Tuż przed wakacjami kolejny ważny, współczesny myśliciel – Robert Pirsig i jego książka, dziś już owiana legendą Zen i sztuka oporządzania motocykla.  To jedna z najważniejszych pozycji literatury amerykańskiej lat siedemdziesiątych, która na stałe weszła do kanonu literatury światowej. Nie dotyczy ona ani zen, ani motocykli, choć tok narracji podporządkowany jest w niej etapom motocyklowej podroży. W poszukiwaniu przyczyn trapiącego naszą cywilizację dualizmu (wyraża go chociażby  przeciwstawność postaw romantycznej i oświeceniowej, serca i rozumu) sięga Pirsig do klasycznych źródeł. O tym, jak przezwyciężyć obraz rzeczywistości jako złożonej z wzajemnie wykluczających się przeciwieństw, o Platonie, Arystotelesie i zapomnianym znaczeniu starogreckiego pojęcia „arete”, które dziś tłumaczymy mało zachęcającym słowem „cnota” rozmawiać będziemy podczas kolejnego wykładu z cyklu Zofia w Muzeum, 11 czerwca. Będzie też o sofistach –  nauczycielach „arete”, którzy po raz pierwszy od czasów Platona nie występują w roli czarnych charakterów. Zielona herbata będzie również.

 

 

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona

Organizator:  Muzeum w Gliwicach