STRONA GŁÓWNA / KALENDARZ WYDARZEŃ /CZAS PRZEŁOMÓW – GÓRNY ŚLĄSK W XX WIEKU. CYKL HISTORYCZNYCH WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI W RADIOSTACJI GLIWICE
Szanowni Państwo, informujemy, że od 6 do 8 sierpnia Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej będzie nieczynne - w tych dniach zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej w Radiostacji Gliwice.*** 9 sierpnia wstęp do Radiostacji Gliwice będzie bezpłatny. W tym dniu z przyczyn technicznych w Radiostacji nie będzie można dokonać zakupu wydawnictw i pamiątek - zapraszamy w tym celu do innych oddziałów Muzeum w Gliwicach.*** 12 sierpnia wystawa "Oazy wolności" w Ruinach Teatru Victoria będzie dostępna dla zwiedzających do godz. 16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.30). Za utrudnienia przepraszamy. *** Uwaga! W sobotę, 15 sierpnia w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny będące również Świętem Wojska Polskiego wszystkie Oddziały Muzeum w Gliwicach będą nieczynne. 15 sierpnia również Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej oraz Centrum Informacji Turystycznej będą nieczynne. *** Dodatkowo, w niedzielę, 16 sierpnia niedostępny dla zwiedzających będzie Oddział Odlewnictwa Artystycznego. *** Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z zasadami zwiedzania Muzeum w czasie obowiązywania stanu epidemii. Dziękujemy!
/

Czas przełomów – Górny Śląsk w XX wieku. Cykl historycznych warsztatów dla nauczycieli w Radiostacji Gliwice

TERMIN czwartek, 28 listopada 2019
MIEJSCE Radiostacja Gliwice

Warsztaty zorganizowane przez Muzeum w Gliwicach przy współpracy z IPN Katowice oraz Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach, skierowane są do nauczycieli. Cykl składa się z czterech bloków tematycznych dotyczących przełomowych momentów w dziejach Górnego Śląska w XX wieku. Do poprowadzenia warsztatów zaprosiliśmy doświadczoną kadrę historyków, którzy na co dzień nie tylko badają najnowsze dzieje naszego regiony, ale uczestniczą również w przygotowaniu podstawy programowej oraz scenariuszy zajęć do nauczania historii, a także specjalizują się w pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą. Oprócz wykładów merytorycznych zaprezentowane zostaną materiały edukacyjne dotyczące poszczególnych zagadnień, źródła oraz miejsca pamięci.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają pakiet zawierający:
- imienny certyfikat
- materiały edukacyjne, w tym publikacje,
- scenariusze zajęć.

Miejsce: Radiostacja Gliwice, oddział Muzeum w Gliwicach,
ul. Tarnogórska 129
Zapisy i szczegółowe informacje:
Zbigniew Gołasz (32) 300 04 04, Anna Piontek (32) 231 08 54
mail: warsztaty@muzeum.gliwice.pl
Organizator: Muzeum w Gliwicach
Współpraca: Oddział IPN w Katowicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Ogólnopolskie Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu warsztatów oraz ich odwołania, gdy liczba zapisanych osób będzie niewystarczająca (minimum 10 osób).
Informacja o odwołaniu warsztatów zostanie przekazana zapisanym uczestnikom minimum dwa dni przed datą warsztatów.

28.11.2019: Stan wojenny

10.00 – Przywitanie
10.05 – Grudniowy wstał świt, nie wiedział nikt nic… Stan wojenny w Polsce (Angelika Blinda, OBEN IPN w Katowicach)
10.35 – Stan wojenny. Omówienie wystawy i teki edukacyjnej IPN (Angelika Blinda i Magdalena Duber, OBEN IPN w Katowicach)
11.05 – Stan wojenny w piosenkach z epoki. Utwory muzyczne jako źródło do nauczania o zagadnieniu (Magdalena Duber, OBEN IPN w Katowicach)
11.35 przerwa kawowa
12.00 – „Wujek” – miejsce pamięci (Michał Dzióbek, ŚCWiS)
12.30 – Portal „Gliwicka opozycja 1945–1990”. O projekcie i możliwościach wykorzystania go w edukacji (Karol Chwastek, ŚCWiS)
13.00 – Dyskusja i podsumowanie warsztatów

Warsztaty w 2020

Luty 2020: „Końca wojny nie było”. Rok 1945 na Górnym Śląsku

10.00 – Przywitanie.
10.05 – Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku (dr Bogusław Tracz, OBBH IPN w Katowicach)
10.35 – Prezentacja teki edukacyjnej „Deportacje Górnoślązaków do ZSRS” (dr Kornelia Banaś, OBEN IPN w Katowicach)
11.05 – Materiały edukacyjne IPN dotyczące roku 1945 na Górnym Śląsku. Prezentacja wystawy (Ryszard Mozgol lub Angelika Blinda, OBEN IPN w Katowicach)
11.35 – przerwa kawowa
12.00 – Obóz specjalny NKWD w Toszku w świetle najnowszych ustaleń (dr Dariusz Węgrzyn, OBBH IPN w Katowicach)
12.30 – Obóz „Zgoda” jako egzemplifikacja represji władz komunistycznych wobec ludności autochtonicznej na Górnym Śląsku (dr Sebastian Rosenbaum, OBBH IPN w Katowicach)
13.00 – „Szychta niewolników” – filmy dokumentalne jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu o pracy przymusowej (Zbigniew Gołasz, Muzeum w Gliwicach)
13.30 – Dyskusja i zakończenie warsztatów


Marzec 2020: Od narodowej rewolty do podziału regionu. Górny Śląsk w latach 1918–1922

10.00 – Przywitanie
10.05 – Kuratorskie oprowadzanie po wystawie o wojskach międzysojuszniczych na Górnym Śląsku (Zbigniew Gołasz, Muzeum w Gliwicach)
10.30 – Projekty edukacyjne IPN w Katowicach dotyczące okresu powstań Śląskich i plebiscytu (Ryszard Mozgol, OBEN IPN w Katowicach)
11.00 – „Powstańcy to wiara, nadzieja i cud” – ocalmy groby Powstańców Śląskich od zapomnienia! Prezentacja projektu i omówienie możliwości jego wykorzystania w aktywizacji młodzieży (Jan Kwaśniewicz, OBUWiM IPN w Katowicach)
11.30 – przerwa kawowa
12.00 – Prezentacja projektów edukacyjnych Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności dotyczących okresu powstań śląskich (Michał Dzióbek, ŚCWiS)
12.30 – Prezentacja projektów Muzeum w Gliwicach dotyczących okresu powstań śląskich w powiecie gliwicko–toszeckim (Zbigniew Gołasz, Muzeum w Gliwicach)
13.00 – Wojciech Korfanty – trybun – polityk – dyktator powstania. Prezentacja najnowszych publikacji (dr Sebastian Rosenbaum, OBBH IPN w Katowicach)
13.30 – zakończenie warsztatów


Maj 2020: Rok 1939 na Górnym Śląsku

10.00 – Przywitanie
10.05 – „Halo, tu Gliwice!” Radiostacja w Gliwicach– miejsce pamięci i edukacji. Oprowadzanie i pokaz filmu dokumentalnego (Zbigniew Gołasz, Muzeum w Gliwicach)
11.00 – Dywersanci, freikorzyści, prowokatorzy. Specyfika działań wojennych na Górnym Śląsku w 1939 r. (dr hab. Grzegorz Bębnik, OBBH IPN w Katowicach)
11.25 – Policja Województwa Śląskiego w walce z dywersją i w obronie granicy (Grzegorz Grześkowiak, Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939)
11.50 – przerwa kawowa
12.15 – Miejsca pamięci przy K.W. Policji w Katowicach oraz materiały edukacyjne Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939. Prezentacja (Grzegorz Grześkowiak, Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939
12.40 – „Z dnia na dzień stali się zwierzyną łowną”. „Sonderfahndungsbuch Polen” jako źródło do nauczania o represjach nazistowskich na Górnym Śląsku (Zbigniew Gołasz, Muzeum w Gliwicach)
13.05 – Prezentacja materiałów dydaktycznych IPN o 1939 r. (Angelika Blinda/Magdalena Duber, OBEN IPN w Katowicach)
13.30 – zakończenie warsztatów. Wręczenie certyfikatów