/

Żydzi na Górnym Śląsku / Jews in Upper Silesia

AUTOR Bożena Kubit

ROK WYDANIA 2019

INFORMACJE Gliwice
Oprawa: miękka
134 s. : il. (w tym kolor.)
Wymiar: 16x16 cm
ISBN: 978-83-951199-9-6(PL)
ISBN: 978-83-953910-1-9(EN)
Wydawca | Muzeum w Gliwicach

20.00 PLN
+
-

Możliwość wysyłki bądź odbioru w Willi Caro po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub wypełnieniu formularza w koszyku

Przewodnik dostępny w języku polskim lub angielskim. Prosimy o informację, którą wersję językową chcecie Państwo zakupić.

The guide is available in Polish or English. Please let us know which language version you want to buy.

Oryginalne, zachowane w niewielkiej liczbie judaika górnośląskie oraz rozliczne dokumenty i ilustracje związane z historią Żydów Górnośląskich – unikatowe i w większości przedstawiane publicznie po raz pierwszy. Prezentacja, wizualna i tekstowa, wszystkich synagog górnośląskich – w większości już nieistniejących – oraz cmentarzy żydowskich znajdujących się na terenie regionu. Życiorysy i dorobek kilkudziesięciu najbardziej znaczących przedstawicieli żydowskiej społeczności: przemysłowców, ludzi nauki, kultury, a także najwybitniejszych rabinów górnośląskich. To tylko wybrane wątki, jakie przybliża wystawa stała Żydzi na Górnym Śląsku, w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich oddziale Muzeum w Gliwicach. Niniejszy przewodnik nie tylko kataloguje zagadnienia i zabytki, które odnajdziecie Państwo na wystawie, ale stanowi znaczące rozszerzenie i uzupełnienie poruszanych na ekspozycji tematów i narracji.

Żydzi na Górnym Śląsku. Wystawa stała w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich

[...] Dzieje Żydów Górnego Śląska to temat ogromny i wielowątkowy, w niewielkim stopniu dotychczas przebadany. Przygotowania do wystawy – prowadzone we współpracy z wieloma osobami – poprzedzone zostały dogłębnymi badaniami oraz kwerendami archiwalnymi, bibliotecznymi i muzealnymi w ośrodkach górnośląskich, w innych miastach Polski oraz za granicą, między innymi w Berlinie, Jerozolimie i Nowym Jorku. W efekcie tych działań na ekspozycji znalazły się oryginalne, zachowane w niewielkiej liczbie, judaika górnośląskie oraz rozliczne dokumenty i ilustracje związane z historią Żydów górnośląskich, niekiedy unikatowe i w większości przedstawiane publicznie po raz pierwszy.
Niniejsza publikacja zawiera podstawowe teksty obecne na wystawie oraz przykładowe ilustracje. Wiele zagadnień prezentowanych na ekspozycji nie mieści się w tym opracowaniu – tematy te znajdą miejsce w kolejnych publikacjach przygotowywanych przez Muzeum w Gliwicach.

Jews in Upper Silesia. Permanent exhibition at the Upper Silesian Jews House of Remembrance

[...] The history of Jews in Upper Silesia is a very broad and complex subject that so far has not been thoroughly researched. Working on the exhibition involved many individuals and was preceded by in-depth studies and research conducted in the archives, libraries and museums of Upper Silesia and various cities in Poland and abroad, e.g. Berlin, Jerusalem and New York. Thanks to these efforts, the exposition boasts original surviving Upper Silesian Judaica as well as numerous documents and illustrations concerning the history of local Jewry, many of them unique and presented to the wide audience for the first time.
The catalogue comprises basic texts from the exhibition as well as illustrations of displayed objects. Many issues raised in the exposition have not been included in the catalogue due to limited space; all of them will be discussed in the planned future publications of the Museum in Gliwice.

Polecane

30.00 PLN
Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach
60.00 PLN
Wojciech Prażmowski. Portret wewnętrzny

Powiązane wystawy

Tytul

Żydzi na Górnym Śląsku

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich