Wykłady Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej prowadzone przez Polską Akademię Umiejętności cieszą się w Gliwicach niesłabnącą popularnością zarówno wśród młodzieży szkół średnich, młodzieży akademickiej, jak i dorosłych odbiorców. Ich współorganizatorem jest Muzeum w Gliwicach. Przybliżając najnowsze osiągnięcia nauki, a także problemy kultury, stanowią okazję do spotkania z najwybitniejszymi polskimi uczonymi. Najbliższe spotkanie pozwoli nam pozostać w atmosferze radosnego świętowania stulecia polskiej niepodległości – biskup gliwicki, prof. Jan Kopiec wygłosi wykład pt.: Udział Kościoła Katolickiego w dążeniu do niepodległości w okresie zaborów. Zapraszamy we czwartek 29 listopada 2018 o godz. 16.00 do Willi Caro!

  

Ks. prof. Jan Kopiec urodził się w Zabrzu w 1947 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Śląska Opolskiego w Nysie. Jest profesorem zwyczajnym w zakresie nauk teologicznych, autorem kilkuset publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim, w tym monografii Diecezja gliwicka. Dzieje i współczesność. Od roku 2012 pełni posługę duszpasterską jako biskup gliwicki.