/

Gliwice miasto wielu kultur
Zwiedzanie wystawy stałej w Zamku to szczególna wycieczka w przeszłość miasta. To także podróż w czasy prehistoryczne obszaru zakreślonego dzisiaj granicami powiatu gliwickiego.

WYSTAWA STAŁA
MIEJSCE Zamek Piastowski