STRONA GŁÓWNA / EDUKACJA /WSZECHNICA PAU W GLIWICACH: „DATOWANIE RADIOWĘGLOWE I JEGO ZNACZENIE”
/

Wszechnica PAU w Gliwicach: „Datowanie radiowęglowe i jego znaczenie”

TERMIN czwartek, 23 lutego 2023 godz. 16:00
MIEJSCE Willa Caro
Zapraszamy na kolejny wykład w ramach Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej prowadzonej przez Polską Akademię Umiejętności, który odbędzie się 23 lutego 2023 (czwartek) o godz. 16.00 w Willi Caro. Gościem lutego spotkania będzie prof. Natalia Piotrowska z Zakładu Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 
Na wykładzie przedstawione zostaną podstawy metody wyznaczania wieku bazującej na obecności naturalnego radioizotopu węgla (14C) w biosferze, atmosferze i litosferze Ziemi. Stosowana jest ona powszechnie w datowaniu osadów geologicznych, stanowisk archeologicznych i obiektów historycznych. Służy multidyscyplinarnym badaniom zmian klimatu i środowiska w przeszłości, zapisanym w różnych naturalnych archiwach: osadach morskich i jeziornych, lessach, torfach, naciekach jaskiniowych, pozwalając umiejscowić te zmiany na kalendarzowej skali czasu. Prelegentka przedstawi kilka ciekawych przykładów określania wieku dla różnych obiektów, w tym muzealnych, nad którymi pracowała w ostatnim czasie.
 
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy!
 
 
dr hab. inż. Natalia Piotrowska, prof. PŚ - ukończyła studia na kierunku Fizyka Techniczna Politechniki Śląskiej w roku 2000, uzyskała doktorat w naukach fizycznych w 2005 roku oraz habilitację w geologii w roku 2016 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kieruje Laboratorium 14C i Spektrometrii Mas. Tematyka prowadzonych przez nią prac badawczych to styk nauk o Ziemi i środowisku oraz fizyki jądrowej. Zajmuje się głównie datowaniem radiowęglowym, tworzeniem chronologii, jak również zastosowaniami analiz izotopów stabilnych
w naukach o Ziemi i archeologii.
 
Laboratorium 14C i Spektrometrii Mas to pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych na świecie laboratoriów zajmujących się pomiarami radioaktywności izotopu węgla 14C (radiowęgla). Zostało założone ponad pół wieku temu przez europejskiego pioniera badań na tym polu prof. Włodzimierza Mościckiego. Laboratorium 14C i Spektrometrii Mas jest jedynym laboratorium badawczym w Polsce, w którym wykonywać można zarówno datowanie radiowęglowe przy pomocy różnych technik, jak
i pomiary składu lekkich izotopów stabilnych różnorodnych materiałów. Badania wykonywane przez kilkanaście osób pracujących w Laboratorium mają zasięg międzynarodowy i krajowy. Obecnie Laboratorium wykonuje ok. 500 analiz radiowęglowych i podobną liczbę analiz izotopowych rocznie dla potrzeb nauk o Ziemi i środowisku, archeologii, historii oraz oznaczania zawartości biowęgla. Więcej: https://www.polsl.pl/rif/c14lab/
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej