Największe pieniądze i bogactwa nie są warte utraty czci ludzkiej."

/Fragment pożegnalnego Listu otwartego do górników Śląska autorstwa Władysława Suleckiego, opublikowanego w 30. numerze wydawanego w podziemiu pisma „Robotnik” w  1979 r./

 

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej