Zawiadomienie o wynikach postępowania – „Druk publikacji „Gliwice. Biografia Miasta – II wydanie”