STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /„DAĆ ŚWIADECTWO PRAWDZIE”. 80. ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI KS. DRA ANTONIEGO KORCZOKA (1891-1941) – MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
/

„Dać świadectwo prawdzie”. 80. rocznica męczeńskiej śmierci ks. dra Antoniego Korczoka (1891-1941) – międzynarodowa konferencja naukowa

TERMIN sobota, 2 października 2021
Rok 2021 jest w diecezji gliwickiej Rokiem Pamięci Księdza Proboszcza Doktora Antoniego Korczoka. Mija właśnie  80 lat od męczeńskiej śmierci w obozie koncentracyjnym w Dachau tego katolickiego duchownego, historyka Kościoła, działacza społecznego w Gliwicach i Zabrzu, kapelana wojskowego, więźnia i ofiary, której nie udowodniono żadnej winy. Ks. Antoni Korczok już za życia zyskał przydomek „jałmużnika” a dziś porównuje się go do św. Alojzego. W sobotę, 2 października w domu katechetycznym parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy, gdzie ks. Koroczok był proboszczem, odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona jego osobie. Jej organizatorami są parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt, Theologische Fakultät Fulda & Marburg, Muzeum w Gliwicach, Instytut Pamięci Narodowej – oddział w Katowicach, Diecezję Gliwicką (Sekcja Kultury Chrześcijańskiej) oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – oddział w Gliwicach. W konferencji wezmą udział ks. dr hab. Krystian Kałuża, ks. dr Piotr Grzegorzewicz, bp prof. dr hab. Jan Kopiec,  dr Philipp Thull, ks. dr Rafał Biniek, dr Bogusław Tracz, dr Sebastian Rosenbaum, dr Mirosław Węcki, ks. dr hab. Piotr Górecki, ks. mgr-lic. Sebastian Wiśniewski. Konferencja zainauguruje Dni Kultury Chrześcijańskiej w diecezji gliwickiej. A od 5 października na platformie ZOOM zapraszamy grupy szkolne uczniów od kl. VI SP oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do uczestnictwa w przygotowanej przez Muzeum w Gliwicach lekcję pt.  „<Błogosławię moim wrogom> – ks. dr Antoni Korczok (1891- 1941)”, przybliżającej nie tylko postać tego wybitnego kapłana, ale też sytuację Kościoła na Górnym Śląsku w okresie II wojny światowej.  

Ks. dr Antoni Korczok (1891-1941) podczas II wojny światowej był proboszczem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Gliwicach – Sośnicy. Ponieważ znany był  z działalności społecznej i tego, że pomagał potrzebującym bez względu na ich narodowość, niezłomną postawę przypłacił prześladowaniem. Został aresztowany przez gestapo w 1940 roku, początkowo więziony był w Gliwicach i Wrocławiu, następnie 20 września 1940 roku został przewieziony do KL Dachau, gdzie otrzymał numer więźnia 19 953. W obozie skierowano go do pracy przy przeładunku węgla. Ponieważ nie zrezygnował z duszpasterskiej posługi, ale gromadził współwięźniów na modlitwę w języku polskim i udzielał im sakramentu pojednania, został dwukrotnie ciężko pobity przez straż obozową i obarczony jeszcze cięższymi pracami fizycznymi. W międzyczasie toczył się przeciwko niemu przewód sądowy, w trakcie którego jednak nie zdołano udowodnić mu żadnej winy. Na 6 lutego 1941 r. zarządzono jego zwolnienie z KL Dachau. Jednak dzień wcześniej, 5 lutego, ks. Antoni Korczok został na rozkaz Gestapo zastrzelony przez strażników obozowych. Po wojnie urnę z jego prochami przewieziono do Gliwic-Sośnicy i pochowano w parafii, gdzie przez ostatnie lata swego życia był proboszczem.

 
Wydarzenie rozpocznie się 2.10.2021 o godzinie 13:30 w Domu Katechetycznym, gdzie nastąpi otwarcie konferencji. Zwieńczeniem spotkania będzie uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Gliwickiego Jana Kopca. Wszystkich serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu i zachęcamy także do wcześniejszego zapoznania się z planem konferencji.

 
PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ
Sobota, 2 października 2021 r., Dom Katechetyczny
 
13:30 Otwarcie konferencji
ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO – dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych UO
ks. dr Piotr Grzegorzewicz – proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Sośnicy
 
I część sesji
13:50–15:10
Prowadzi ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO
 
13:50 – 14:20: bp prof. dr hab. Jan Kopiec, Gliwice: Kościół na Śląsku w okresie II wojny światowej
14:20 – 14:45: dr Philipp Thull, Theologische Fakultät Fulda: Die freiwillige Annahme des Todes um des Glaubens willen. Das Martyrium aus kirchenrechtlicher Perspektive (Dobrowolne przyjęcie śmierci ze względu na wiarę. Męczeństwo z perspektywy kanonicznej)
14:45 – 15:10: ks. dr Rafał Biniek, Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt: Martyrologiczny wymiar tożsamości i posługi kapłana
15:10 – 15:40 – przerwa
 
II część sesji
15:40 – 17:40
Prowadzi ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO
 
15:40 – 16:05: dr Bogusław Tracz, IPN Katowice: Ks. Antoni Korczok (1891–1941) – zarys biograficzny
16:05 – 16:25: dr Sebastian Rosenbaum IPN Katowice, dr Mirosław Węcki, IPN Katowice; Uniwersytet Śląski, Losy ks. Antoniego Korczoka na tle nazistowskiej polityki wobec Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku (casus Gliwic i Zabrza)
16:25 – 16:40: ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO: Specyfika duszpasterskiej posługi ks. Antoniego Korczoka
16:40 – 17:00: ks. mgr-lic. Sebastian Wiśniewski, Gliwice: Dowody męczeńskiej śmierci ks. Antoniego Korczoka
17:00 – 17:40 – dyskusja i podsumowanie oraz przejście do kościoła parafialnego
 
KIERMASZ PARAFIALNY
Centralne obchody Roku Pamięci Księdza Proboszcza Doktora Antoniego Korczoka
 
18:00 – Uroczysta Msza św., pod przewodnictwem Biskupa Gliwickiego Jana Kopca, z okazji 110. rocznicy erygowania parafii, 92. rocznicy poświęcenia kościoła parafialnego i roku poświęconego pamięci ks. proboszcza dra Antoniego Korczoka oraz rozpoczęcia dni kultury chrześcijańskiej w diecezji gliwickiej.

 

Organizatorzy wydarzenia: Parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt, Theologische Fakultät Fulda & Marburg, Muzeum w Gliwicach, Instytut Pamięci Narodowej – oddział w Katowicach, Diecezja Gliwicka (Sekcja Kultury Chrześcijańskiej), Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – oddział w Gliwicach.
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej