STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /FOTOGRAFICZNE WIDZENIE TRADYCJI. OBRZĘDY DOROCZNE NA GÓRNYM ŚLĄSKU
Szanowni Państwo - od 4 maja wszystkie Oddziały Muzeum w Gliwicach są już dostępne dla zwiedzających - choć w reżymie sanitarnym, ale to zawsze coś. Jesteśmy z Państwem także ON-LINE - zapraszamy do udziału w wykładach, warsztatach i lekcjach w Internecie!
Pierwszy snopek ozdobiony krzyżem i modlitwa przy nim, okolice Góry św. Anny, nie później niż 1933 r., fot. Paul Schau. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Pierwszy snopek ozdobiony krzyżem i modlitwa przy nim, okolice Góry św. Anny, nie później niż 1933 r., fot. Paul Schau. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Wóz dożynkowy ze żniwiarkami, Ozimek lub Antoniów k. Ozimka (pow. opolski), nie później niż 1929 r., fot. Paul Schau. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Wóz dożynkowy ze żniwiarkami, Ozimek lub Antoniów k. Ozimka (pow. opolski), nie później niż 1929 r., fot. Paul Schau. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Zapalanie świeczek na grobie, Zawadzkie, nie później niż 1931 r. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Zapalanie świeczek na grobie, Zawadzkie, nie później niż 1931 r. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Przygotowywanie betlejki – stajenki bożonarodzeniowej, Górny Śląsk, nie później niż 1931 r., fot. Paul Schau. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Przygotowywanie betlejki – stajenki bożonarodzeniowej, Górny Śląsk, nie później niż 1931 r., fot. Paul Schau. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Kolędowanie z betlejką, Kozłów (pow. gliwicki), nie później niż 1927 r., fot. Paul Schau. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Kolędowanie z betlejką, Kozłów (pow. gliwicki), nie później niż 1927 r., fot. Paul Schau. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Chodzenie z kolebką, Górny Śląsk, lata 20.–30. XX w., fot. Paul Schau. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Chodzenie z kolebką, Górny Śląsk, lata 20.–30. XX w., fot. Paul Schau. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Kolędowanie ze żłobkiem, okolice Ujazdu, nie później niż 1931 r., fot. Paul Schau. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Kolędowanie ze żłobkiem, okolice Ujazdu, nie później niż 1931 r., fot. Paul Schau. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Przygotowanie marzanny do utopienia w rzece, Żerniki (dzielnica Gliwic), nie później niż 1927 r., fot. Paul Schau. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Przygotowanie marzanny do utopienia w rzece, Żerniki (dzielnica Gliwic), nie później niż 1927 r., fot. Paul Schau. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Śmigus-dyngus, czyli oblewanie w Poniedziałek Wielkanocny, Łambinowice (pow. nyski), nie później niż 1931 r., fot. Paul Schau. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Śmigus-dyngus, czyli oblewanie w Poniedziałek Wielkanocny, Łambinowice (pow. nyski), nie później niż 1931 r., fot. Paul Schau. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Uświęcenie pól poprzez polanie wodą święconą i zatykanie krzyżyków, Wójtowa Wieś (ob. dzielnica Gliwic), nie później niż 1927 r., fot. Paul Schau. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Uświęcenie pól poprzez polanie wodą święconą i zatykanie krzyżyków, Wójtowa Wieś (ob. dzielnica Gliwic), nie później niż 1927 r., fot. Paul Schau. Klisza szklana, ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

/

Fotograficzne widzenie tradycji. Obrzędy doroczne na Górnym Śląsku

TERMIN 07 września - 15 listopada 2020
W marcu 2020 roku Muzeum w Gliwicach znalazło się wśród beneficjentów programu „EtnoPolska 2020” – Narodowego Centrum Kultury i MKiDN – otrzymując 63 tys. zł dotacji na projekt „Fotograficzne widzenie tradycji”. Już od 7 września będziemy udostępniać Państwu efekty naszej pracy – zaczynamy od wystawy plenerowej na Rynku w Gliwicach."Po raz pierwszy prezentujemy publiczności znaczącą część zdjęć składających się na unikatową kolekcję starej fotografii z Działu Etnografii Muzeum w Gliwicach, na których utrwalono tradycyjną, coroczną obrzędowość na Górnym Śląsku. Zarówno wystawa plenerowa, jak i przygotowywany katalog, który już pod koniec września oddamy do rąk Czytelników, są zwieńczeniem pracy i badań emerytowanej kierownik Działu Etnografii, Bożeny Kubit" – mówi dyrektor Muzeum w Gliwicach, Grzegorz Krawczyk. "Projekt, prowadzony przez Annę Piontek, jest odpowiedzią na wielokrotnie artykułowane oczekiwania, formułowane przez osoby i środowiska pielęgnujące szybko zanikającą tradycję rodzimą. Ukazanie zatrzymanej w obrazach ulotnej przeszłości i charakteryzującej ją obrzędowości przyczynia się do zrozumienia zwyczajów, które przetrwały, choć często w zmienionej formie, do dzisiaj. Jest również niepowtarzalną możliwością poznania technik fotograficznych i życiorysów fotografów, którzy w okresie przedwojennym uchwycili na szklanych kliszach wyjątkowy obraz Ziemi Gliwickiej i Górnego Śląska. Cieszę się, że ministerialna dotacja w ramach programu „EtnoPolska 2020” pozwoliła na opracowanie i udostępnienie tego wyjątkowego fragmentu zbiorów Muzeum w Gliwicach. To już kolejny raz, gdy Muzeum w Gliwicach otrzymuje tak duże dofinansowanie od MKiDN" – dodaje.
 
Już 7 września 2020 roku na Rynku w Gliwicach zaprezentujemy wystawę plenerową „Fotograficzne widzenie tradycji. Obrzędy doroczne na Górnym Śląsku”. "Naszą ideą było, by prezentowane na niej fotografie i treści korespondowały z otoczeniem i były ukazywane w kontekście jego współczesnych przemian, dlatego przez kolejny miesiąc ekspozycja będzie podróżować po dzielnicach Gliwic, tak by mogło ją zobaczyć jak najwięcej mieszkańców naszego miasta, a także by zabytkowe zdjęcia (dodajmy: technicznie świetnej jakości) mogły zostać ukazane w miejscach, w których były wykonywane prawie sto lat temu. Udostępnienie widzom i czytelnikom wyjątkowej kolekcji fotografii Działu Etnografii Muzeum w Gliwicach pozwala również spojrzeć na przeszłość oczami naszych przodków, dosłownie: zobaczyć przeżywane przez nich chwile, wydarzenia, znaczenia. Emocje, które wbrew pozorom nie różnią się od tych znanych z naszej codzienności" – mówi kierownik projektu „Fotograficzne widzenie tradycji”, Anna Piontek. "Z początkiem października planujemy również spotkania promujące katalog towarzyszący wystawie. Promocje i rozmowy z jego autorką, Bożeną Kubit, będą okazją nie tylko do głębszego poznania tradycji Górnego Śląska, ale także do dzielenia się wiedzą o przeszłości regionu oraz pamiątkami dokumentującymi dawną obrzędowość, także tę miejską".

Wiosna, Lato, Jesień, Zima, czyli od obrzędów przejścia (pożegnania zimy i powitania wiosny) przez związane ze świętami kościelnymi, pracami gospodarczymi aż po te towarzyszące rodzinnym uroczystościom. To pory roku nadawały rytm zamkniętym cyklom życia człowieka i obrzędów, nieraz mających znaczenie symboliczne, a nawet magiczne. Za sprawą wystawy i katalogu „Fotograficzne widzenie tradycji” będzie można poznać bliżej obrzędy najbardziej charakterystyczne dla Górnego Śląska, których wizerunki zostały utrwalone w latach 20. I 30. XX wieku przez działających na terenie Ziemi Gliwickiej fotografów. Materiał fotograficzny, który znalazł się w przedwojennej kolekcji gliwickiego Muzeum, był wielokrotnie wykorzystywany w latach 20. i 30. XX w. w regionalnych i lokalnych publikacjach książkowych (jak np. w Oberschlesien ein Land deutscher Kultur, Gleiwitz 1921), jak i – a może przede wszystkim – w wydaniach gazetowych. W szczególności zdjęcia te publikowano w „Oberschlesien im Bild”, który był ilustrowanym dodatkiem do gazety „Der Oberschlesische Wanderer” – pisze we wstępie do katalogu Bożena Kubit. Jej badaniom zawdzięczamy odkrycie w kolekcji gliwickiego Muzeum między innymi cyklu fotograficznego Paula Schaua, którego zdjęcia również prezentujemy w ramach projektu. Wystawa i katalog „Fotograficzne widzenie tradycji” stanowią w ten sposób interesujące badawczo połączenie płaszczyzny obrzędowości dorocznej z dawną fotografią. Jak pisze autorka we wstępie do katalogu: Obie te sfery w tym przypadku, w przypadku niezwykłego regionu, jakim jest Górny Śląsk, zasługują na szczególną uwagę. „Zachowane na tym obszarze zwyczaje doroczne stanowią najbardziej zajmujący zespół, jaki jeszcze istnieje w granicach Polski. Większość tych zwyczajów należy też do najdawniejszych w Europie Środkowej. Nic też dziwnego, że to, co znajdujemy na Śląsku w zakresie dorocznych zwyczajów obrzędowych, zwraca powszechną uwagę przede wszystkim ze względu na swoją archaiczność” – pisał przed pół wiekiem Mieczysław Gładysz, nestor polskiej etnografii, a także dyrektor Muzeum w Gliwicach w latach 1945–1951. Pomimo tego, że słowa te zapisane zostały ponad 50 lat temu, są one nadal aktualne, a tym bardziej odnoszą się do okresu międzywojennego, którego dotyczy niniejsza publikacja.

Zarówno katalog (zawierający około 150 archiwalnych fotografii), jak i wystawa udostępnione zostaną w językach polskim i niemieckim, a wydawnictwo dystrybuowane będzie przez Muzeum w Gliwicach bezpłatnie – w pierwszej kolejności katalog trafi do bibliotek, szkół, domów kultury, a także stowarzyszeń i organizacji pielęgnujących lokalne tradycje. Zapraszamy do kontaktu instytucje zainteresowane jego otrzymaniem. Zapraszamy również do kontaktu samorządy i instytucje zainteresowane prezentacją wystawy plenerowej.

W ramach oferty edukacyjnej Muzeum w Gliwicach zapraszamy także do uczestnictwa w zajęciach „Fotograficzne widzenie tradycji. Rok obrzędowy na Górnym Śląsku” – przygotowanych w oparciu o wystawę i katalog. Zajęcia będą dostępne od października w Zamku Piastowskim (bądź w formie on-line). W dzielnicach, w których zagości wystawa, szkoły i przedszkola będą mogły również zaprosić edukatorów muzealnych na zajęcia stacjonarne. Klasy w nich uczestniczące otrzymają egzemplarz katalogu, który może stać się inspiracją do odkrywania tradycji górnośląskich także przez najmłodszych.

 
 
 

Fotograficzne widzenie tradycji. Obrzędy doroczne na Górnym Śląsku. Wystawa i katalog prezentujące kolekcję fotografii Działu Etnografii Muzeum w Gliwicach

7.09-13.09 Rynek

14.09-20.09 Żerniki nowy tor do jazdy na rolkach w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła pw. Jana Chrzciciela w Żernikach (ul. Żernicka)

21.09-27.09 os. Kopernika, przy ul. Centaura (koło poczty)

28.09-4.10 Stare Gliwice, alejka od szkoły od ul. Rubinowej

5.10-11.10 Brzezinka, parking przy kościele pw. św. Jadwigi (ul. Zamojska)

12.10-18.10 Łabędy – plac przed „Łabędziem”, od ul. Przyszowskiej

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2020”

 

Mimo zakończenia projektu, wystawa dalej podróżuje i można ją zobaczyć w kolejnych lokalizacjach:


19.10-25.10
Trynek, wzdłuż ul. Żwirki i Wigury od skrzyżowania z ul. Jasną do skrzyżowania z ul. Asnyka, Gliwice

26.10-1.11
Obrońców Pokoju, plac przy ul. Paderewskiego, naprzeciwko sklepu Biedronka, Gliwice

2.11-15.11
Zawadzkie, przy Kinoteatrze, ul. Dworcowa

 

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej