Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z zasadami zwiedzania Muzeum w czasie obowiązywania stanu epidemii. Dziękujemy!
/

Zawieszenie działalności instytucji kultury

TERMIN wtorek, 24 marca 2020

Gliwice, 24 marca 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

W związku z powyższym do odwołania zawieszona jest działalność Muzeum w Gliwicach.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf

Grzegorz Krawczyk

Dyrektor Muzeum w GliwicachUwaga:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 są pełnione dyżury telefoniczne i mailowe w sekretariacie Muzeum. Poniżej podaję numer i adres mailowy prosząc o kontakt w razie potrzeby z pracownikami dyżurującymi:

Sekretariat Muzeum
tel. 32 231 08 54
mail: info@muzeum.gliwice.pl

 
Aktualne informacje podajemy na naszej stronie internetowej oraz profilu na Facebooku.