Zawiadomienie o wynikach postępowania – druk publikacji pt. „Śladami Żydów z Górnego Śląska”

—————————————————————————————————————-