STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA /CALL FOR PAPERS: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „ABY PODNIEŚĆ Z GRUZÓW POLSKĘ”. Z ZACHODU I POŁUDNIOWOWSCHODNIEJ EUROPY DO KOPALŃ, FABRYK I HUT ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA
Zbiory NAC

Zbiory NAC

/

CALL FOR PAPERS: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aby podnieść z gruzów Polskę”. Z Zachodu i południowowschodniej Europy do kopalń, fabryk i hut Śląska i Zagłębia

TERMIN 19 marca - 30 kwietnia 2024
Muzeum w Gliwicach oraz Oddziałowe Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zapraszają do udziału w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Aby podnieść z gruzów Polskę”. Z Zachodu i południowowschodniej Europy do kopalń, fabryk i hut Śląska i Zagłębia
 
Konferencja odbędzie się  w dniach 29-30 października 2024 r. w Willi Caro - Muzeum w Gliwicach  i poświęcona będzie problemowi i kontekstom reemigracji i repatriacji Polaków z Zachodu i południowo-wschodniej Europy, na potrzeby śląskiego i dąbrowskiego przemysłu wydobywczego i ciężkiego, w pierwszych latach po II wojnie światowej.
 
Zachęcamy do zgłoszeń badaczy w dziedzinie nauk społecznych (antropologów kultury, etnografów, historyków, politologów, socjologów, muzealników), mogących zaprezentować wystąpienia poświęcone reemigracji i towarzyszących jej zjawiskom, procesom i przemianom: gospodarczym; ekonomicznym, politycznym, społecznym, kulturowym (organizacji i przebiegowi akcji, problemom logistycznym i ekonomicznym, mieszkaniowym, doświadczeniu adaptacji, asymilacji/akulturacji, budowaniu wspólnoty w miejscach reemigracji w odniesieniu do wybranych grup zawodowych, społecznych, wiekowych; związkom między reemigracją a kształtowaniem się przestrzeni miast/dzielnic czy szeroko pojętą kulturą materialną). Szczególnie zachęcamy do prezentacji wyników badań terenowych i wywiadów w społecznościach i środowiskach dotkniętych tematem powojennej reemigracji gospodarczej (zarówno doświadczenia bezpośredniego jak i doświadczenia kolejnych pokoleń.
 
Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów (po pozytywnej recenzji i naniesieniu poprawek do uwag recenzentów). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszonych tematów wystąpień.
 
Zgłoszenie, zawierające imię i nazwisko, tytuł naukowy, nazwę instytucji, temat, krótki abstrakt wystąpienia (750 znaków ze spacjami), dane kontaktowe, prosimy nadsyłać do 30 kwietnia b.r. drogą elektroniczną (formularz w załączeniu). Szczegółowe informację będą przekazywane na przesłane przez Państwa adresy e-mail.
 
Kontakt:
 
zgolasz@muzeum.gliwice.pl
 
 
mpaszko@muzeum.gliwice.pl
 
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 
 
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej