Zawiadomienie o wynikach postępowania – Druk publikacji „Burmistrzowie Gliwic”