Najbliższe warsztaty dla dzieci "Drejdel klub" (25.09), które odbywają się w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, zostały przełożone na 2.10.2022, g. 12.00. Przepraszamy ***Z uwagi na rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem inwestycji mającej na celu modernizację zabytkowego kompleksu urbanistycznego Radiostacja Gliwice i utworzenie w nim nowej, stałej wystawy muzealnej, począwszy od 7 marca 2022 r. aż do odwołania, ODDZIAŁ RADIOSTACJA GLIWICE, ul. Tarnogórska 129, BĘDZIE UDOSTĘPNIONY dla zwiedzających WYŁĄCZNIE W PIĄTKI w godzinach 10:00 - 16:00 oraz w SOBOTY i NIEDZIELE w godzinach 11:00 - 16:00. Zapisy na zwiedzanie grupowe przyjmujemy pod numerem telefonu 783 560 006 oraz adresem mailowym: zapisy@muzeum.gliwice.pl. Przepraszamy za niedogodności. Dyrekcja Muzeum w Gliwicach *** W KAŻDĄ SOBOTĘ wszystkie wystawy we wszystkich Oddziałach Muzeum w Gliwicach ZWIEDZAĆ można BEZPŁATNIE! Zapraszamy! *** Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania. Ze względu na duże zainteresowanie naszymi wystawami czasowymi, prosimy również o przestrzeganie godzin odwiedzania ekspozycji - ostatnie wejście na wystawy jest możliwe najpóźniej pół godziny przed ich zamknięciem, po zakupie biletów. Dziękujemy!

Dla szkół i przedszkoli

"Tu jest moja Jerozolima" - opowieść o Arthurze Kochmannie

Arthur Kochmann to postać wielowymiarowa i na wielu płaszczyznach symboliczna dla historii Żydów z Gliwic, a także Górnego Śląska. Jako przedstawiciel elity intelektualnej, ceniony prawnik należał do prominentnych mieszkańców miasta. Cieszył się ogromnym szacunkiem także poza granicami miasta. Podobnie jak inni Żydzi z Górnego Śląska, był silnie związany z kulturą niemiecką, czego wyraz dał choćby w okresie plebiscytu, kiedy to z wielką energią agitował za Niemcami. Jako prawnik uczestniczył w tworzeniu tekstu skargi do Ligi Narodów, która przeszła do historii jako „petycja Bernheima”. Stanął wówczas w obronie zapisów Konwencji Genewskiej z 1922, które chroniły mniejszości narodowe na Śląsku. Jednak z czasem, w wyniku kampanii antysemickiej został skreślony z listy notariuszy i otrzymał zakaz wykonywania zawodu. Mimo błagań córki, nie zdecydował się na wyjazd z Gliwic. O swoim rodzinnym mieście mówił: „Tutaj, na cmentarzu przy Lindenstraẞe chciałbym spocząć. Tu jest moja Jerozolima”. To życzenie nie spełniło się - w grudniu 1943 roku został wywieziony do KL Auschwitz i zamordowany.
 
Życie i śmierć Arthura Kochmanna symbolicznie kończy historię Żydów z Górnego Śląska. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję poznać specyfikę lokalnej społeczności żydowskiej i jej dzieje od rozkwitu aż do zniknięcia z areny historii. Uniwersalne przesłanie zajęć skłania do refleksji nad historią Holokaustu, a także skomplikowanymi losami Górnego Śląska.
 
Zajęcia dla uczniów klas 5-8 SP i szkół ponadpodstawowych. Zajęcia bezpłatne. 
 
Zajęcia prowadzimy w środy, czwartki, piątki o godz. 9.30 oraz o godz. 12.00. Obowiązuje rezerwacja telefoniczna co najmniej tydzień przed terminem lekcji tel. 605 362 594 lub mailowo dompamieci@muzeum.gliwice.pl
 
 
 
Arthur Kochmann
 
Ta strona używa plików cookies Dowiedz się więcej