STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /GLIWICE ZNANE I NIEZNANE. TOM VII. GLIWICKIE REZYDENCJE MIEJSKIE W XIX I 1. POŁ. XX W.
/

Gliwice znane i nieznane. Tom VII. Gliwickie rezydencje miejskie w XIX i 1. poł. XX w.

TERMIN 09-31 grudnia 2021
 „XVI edycja Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego była poświęcona miejskim rezydencjom położonym na terenie naszego miasta, głównie willom i wybranym kamienicom z 2. połowy XIX i 1. tercji XX wieku. Jak zwykle, udostępniamy Państwu po tym wydarzeniu kolejny, siódmy tom wydawnictwa <Znane i nieznane>, będący zbiorem opracowań wszystkich zwiedzanych w 2018 roku zabytków architektury. Tym razem zdecydowaliśmy ze względu na znaczną objętość materiałów, iż tom ten będzie poświęcony tylko jednej edycji GDDK. Zwiedziliśmy 23 obiekty – głównie wille miejskie oraz cztery kamienice przede wszystkim w Śródmieściu, wybrane spośród licznych w Gliwicach, ze względu na swoją stylistykę, rozmach inwestycji, piękny ogród lub wyjątkowe osobowości ich mieszkańców. XVI edycja GDDK wymagała szczególnie dużych nakładów pracy, ponieważ o większości wybranych budynków nie opublikowano do tej pory żadnych opracowań, a przed 1945 r. nie były to jeszcze obiekty zabytkowe godne uwagi i analizy. Można uznać, że w większości przypadków udostępniamy Państwu pierwsze opracowania dotyczące gliwickich rezydencji, które powstały w oparciu o badania archiwalne grupy muzealników i architektów. Składamy podziękowania właścicielom i użytkownikom obiektów za przystąpienie do projektu, umożliwienie wstępu do budynków autorom folderów i zwiedzającym, użyczenie dokumentacji oraz udostępnienie budynków do fotografowania: właścicielom prywatnym, Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej SA – podstrefie gliwickiej, Politechnice Śląskiej – szczególnie Klubowi Pracowników Politechniki Śląskiej, Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach (w tym szczególnie Działowi Technicznemu), przedsiębiorstwu TAURON Dystrybucja SA, firmie WASKO SA, grupie inwestorskiej „Willa Kelma”, Oddziałowi I Żłobków Miejskich, Zespołowi Przedszkoli Miejskich nr 4, The Farm 51 Group SA, Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ANIMED, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach.

Osobne podziękowania należą się całemu zespołowi autorów opracowań, zarówno pracownikom Muzeum w Gliwicach – Annie Kwiecień (pomysłodawczyni i koordynatorce XVI GDDK), Monice Michnik, Jolancie Wnuk, jak i osobom współpracującym, w tym Ewie Pokorskiej-Ożóg – Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków, Adamowi Bednarskiemu, Jackowi Manieckiemu, Markowi Wojcikowi, fotografowi Antoniemu Witwickiemu. Szczególnie dziękujemy, za cenną pomoc i konsultacje w interpretacji archiwaliów oraz dawnych map i planów, Bogusławowi Małuseckiemu – kierownikowi Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach, także autorowi tekstów o kilku willach oraz Andrzejowi Wysockiemu z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Składamy także podziękowania osobom, które wspólnie z autorami opracowań były przez dwa dni przewodnikami po wybranych obiektach – Sarze Dudzie, Kamilowi Kartasińskiemu, Bożenie Kubit, Annie Kulczyk, Małgorzacie Malanowicz, Aleksandrze Panz, Joannie Puchalik, Katarzynie Trochimowicz, Paulinie Wnuk oraz członkiniom Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej i Kostiumingu „Krynolina”, które w pięknych strojach z epoki towarzyszyły nam w zwiedzaniu.” – pisze w „Przedmowie” do VII tomu „Gliwic znanych i nieznanych” Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej