Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z zasadami zwiedzania Muzeum w czasie obowiązywania stanu epidemii. Dziękujemy!

Znaleziska archeologiczne na ul. Dworcowej

Prace przygotowawcze do budowy DTŚ w Gliwicach,  przynoszą nowe zaskakujące odkrycia archeologiczne.  Pierwszego z nich dokonali pracownicy budowlani podczas wyburzania fundamentów  XX-wiecznej kamienicy przy ul. Dworcowej.  Przypadkowo odsłonili 4 pochówki szkieletowe.  Niestety 3 z nich zostały  zniszczone w trackie robót ziemnych, co w znacznym stopniu utrudnia  ich dalszą interpretację. Jednak wezwanym na miejsce archeologom  z gliwickiego Muzeum udało się zabezpieczyć ostatni z grobów (fot. 1).

 

Dziś po wstępnej analizie  jesteś niemal 100 procentowo pewni, że mamy do czynienia z grobami powstałymi przed budową kamienicy. Wbrew wcześniejszym spekulacjom,  na zachowanych szczątkach kostnych nie stwierdzono śladów urazów powstałych w wyniku zabójstwa.  Trudno dokładnie ustalić czas złożenia zmarłych do grobu,  ale wstępnie  możemy go określić  od XV do XIX  w.  Dzięki tej mogile zbiorowej mogliśmy przebadać wykopaliskowo odsłoniętą dalszą część piwnicy.  Zaskakująco w trakcie prac archeologicznych odsłonięto kolejny pochówek (fot. 2).

Jednak co ciekawe pochodzi on  z dużo wcześniejszego okresu, który wstępnie możemy datować na około 800 do 550 lat p.n.e.  Jest to bardzo cenne znalezisko archeologiczne. W obrębie dzisiejszych Gliwic mamy jedno cmentarzysko kultury łużyckiej, odslonięte w okresie przedwojennym w Łabędach. Jednak, po mimo licznych prac archeologicznych w obrębie naszego miasta, nie znaleźliśmy obiektu, który można wiązać z tą kulturą.
Pochówek odsłonięto tylko częściowo, ponieważ znajdował się pod ścianą fundamentową kamienicy. Bardzo źle zachowany szkielet leży na wznak w przybliżeniu na osi N-S, w pozycji wyprostowanej z rękami złożonymi w okolicach miednicy, z głową w kierunku południowym.  Niestety przy zmarłym nie znaleziono  darów grobowych w postaci całych naczyń lub wyrobów metalowych.  Drobne ułamki ceramiki  pozwala ją nam tylko  wstępnie określić chronologię stanowiska.

Tym samym mamy tutaj do czynienia z prawdziwą zagadką archeologiczną.  Jeżeli dalsze prace archeologiczne potwierdzą naszą wstępną interpretację to  na stosunkowo niewielkim obszarze  znajduje się cmentarzysko pradziejowe i nowożytna mogiła.

Obecnie kości znajdują się w analizie antropologicznej, w późniejszym czasie planowane jest wykonanie dwóch prób metodą C14 w celu uściślenia chronologii znaleziska.