Zbiory- Malarstwo

Muzeum posiada kolekcję europejskiego malarstwa nowożytnego, nowoczesnego i współczesnego. Obrazy pochodzą z przedwojennych zbiorów Oberschlesisches Museum in Gleiwitz oraz darów, zakupów i przekazów po 1945 roku.

Najstarszym w kolekcji obrazem jest „Alegoria Mądrości Bożej” (Sapientia Dei, Scientia Beata) z okresu wczesnego renesansu. Obraz reprezentujący renesansową szkołę florencką, przypuszczalne namalował Bernandino Fungai uczeń Domenica Ghirlandaia. Do kręgu sztuki północnej, lecz bliskiej w wyrazie włoskiej należy „Portret chłopca” Antona Möllera z 1586 roku, artysty pochodzącego z Królewca, związanego z dworami europejskich monarchów i patrycjatem Gdańska.

Bardzo interesującą grupę dawnych dzieł tworzą obrazy z kolekcji  Oberschlesisches Museum in Gleiwitz, między innymi „Pejzaż” Johanna Christiana Bendelera (1688-1728),  „Widok Werony” Willy’ego Jaeckela, czy portrety rodziny van Crufft z 1626 roku namalowany przypuszczalnie w Kolonii. Najstarsze i wybitne dzieła są eksponowane na stałej wystawie w Willi Caro. W muzealnej kolekcji są także interesujące pejzaże, sceny rodzajowe i portrety z kręgu europejskiej sztuki XVIII-wiecznej. Do wybitnych obrazów XIX-wiecznych należą portrety autorstwa Karla Wilhelma Wacha (1787-1845 ) i Gustawa Adolfa Boenischa (1802-1887).

Z początku XX wieku pochodzą interesujące kompozycje Hansa Zimbala (1889-1961) czy Alexandra Bernharda Hoffmana (1895-1967), bardzo znanych artystów związanych z Wrocławską Akademią Sztuki oraz dzieło znanego artysty i pedagoga Akademii w Karlsruhe  Hermanna Göhlera (1874-1959) – „Widok parku w Wiesbaden”.  Malarstwo dwudziestolecia reprezentują głównie dzieła znanych artystów śląskich Vincenta Lucasa Mrzygłoda (1884-1952), Georga Rasela (1882-1945 ), Maxa Reimitza (1891-1973), od 1931 roku przewodniczącego kłodzkiej Grupy Artystycznej (Kunstgruppe des Vereins für Glatzer Heimatkunde) i Georga Paula Heyducka (1898 – 1962).

Po 1945 roku Muzeum pozyskiwało głównie prace wybitnych artystów gliwickich i zabrzańskich związanych początkowo z Oddziałem ZPAP Gliwice-Zabrze, a następnie Okręgiem ZPAP Gliwice-Zabrze. Muzeum posiada obrazy Ireny Nowakowskiej Acedańskiej, Zygmunta Acedańskiego, Fryderyka Antoniego Haydera, Wandy Pociej Uklejowej, Władysława Uklei, Władysława Mandzieja, Olgierda Bierwiaczonka i Witolda Pałki z Katowic, Krystyny Zimy Celewicz, Kazimierza Paprockiego,  Konstantego Teodorowicza, Haliny Schiwujowej, Norberta Paprotnego i Bronisława Gruchela z Zabrza, Mariana Bietkowskiego, Janiny Walas, Georgija Safronowa, Ewy Bieńczyckiej, Mirosława Goliszewskiego, Heleny Goldy-Błahut, Grażyny Guerrero, Marii Konopackiej.

Obecnie Muzeum współuczestnicząc w dorocznych plenerach malarskich „Moje miasto” pozyskuje najciekawsze prace także od artystów młodszego pokolenia.

Jolanta Wnuk

 

„Ecce Homo”, przypisywany wg tradycji malarzowi hiszpańskiemu Luisowi de Morales (1520-1586)

Bernardino Fungai (?), „Alegoria Mądrości Bożej”, Siena(?), lata 90. XV w., technika mieszana, deska

Anton Möller (1563-1613) „Portret chłopca”, Gdańsk, 1586 r., olej, deska

„Cud Mojżesza”, Niemcy pd, XVII w.,olej, płótno

„Para żurawi popielatych”, Holandia(?), XVII w.(?), olej, płótno

„Kwiaty w wazonie”, autor Jan van Huysum ( 1682-1749 ), Holandia, pocz. XVIII w., olej, płótno

„Portret króla Ludwika XIV” wg Hyacinthe Rigaud (1659-1743), kopia warsztatowa(?), Francja, XVII/XVIII w., olej, płótno

„Dama z różą”, Niemcy, 2. poł. XVIII w.,olej, płótno

"Pejzaż nadreński z Stolberg”, autor Hermann Schnee (1840-1926 ), Berlin, lata 80. XIX w.,olej, płótno

„Portret mężczyzny z brodą”, autor Antoni Stefanowicz, Polska, Lwów,1894 r.,olej, płótno

„Portret chłopca”, autor Franz Seraph von Lenbach (1836 ?1904), Monachium, pocz. XX w., pastel, technika mieszana

Portret księdza Johannesa Chrząszcza – proboszcza pyskowickiego, współzałożyciela Muzeum w Gliwicach, autor Wincenty Łukasz Mrzygłód (Lucas Mrzyglod), Śląsk, Paczyna, 1927 r., olej, płótno

„Kościół drewniany”, autor Josef Sczes-Selde (1887-1950), Śląsk, Zabrze, lata 1918-1939, olej, płótno

„Budujemy nowe domy”, autor Fryderyk Antoni Hayder, Gliwice, 1958 r., tempera, dykta

„Pejzaż z łodziami rybackimi”, autor Alfred Towarnicki, Polska, lata 1938-1939,olej, tektura

„Panorama Gliwic”, autor Jerzy Duda-Gracz, Katowice-Gliwice, 1972 r.,olej, płótno