STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /DOFINANSOWANIE ZAKUPU FOTOGRAFII - STRATEGICZNA ROZBUDOWA KOLEKCJI FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ MUZEUM W GLIWICACH
Z uwagi na rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem inwestycji mającej na celu modernizację zabytkowego kompleksu urbanistycznego Radiostacja Gliwice i utworzenie w nim nowej, stałej wystawy muzealnej, począwszy od 7 marca 2022 r. aż do odwołania, ODDZIAŁ RADIOSTACJA GLIWICE, ul. Tarnogórska 129, BĘDZIE UDOSTĘPNIONY dla zwiedzających WYŁĄCZNIE W PIĄTKI w godzinach 10:00 - 16:00 oraz w SOBOTY i NIEDZIELE w godzinach 11:00 - 16:00. Zapisy na zwiedzanie grupowe przyjmujemy pod numerem telefonu 783 560 006 oraz adresem mailowym: zapisy@muzeum.gliwice.pl. Przepraszamy za niedogodności. Dyrekcja Muzeum w Gliwicach *** W KAŻDĄ SOBOTĘ wszystkie wystawy we wszystkich Oddziałach Muzeum w Gliwicach ZWIEDZAĆ można BEZPŁATNIE! Zapraszamy! *** Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania. Ze względu na duże zainteresowanie naszymi wystawami czasowymi, prosimy również o przestrzeganie godzin odwiedzania ekspozycji - ostatnie wejście na wystawy jest możliwe najpóźniej pół godziny przed ich zamknięciem, po zakupie biletów. Dziękujemy!
/

Dofinansowanie zakupu fotografii - strategiczna rozbudowa kolekcji Fotografii Artystycznej Muzeum w Gliwicach

TERMIN piątek, 29 lipca 2022

POBIERZ PUBLIKACJĘ ONLINE

Projekt to kolejny etap rozbudowy kolekcji, po dotacji którą, Czytelnia Sztuki, Muzeum w Gliwicach otrzymała w 2019 roku. Naszą ambicją jest, by różne tendencje składające się na proces ewolucji fotografii XX i XXI z terenów Europy Środkowo-Wschodniej, były reprezentowane za pomocą najbardziej wybitnych obiektów. Jako strategię rozwoju kolekcji pragniemy rozwinąć prezencję artystów związanych z tendencjami neoawangardowymi, artystów i artystek zajmujących się fotoreportażem, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii humanistycznej, chcemy także poszerzyć zbiór historycznej fotografii podejmującej temat przemysłu. Zależy nam także na uwzględnianiu prac fotografek, które pomimo artystycznych dokonań nie znalazły jeszcze miejsca w kanonie. Program merytoryczny, na podstawie którego budowana jest kolekcja fotografii artystycznej w Muzeum w Gliwicach, odnosi się do dziedzictwa Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego (GTF). Dział Fotografii Artystycznej (DFA) Muzeum w Gliwicach został wyodrębniony z Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w 2010 roku. Za strategiczne uznaliśmy sprofilowanie zbiorów w zakresie medium, którego rozwój na gruncie sztuki ma w Gliwicach kilkudziesięcioletnią tradycję. Trzon stanowią prace twórców związanych z GTF-em, działającym z przerwami w latach 1951–2000 – tj. fotografie artystyczne, pierwotnie w strukturach Działu Sztuki, kolekcjonowane od roku 1992. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu: "Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej".

W ramach edycji projektu w 2022 roku zakupiono 49 dzieł czterech artystów i jednej artystki: Bronisława Schlabsa, Jerzego Lewczyńskiego, Bogdana Dziworskiego, Henryka Hermanowicza i Krystyny Gorazdowskiej. Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 70 000 zł. Całkowita wartość: 88 960,06 zł

Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej