Zawiadomienie o wynikach postępowania – „Druk publikacji „Dzieje Kanału Kłodnickiego i Gliwickiego” – II wydanie